Orientació de servei a la ciutadania

74 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

El manual parteix del concepte d'empatia per analitzar posteriorment tot allò que afecta la comunicació empatica. L'empatia és una eina clau per desenvolupar les connexions basades en la confiança i la credibilitat.
La comunicació “intra” i interpersonal ha de fonamentar-se en aquest concepte. Cal construir recursos que generin una capacitat dialògica centrada en les necessitats pròpies però també en les dels nostres interlocutors, arribant a assolir l'entesa. el diàleg assertiu i la gestió emocional adequada, ajudaran a l'aprenentatge de la nostra comunicació empàtica, configurant-la de manera sòlida i en permanent creixement.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió emocional
Recurs

El recurs pretén ajudar-nos a entendre què és l’estrès, per què es produeix i de quins recursos disposem per tal de mantenir-hi un diàleg fluid i fecund que no ens faci mal.
Per fer-ho, es plantgen tres tipus de recursos: mètodes cognitius, recursos conductuals i activitats físiques. Es presenten els mecanismes bàsics de cada mètode i se suggereix la combinació de tots tres perquè el diàleg amb l’estrès sigui fructífer.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió emocional
Resource new until
Nou
Recurs

La comunicació és un element clau en el procés de socialització de les persones, alhora que un procés complicat i ple de dificultats de diversa índole. És habitual, doncs, que sorgeixin conflictes i malentesos en les nostres relacions.
Amb les eines que ens ofereix la Comunicació No Violenta es preten aprendre a comunicar-nos de manera efectiva i afectiva i tractar de resoldre tot tipus de conflicte sense violència ni coacció.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Gestió emocional
Recurs

La Comunicació No Violenta (CNV) és una tècnica que busca generar espais de qualitat perquè dues persones expressin les seves necessitats de forma honesta i constructiva. Ens ho explica la Carme Pujol en aquest vídeo.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió emocional
Recurs

En aquest dossier s’exposen consideracions, reflexions i diverses teories sobre el canvi personal, les seves causes, les resistències per canviar i els seus beneficis, tant en la vida personal com en l’àmbit professional.
No es tracta de canviar per canviar o de ser flexible perquè sí. La qüestió és canviar per millorar, adaptar-se a la realitat i créixer com a persona sense deixar de ser un mateix. D’aquí ve el títol «La dansa dels joncs», perquè els joncs s’adapten al vent i als canvis de la realitat, però continuen sent ells mateixos.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió emocional
Resource new until
Nou
Recurs

Els diferents models conductuals en els que ens movem cada dia poden tenir diverses causes i poden manifestar-se de formes molt diferents D’entre les diferents possibilitats, la conducta assertiva es manifesta com l’expressió adequada de les emocions en les relacions socials, sense que hi hagi ansietat o agressivitat. Per això, l’assertivitat esdevé una eina clau en totes les dimensions de les relacions humanes i, òbviament, també en les professionals.
El recurs ens dóna coneixement sobre aquest tema, i ens aporta eines per a la reflexió i per a la pràctica d'algunes tècniques que ens ajudaran en la pràctica de l'assertivitat.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió emocional
Resource new until
Nou
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual bàsic és una ajuda a la formació que aporta els coneixements necessaris per millorar les competències emocionals amb l’objectiu de facilitar una atenció de qualitat als usuaris i a les usuàries.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió emocional en l'atenció a la ciutadania
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual té com a finalitat dotar i entrenar els participants en l’ús de les habilitats i els protocols adequats per aconseguir una comunicació efectiva amb la persona objecte de la prestació de serveis davant de cada situació o problema

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis
Recurs

Aquest material et mostrarà amb detall el feedback com a eina de comunicació, el to i la intencionalitat de la veu, l’assertivitat, les necessitats bàsiques dels/de les ciutadans/anes dins l’acollida personalitzada, etc.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Introducció a l'atenció a la ciutadania
Recurs

Un dels grans reptes de tota organització és l’excel·lència en el tracte amb els seus clients i, en el cas de l’Administració Local, amb els ciutadans i ciutadanes. Cada cop s’estan dirigint més esforços en aquest sentit, prioritzant tots aquells serveis que mantenen un contacte directe amb la ciutadania.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Introducció a l'atenció a la ciutadania
Recurs

El material et permetrà, com a tècnic d'ofici, reclicar-t´he i tenir una formació continuada, tant en temes tècnics com en habilitats personals per la correcta atenció al ciutadà.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Introducció a l'atenció a la ciutadania
Recurs

El material et permetrà, com a personal tècnic i administratiu, reclicar-t´he i tenir una formació continuada, tant en temes tècnics com en habilitats personals per la correcta atenció al ciutadà.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Introducció a l'atenció a la ciutadania
Recurs

En aquest material d'ampliació veuràs la rellevància de la imatge corporativa,s el feedback com a eina de comunicació, la velocitat, el to i la intencionalitat de la veu, l’assertivitat, les necessitats bàsiques dels/de les ciutadans/anes dins l’acollida personalitzada, entre d'altres aspecte destacables.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Introducció a l'atenció a la ciutadania
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. La imatge corporativa és el resultat dels estímuls projectats des de l'Administració municipal mitjançant els serveis adreçats a la ciutadania. Aquest manual vol donar els coneixements necessaris sobre la imatge corporativa, ja que aquesta té una relació directa amb la qualitat en l'atenció i del servei. Un servei de qualitat és sinònim d'imatge positiva

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
La imatge corporativa en l’atenció a la ciutadania
Recurs

L'atenció a la ciutadania requereix del personal d'atenció un alt nivell d'habilitats socials (comunicació verbal i no verbal, empatia, escolta activa, etc). Tots i totes podem millorar les nostres habilitats socials per desenvolupar estratègies que ens permetin fer front a situacions difícils en aquest àmbit.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tractament de situacions difícils en l'atenció a la ciutadania
Acció formativa

- Millorar les relacions interpersonals amb persones de cultures deferents a la pròpia.- Veure les dificultats que existeixen i aprendre a superar-les.- Reflexionar davant d’algunes situacions que es presenten.- Aprendre’s a relacionar amb gent de diferent procedència cultural de manera senzilla.

En línia
Durada
1 h
Acció formativa

- Comprendre les eines de la Comunicació No Violenta (CNV). - Aplicar les eines de CNV en la nostra manera de comunicar-nos. - Detectar els judicis que poden interferir en la nostra comunicació.- Trobar estratègies per satisfer les nostres necessitats i les de les altres persones.- Prevenir conflictes i/o situacions violentes,

Presencial amb suport virtual
Durada
14 h
Acció formativa

1.Avaluar i definir l’abast de l'actuació professional en la transmissió d’una imatge positiva del servei i Administració al que pertany: Concretar els valors en que es fonamenta la pràctica professional i com encaixa en els valors de la institució. Avaluar els suports i canals de transmissió d’imatge professional. Reflexionar, a partir de la pròpia experiència i realitzar un pla de millora individual.2.Aprofundir en les habilitats de comunicació oral i no verbal per projectar una imatge professional tenint en compte els interessos de la ciutadania i els de l’Administració local: Concretar els moments clau en la relació comunicativa, i les necessitats de la ciutadania mitjançant una escolta activa. Escollir l’estil comunicatiu adequat per cada moment. Definir els missatges orals i no verbals per cada moment.3.Connectar les necessitats professionals i les necessitats de la ciutadania expressant transparència i qualitat de servei: Discriminar les situacions habituals de les situacions especials. Identificar les dimensions de la qualitat. Expressar missatges compromesos amb les necessitats de la ciutadania.

Videoformació i en línia
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer i practicar el procés de cura de continguts per afegir valor als continguts presents a la xarxa.- Experimentar i aplicar casos reals de cura de continguts a través de diversos programaris i aplicacions, coneixent-ne avantatges i inconvenients. - Reflexionar sobre el valor professional de filtrar continguts en una època d'infoxicació, fake news i desinformació en línia, de la teoria a la pràctica. -Saber quins perfils i amb quines eines tenir presència per poder trobar informació de qualitat i difondre contingut amb valor per a un conjunt d'usuaris.

Presencial amb suport virtual
Durada
8 h
Acció formativa

1. Donar a conèixer els cercadors d'informació pública del CIDO.2. Descobrir el CIDO més enllà dels cercadors: - Com crear els teus propis sistemes d'informació per a la presa de decisions i vigilància de l'entorn a partir de la informació i eines del CIDO. - Com crear serveis a mida per als teus usuaris que creïn valor i els ajudin a assolir els seus objectius a partir de la informació i eines del CIDO.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Familiaritzar-se amb els principis bàsics de la resolució de conflictes entre professionals, amb els equips i els usuaris.Adoptar eines de comunicació negociadora orientada a la solució.Aquirir estratègies de facilitació, recursos i estratègies de prevenció i solució positiva de conflictes.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Distingir els diferents tipus de discapacitatsAdequar el tracte a les persones amb diferents diversitats funcionalsDiferenciar entre inclusió i integracióDiferenciar entre exclusió i segregacióConèixer els avantatges de la inclusió de persones amb diversitat funcional a les empreses

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

L’educació per al desenvolupament és un procés d’aprenentatge orientat a la construcció d’una ciutadana crítica, activa i compromesa amb la promoció del desenvolupament sostenible i la transformació de les causes que generen desigualtats, conflictes i vulneració de drets humans al món. Vincula l'acció local amb la seva dimensió global i questiona coneixements, valors i actituds per produir transformacions. Objectius:- Conèixer el concepte, l’evolució i els continguts bàsics de l’educació per la desenvolupament i la ciutadania global (EpDCG) com a eina de canvi i transformació.- Identificar el valor afegit de l'àmbit local i supralocal per treballar l'EpDCG així com els instruments, actors i metodologies pròpies.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

L'objectiu del curs és oferir eines i recursos per a la localització dels ODS per a l'assoliment de l'Agenda 2030. - Identificar les oportunitats d'innovació i transformació de les polítiques públiques que ofereix l'Agenda 2030.- Promoure l'apropiació de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els i les treballadors/es.- Donar suport per a l'elaboració de planificacions estratègiques alineades amb els ODS.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

L'objectiu del curs és oferir eines i recursos per a la localització dels ODS als tècnics de la Diputació tant per desplegar l’Agenda 2030 internament com en les seves actuacions cap al territori. • Identificar les oportunitats d'innovació i transformació de les polítiques públiques locals que ofereix l'Agenda 2030.• Promoure l'apropiació de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els i les treballadors/es de la Diputació.• Donar suport per alinear els ODS en les actuacions adreçades al territori • Acompanyar els i les participants en com localitzar els ODS a través de les diferents fases del procés (sensibilització i incidència política, alineament, implementació, monitoreig).

Videoformació
Durada
9 h
Acció formativa

Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d’altres països.Donar a conèixer la moció de suport a la mort digna aprovada per la Diputació de Barcelona (27/4/2018) i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina de les persones que hi treballen.Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Presencial
Durada
3 h
Acció formativa

Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d’altres països.Donar a conèixer la moció de suport a la mort digna aprovada per la Diputació de Barcelona (27/4/2018) reflexionar sobre les seves implicacions a la feina de les persones que hi treballen.Potenciar les competències per poder parflar de la mort digna

Videoformació
Durada
3 h
Acció formativa

Donar a conèixer els Fons de recuperació i resiliència en el marc del pressupost de la UE i relació amb el Marc financer pluriennalConèixer els eixos prioritaris i resta d'informacó d'interès

Videoformació
Durada
1 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a crear i dinamitzar un club de lectura a la biblioteca pública

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

• Conèixer els fons europeus disponibles per a ens locals, en especial dels programes UE de gestió directa (Life, Horizon Europe, Erasmus +, Europa creativa etc.) i de Cooperació Territorial Europea (Interreg Europe, Urbact etc.)• Conèixer el cicle de vida dels projectes UE i aprofundir en la fase de preparació i presentació de la proposta.• Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta de projectes i què cal tenir en compte mitjançant exemples i recomanacions pràctiques.• Aprendre a cercar les convocatòries i plans de treball de programes europeus i identificar-ne els elements clau. • Entendre els aspectes bàsics d’una proposta de projecte: objectius, resultats, estructuració en paquets de treball i el pressupost.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

L'objectiu del curs és aprofundir en les fases de gestió d'un projecte europeu, centrant-se en la implementació, el seguiment, l'avaluació i el tancament del mateix a partir de l'exemplificació amb projectes ja tancats i amb casos pràctics.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Identificar els factors estressants propis de la tasca d’atenció a les persones per tal d’incorporar tècniques, estratègies i recursos per mantenir-se en una actitud de serenitat, especialment davant de possibles agressions de la ciutadania.- Desenvolupar la intel·ligència emocional per aprofundir en l’autoconeixement emocional i poder relacionar-nos amb assertivitat.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer el que necessites saber per comunicar-te de manera més eficient.- Adquirir nous components verbals i paralingüístics.- Millorar l’escolta activa.- Conèixer els diferents tipus de reaccions que podem trobar.- Aprendre a evitar els factors que ens impedeixen ser assertius.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

•Identificar els elements que afavoreixen la comunicació interpersonal (escolta activa, feedback,..)•Valorar el punt de sortida de coneixements casuístiques i dificultat•Autodiagnosticar les pròpies habilitats comunicatives•Adquirir estratègies que permetin la comunicació efectiva amb els usuaris pacients i l’equip de treball•Adquirir les tècniques sincronia gestual i reforç comunicatiu en la exposició oral.•Identificar les habilitats socials•Incorporar les respostes i estratègies comunicatives assertives i afirmatives per controlar les reaccions agressives •Utilitzar tècniques de comunicació assertiva per a tractar situacions conflictives•Com implementar critiques constructives i factuals•Practicar i incorporar l’estratègia D.E.S.C en les destreses de cada participant

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

- Utilitzar estratègies que permetin la comunicació efectiva amb els ciutadans que reben serveis.- Identificar els elements que afavoreixen la comunicació interpersonal oral.- Autodiagnosticar les habilitats comunicatives.- Desenvolupar el control de les emocions i articular la comunicació adequada davant de situacions conflictives o de queixes dels ciutadans.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Utilitzar estratègies que permetin la comunicació efectiva amb els ciutadans que reben serveis.- Identificar els elements que afavoreixen la comunicació interpersonal oral.- Autodiagnosticar les habilitats comunicatives.- Desenvolupar el control de les emocions i articular la comunicació adequada davant de situacions conflictives o de queixes dels ciutadans.

Videoformació i en línia
Durada
12 h
Acció formativa

- Saber com conduir les emocions pel camí més adequat per tal d’equilibrar-les.- Conèixer els diferents tipus d’emocions.- Saber com afrontar una situació en les seves diverses formes.- Exercitar l’empatia.- Preparar-se per ser capaços d’entendre el que l’interlocutor transmet.- Practicar l’atenció personalitzada.

En línia
Durada
1 h
Acció formativa

- Comprendre la funció i els valors de l’Administració Pública. Analitzar els deures dels funcionaris públics. Reconèixer els drets de la ciutadania.- Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat: Identificar els factors actitudinals que intervenen en la projecció de la imatge corporativa. Discutir el concepte de qualitat de servei i els elements que la integren.- Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal. Practicar les tècniques d’acollida personalitzada: Autoregular el control de l’impuls davant les situacions conflictives. Analitzar les situacions conflictives i identificar-les com a una oportunitat de millora.- Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania. Emprar la compressió interpersonal en persones amb necessitats específiques. Identificar les habilitats i els factors actitudinals per una comunicació efectiva .

Presencial
Durada
9 h
Acció formativa

- Comprendre la funció i els valors de l’Administració púbica.- Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat.- Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.- Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.

Presencial amb suport virtual
Durada
10 h
Acció formativa

Comprendre la funció i els valors de l'Administració púbica.Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat.Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.

Videoformació amb aula virtual
Durada
6 h
Acció formativa

Comprendre la funció i els valors de l'Administració Pública. Analitzar els deures delsfuncionaris públics. Reconèixer els drets de la ciutadania.Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat: Identificar elsfactors actitudinals que intervenen en la projecció de la imatge corporativa. Discutir elconcepte de qualitat de servei i els elements que la integren.Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal. Analitzar les situacions conflictives i identificar-les com a unaoportunitat de millora.Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.Emprar la compressió interpersonal en persones amb necessitats específiques.Identificar les habilitats i els factors actitudinals per una comunicació efectiva .

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

Reconèixer quins són els principals obstacles que interfereixen en una bona comunicació amb un mateix i cap als altres.Millorar la seva comunicació potenciant l’assertivitat i l’empatia i atenent als sentiments i necessitatsde cadascú.Utilitzar el procés de la Comunicació NoViolenta en la seva vida quotidiana

Videoformació amb aula virtual
Durada
14 h
Acció formativa

L’objectiu és introduir als participants en aspectes bàsics sobre el sistema de cooperació internacional i en concret de la cooperació descentralitzada, per tal de promoure el seu interès en aquest àmbit de treball i que s'impliquin de manera estratègica en accions de cooperació al desenvolupament impulsades des de la Diputació de Barcelona. • Conèixer els aspectes bàsics del sistema de cooperació internacional descentralitzada• Reflexionar sobre les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i sobre el potencial que tenen els governs locals en aquest camp • Conèixer quins són els actors, modalitats i àmbits de treball propis • Debatre sobre les potencialitats i oportunitats que es presentn en aquest àmbit de treball.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

- Donar a conèixer els valors i principis bàsics que regulen l’ètica pública i el bon govern. - Implicar als empleats de la corporació en l’impuls dels valors ètics en la seva conducta i els principis de bon govern en tots els àmbits d’actuació de la Diputació.- Donar a conèixer els elements bàsics del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona (CBGQI) de la Diputació a tot el personal de la corporació.- Donar a conèixer el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional i les seves implicacions.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

L’objectiu del taller és apropar les Agendes Globals a la Diputació, posant atenció a l’Agenda 2030. En concret, es persegueix: - Sensibilitzar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la sevarellevància, i sobre el paper que juguen els governs locals en la seva implementació.Informar sobre els àmbits d’actuació en aquest marc.- Adquirir una visió global dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda2030 i del rol rellevant que els governs locals, i la DB en particular, tenen en la seva implementació- Orientar al personal de la DB perquè pugi implementar els ODS als seus àmbits d’actuació. - Conèixer els projectes Diba alineats amb els ODS

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Aprofundir en el coneixement i la sensibilització envers la responsabilitat social (RS) per tal que els participants incorporin el concepte, els valors, la metodologia i l'estil de l’RS en les seves funcions.

En línia
Durada
10 h
Acció formativa

- Avaluar i aplicar amb coherència els suports i canals d’imatge corporativa.- Millorar les habilitats de comunicació oral i no verbal en adreçar-se a la ciutadania. Projectar una imatge institucional facilitadora, resolutiva i positiva.- Identificar els elements i les necessitats de comunicació satisfactoris per a la ciutadania. Ser capaç d’expressar transparència i excel·lència en la qualitat de servei.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Oferir eines per a repensar el disseny de serveis públics- Provar eines per comprendre què necessiten, esperen i volen els ciutadans o usuaris d'un servei.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

- Conèixer i aplicar les fases d'un procés de planificació (anàlisi, diagnosi, prognosi, disseny, execució, seguiment i redisseny) per la millora contínua- Identificar els elements bàsics d'un pla i els seus requeriments - Advertir de l'oportunitat i els riscos de la planificació- Estendre la cultura de la planificació als serveis públics, com a eina de millora, i de la transparència i el rendiment de comptes

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer i aplicar les fases d'un procés de planificació (anàlisi, diagnosi, prognosi, disseny, execució, seguiment i redisseny) per la millora contínua- Identificar els elements bàsics d'un pla i els seus requeriments- Advertir de l'oportunitat i els riscos de la planificació- Estendre la cultura de la planificació als serveis públics, com a eina de millora, i de la transparència i el rendiment de comptes

Videoformació amb aula virtual
Durada
20 h
Acció formativa

Saber aplicar els criteris d’ús dels signes de puntuació en els documents que redacta la corporació.

En línia
Durada
6 h
Acció formativa

Oferir una primera aproximació al prinipi de coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD). Amb aquesta formació, els assistents podran:Comprendre les vinculacions i impacte de les polítiques locals en el desenvolupament sostenible global, promoure la implantació de l’enfocament de CPD en l’àmbit de les seves funcions Garantir una execució de polítiques públiques coherent amb els objectius de la política de cooperació per al desenvolupament de la corporació.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Aprofundir en el coneixement i la sensibilització envers la responsabilitat social (RS) per tal que els participants incorporin el concepte, els valors, la metodologia i l'estil de l’RS en les seves funcions.

En línia
Durada
10 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Conèixer les característiques del manipulador d'alimentsIdentificar els diferents tipus d'infecció alimentàriaPrevenir els diferents tipus d'infecció alimentàriaIdentificar els diferents tipus d'intoxicació alimentàriaPrevenir els diferents tipus d'intoxicació alimentàriaDetectar els indicadors de què un aliment està deterioratIdentificar els contaminants biòtics i abiòticsConèixer els diferents mètodes de conservació d'alimentsConèixer les pautes d'higiene i de pràctica segura de manipulació d'aliments

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

- Adquirir pautes per aconseguir una negociació eficaç.- Conèixer les diferents fases de la negociació.- Aprendre a aplicar l’estratègia pertinent per garantir beneficiar ambdues parts en una situació de negociació específica.

En línia
Durada
1 h
Acció formativa

Donar a conèixer els beneficis que té èr la Diputació de Barcelona tenir un posicionamnet en els diferents espais a nivell europeu i internacional

Videoformació
Durada
3 h
Acció formativa

L’objectiu del curs és:- Conèixer quins tipus de fons europeus hi ha disponibles per als ens locals i quines particularitats tenen.- Conèixer com es preparen propostes de projectes europeus exitosos mitjançant exemples de projectes ja finançats i recomanacions pràctiques.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer els conceptes que tracta el Reial Decret en relació a la Propietat intelel•lectual.- Identificar els diferents usos d’una obra.- Diferenciar entre tipus de llicències.- Reconèixer els drets de l’autor segons el tipus d’obra.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

•Ser conscient del context tecnològic que estem vivim i del seu impacte en la privacitat i en la necessitat de tenir un marc legal que reguli l’ús i el tractament de les dades personals.•Conèixer les normes de seguretat bàsiques en matèria de protecció de dades i la importància de complir-les. •Ser conscient que la protecció de dades és una responsabilitat compartida de tots els empleats públics i que cal tenir un paper actiu. •Dominar els conceptes bàsics sobre protecció de dades i clarificar les confusions més habituals. •Comprendre les obligacions que té la Diputació com a responsable del tractament de dades i en alguns casos com encarregada del tractament de dades d’altres ens locals. •Conèixer com s’ha de procedir en el lloc de treball si tractem dades personals.•Saber quines són les funcions de la figura de Delegat de Protecció de Dades que han de tenir totes les administracions públiques. •Conèixer els aspectes més rellevants del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que és d’obligat compliment per tots els membres de la Unió Europea. •Saber quins són els drets més importants, el deures que les organitzacions han de complir i com els ciutadans els podem exercir.

En línia
Durada
10 h
Acció formativa

Saber que és l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, l’assetjament per identitat de gènere i l’assetjament per orientació sexual, per prevenir-lo i en cas de produir-se actuarFacilitar coneixements per identificar i detectar possibles situacions d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per identitat de gènere i assetjament per orientació sexualDonar a conèixer el procediment i el circuit d’intervenció de la Diputació de BarcelonaConèixer el grau de responsabilitat com a comandamentConèixer com influeixen els estils de conducta i de lideratge en la detecció de situacions d’assetjament i com poden ser susceptibles de generar possibles situacions d’assetjament

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de desenvolupar les habilitats comunicatives dels participants que permeten millorar l’autoconfiança i l’autonomia per a tractar les situacions difícils en l’atenció a la ciutadania i en concret:1.- Identificar els factors que intervenen en que una situació sigui “difícil” i aclarir en quin podem intervenir.2.- Cercar solucions i alternatives a diferents situacions difícils aportades pels participants. 3. –Saber relativitzar les situacions percebudes com a difícils.4.- Reforçar el coneixement envers la intel·ligència emocional.5.- Aprofundir en l’autoconeixement de les pròpies creences, emocions i comportaments.6.- Esbrinar de quina manera poden influir els propis pensaments, creences i emocions en la forma com afrontem les situacions difícils.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12 h
Acció formativa

-Reconèixer el nostre estil comunicatiu quan gestionem interaccions personals-Conèixer l'estil assertiu-Conèixer tècniques assertives aplicades a l'atenció sociosanitària-Gestionar converses quan no es donen des de l'assertivitat

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

- Utilitzar recursos i estratègies pròpies per gestionar les pròpies emocions davant situacions d’agressivitat i angoixa dels interlocutors. - Utilitzar recursos i estratègies pròpies per poder gestionar situacions de distorsió emocional dels interlocutors.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Donar a conèixer els diferents connectors que tenim a l'abast i saber utilitzar-los en els contextos adequats, a fi d'aconseguir crear textos coherents i ben cohesionats.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Conèixer els diferents connectors que tenim a l’abast Saber utilitzar els connectors en els contextos adequats

En línia
Durada
4 h
Acció formativa

Conèixer les convencions sobre l'ús de les majúscules i les minúscules.

En línia
Durada
4 h
Acció formativa

- Conèixer les convencions sobre l’ús de les majúscules i minúscules - Aplicar les convencions sobre l’ús de les majúscules i minúscules en la redacció dels documents de la corporació

En línia
Durada
4 h
Acció formativa

Desenvolupar les habilitats comunicatives dels participants que permeten millorar l’autoconfiança i l’autonomia per a tractar les situacions difícils en l’atenció a la ciutadania.

Presencial amb suport virtual
Durada
20 h
Acció formativa

Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat.Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora dels serveis públics.Facilitar metodologia i eines per incrementar la capacitat d’innovació i la creativitat en la millora dels serveis de la biblioteca pública.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Conèixer les emocions bàsiques, les naturals i les perjudicials. - Reconèixer en un mateix i en els altres els estats emocional naturals i els pertorbadors.- Aplicar tècniques i estratègies de gestió emocional en un mateix i en els altres.- Adquirir un compromís de canvi respecte a allò treballat durant el curs.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer els tipus de conflictes els elements que intervenen.- Aprendre a com afrontar els diferents tipus de conflictes.- Saber com resoldre ràpidament els conflictes i amb resultats profitosos per les dues parts.- Conèixer conceptes bàsics com són: coaching, mediació, conflicte, problema i resiliència.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

Aprofundir en els dilemes ètics de la pràctica assistencialConèixer sistemes de presa de decisions que garanteixin que es respecten totes les veus implicades i que es pren la decisió més beneficiosa

Presencial
Durada
3 h
Acció formativa

1. Aprofundir en els dilemes ètics de la pràctica del cuidar. 2. Presentar els principis ètics de la pràctica del cuidar.3. Suscitar l'interès per la humanització de l'assistència.

Presencial
Durada
2 h