Orientació de servei a la ciutadania

Definició

Motivació per conèixer, comprendre i satisfer les demandes de la ciutadania (o client intern/extern), actuant de manera proactiva en el seu abordatge.

La competencia implica ...
Drets i deures de l’empleat públic en la seva relació professional amb la ciutadania.
Habilitats i actituds que defineixen una correcta atenció i relació en la prestació de serveis.
La relació d’orientació i assessorament.
Característiques i elements que defineixen un servei públic.
Protecció de dades en la gestió pública.
Tècniques de resolució de conflictes i de distància emocional.
Elements multiculturals en l’atenció a la ciutadania.
Qualitat i avaluació de serveis públics.
Coneixement organitzatiu.
Sistemes d’identificació de necessitats i coneixement de tendències futures.
Models i tècniques de participació ciutadana.

125 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2485.jpg

En aquest pòdcast parlarem sobre l’estrès i sobre què podem fer amb ell perquè no ens afecti negativament i com, fins i tot, podem transformar-lo en un recurs per al nostre benestar. També abordarem la diferència que hi ha entre estrès i estar neguitós.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2541.jpg

En aquest segon capítol veurem la relació entre l’estrès i els pensaments

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2542.jpg

En aquest tercer pòdcast veurem com podem transformar els pensaments per sortir de l’estrès i convertir-los en quelcom positiu: el benestar.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2543.jpg

En aquest quart pòdcast veurem la relació entre l’estrès i les emocions.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2544.jpg

En aquest cinquè pòdcast veurem com podem transformar les emocions per sortir de l’estrès i convertir-les en quelcom positiu... en benestar

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2545.jpg

En aquest sisè pòdcast veurem com es relacionen l'estrès i les sensacions.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2546.jpg

En aquest setè pòdcast veurem com transformar les sensacions. Per sortir de l'estrès i convertir-les en quelcom positiu... en benestar

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF1879.jpg

Aquest material et mostrarà amb detall el feedback com a eina de comunicació, el to i la intencionalitat de la veu, l’assertivitat, les necessitats bàsiques dels/de les ciutadans/anes dins l’acollida personalitzada, etc.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF1884.jpg

Un dels grans reptes de tota organització és l’excel·lència en el tracte amb els seus clients i, en el cas de l’Administració Local, amb els ciutadans i ciutadanes. Cada cop s’estan dirigint més esforços en aquest sentit, prioritzant tots aquells serveis que mantenen un contacte directe amb la ciutadania.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2515.jpg

En el següent recurs autoformatiu trobaràs cinc unitats amb cinc vídeos que representen diferents situacions d’atenció a la ciutadania.
Mitjançant diverses preguntes interactives relacionades amb cada vídeo, podràs analitzar diferents elements que tenen a veure amb la gestió de les emocions en l’atenció a les persones.
Al final del recurs, tindràs l’oportunitat de revisar els teus aprenentatges a través d'un breu test sobre els continguts treballats.

Tipus de recurs
Material d'autoaprenentatge
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2416.jpg

En l'actualitat tenim diferents canals per comunicar-nos amb les organitzacions: correu electrònic, formularis de contacte, assistent digital, entre d'altres,… En ocasions, l'inconvenient per a l'usuari en l'ús d'aquestes eines de comunicació és no poder rebre una resposta personalitzada i immediata. L'atenció telefònica, en aquestes circumstàncies, segueix essent la manera propera, resolutiva i càlida que el ciutadà desitja trobar per resoldre les seves necessitats.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2211.jpg

El manual parteix del concepte d'empatia per analitzar posteriorment tot allò que afecta la comunicació empatica. L'empatia és una eina clau per desenvolupar les connexions basades en la confiança i la credibilitat.
La comunicació “intra” i interpersonal ha de fonamentar-se en aquest concepte. Cal construir recursos que generin una capacitat dialògica centrada en les necessitats pròpies però també en les dels nostres interlocutors, arribant a assolir l'entesa. el diàleg assertiu i la gestió emocional adequada, ajudaran a l'aprenentatge de la nostra comunicació empàtica, configurant-la de manera sòlida i en permanent creixement.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2487.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Emma Giner sobre positivitat

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2518.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Laura Rossell sobre el pessimisme i els pessimistes

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2519.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Reichel Delgado sobre l'optimisme i els optimistes.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2520.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Yolanda Núñez sobre els realistes.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2521.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Laura Rossell sobre els negatius.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2522.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Sònia Tapiolas sobre el somriure.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2523.jpg
Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2524.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Maria Teixidor sobre amabilitat altruista.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2525.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Tomàs Navarro sobre parlar-se bé a un mateix.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2526.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Marta Pontnou sobre el "vestit de truita".

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2527.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Ruth Gumbau sobre les misèries.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2528.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Laura Andrés sobre el "flow" .

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2529.jpg

Andrea Vilallonga conversa amb Laura Gascón sobre comunicació positiva.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2530.jpg

Andrea Vilallonga conclou , donant les idees clau, aquesta sèrie de pòdasts a l'entorn de la comunicació positiva.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2338.jpg

Conèixer d’on venen i quina és la informació que ens volen transmetre les nostres emocions és clau per respondre adequadament a l’entorn i per poder prendre millors decisions.
Aquest document de Síntesi t'acompanyarà a fer-ho.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2697.jpg

Recull de consultes sobre llengua rebudes a la bústia de la Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona i la resposta corresponent. Cada quinze dies se’n publica una de nova. Es pretén fer extensiva la resolució de dubtes que probablement són compartits per molta gent.

Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2690.jpg

Aprendre a contenir les emocions de l'altre quan es desborden no és fàcil. Cal fer-ho des del cor, amb amabilitat i empatia, entenent que cada persona té una història que no sabem i que té dret a sentir el que sent és necessari per a tots nosaltres.
La contenció emocional ens ofereix algunes tècniques que ens hi ajuden.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2023

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2232.jpg

El recurs pretén ajudar-nos a entendre què és l’estrès, per què es produeix i de quins recursos disposem per tal de mantenir-hi un diàleg fluid i fecund que no ens faci mal.
Per fer-ho, es plantgen tres tipus de recursos: mètodes cognitius, recursos conductuals i activitats físiques. Es presenten els mecanismes bàsics de cada mètode i se suggereix la combinació de tots tres perquè el diàleg amb l’estrès sigui fructífer.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2217.jpg

La comunicació és un element clau en el procés de socialització de les persones, alhora que un procés complicat i ple de dificultats de diversa índole. És habitual, doncs, que sorgeixin conflictes i malentesos en les nostres relacions.
Amb les eines que ens ofereix la Comunicació No Violenta es preten aprendre a comunicar-nos de manera efectiva i afectiva i tractar de resoldre tot tipus de conflicte sense violència ni coacció.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF1974.jpg

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual bàsic és una ajuda a la formació que aporta els coneixements necessaris per millorar les competències emocionals amb l’objectiu de facilitar una atenció de qualitat als usuaris i a les usuàries.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2462.jpg

El cos parla. Podem tenir en compte alguns recursos ens dóna per empoderar-nos.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2023

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF1978.jpg

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual té com a finalitat dotar i entrenar els participants en l’ús de les habilitats i els protocols adequats per aconseguir una comunicació efectiva amb la persona objecte de la prestació de serveis davant de cada situació o problema

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2228.jpg

La Comunicació No Violenta (CNV) és una tècnica que busca generar espais de qualitat perquè dues persones expressin les seves necessitats de forma honesta i constructiva. Ens ho explica la Carme Pujol en aquest vídeo.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Aprenent amb els experts
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2231.jpg

En aquest dossier s’exposen consideracions, reflexions i diverses teories sobre el canvi personal, les seves causes, les resistències per canviar i els seus beneficis, tant en la vida personal com en l’àmbit professional.
No es tracta de canviar per canviar o de ser flexible perquè sí. La qüestió és canviar per millorar, adaptar-se a la realitat i créixer com a persona sense deixar de ser un mateix. D’aquí ve el títol «La dansa dels joncs», perquè els joncs s’adapten al vent i als canvis de la realitat, però continuen sent ells mateixos.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2096.jpg

La imatge corporativa és el resultat dels estímuls projectats des de l'Administració municipal mitjançant els serveis adreçats a la ciutadania. Aquest manual vol donar els coneixements necessaris sobre la imatge corporativa, ja que aquesta té una relació directa amb la qualitat en l'atenció i del servei. Un servei de qualitat és sinònim d'imatge positiva

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF1995.jpg

En aquest material d'ampliació veuràs la rellevància de la imatge corporativa, el feedback com a eina de comunicació, la velocitat, el to i la intencionalitat de la veu, l’assertivitat, les necessitats bàsiques dels/de les ciutadans/anes dins l’acollida personalitzada, entre d'altres aspecte destacables.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2695.jpg

Elaborat per la Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona i revisat per l’Institut d’Estudis Catalans, el Llibre d’estil de la Diputació de Barcelona constitueix una eina de consulta a l’abast de tothom. Forma part del web d'Assessorament llengua (de la Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona) i ajuda a resoldre els dubtes lingüístics que ens plantegem a l’hora d’escriure.
Es manté en permanent revisió i ampliació per tal de donar resposta a les necessitats que comporta la tasca diària de formació, assessorament lingüístic i revisió de textos que du a terme la Unitat Lingüística.
Està format per cinc apartats: «Model de llengua», «Qüestions d’estil», «Convencions», «Qüestions gramaticals» i «Terminologia».
A banda, conté dos annexos, un sobre verificadors ortogràfics i gramaticals i un altre amb el nomenclàtor de les comarques, municipis i gentilicis de la província de Barcelona.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2283.jpg

Negociar és el procés per arribar a un acord satisfactori entre dues parts enfrontades que volen acostar posicions i estan disposades a concedir alguna cosa.
En certa manera és com un joc, ja que aquest procés sempre és competitiu. Quan juguem volem guanyar i, encara que en les negociacions no sempre es guanya, en una d'eficaç es busca que les dues parts sentin que han guanyat.
No t'oblidis que negociem cada dia en totes les àrees d'acció de la nostra vida.
A continuació et proposem una sèrie de continguts i preguntes que et donaran pautes i consells per aconseguir una negociació eficaç.

Col·lecció
Microcursos
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2696.jpg

Apunts que incideixen en els aspectes morfològics, sintàctics i terminològics que són motiu d’errors freqüents. Tracten de resoldre de manera didàctica, divulgativa i amb exemples els dubtes lingüístics que ens arriben a la Unitat Lingüística. Es difonen quinzenalment mitjançant una notificació electrònica a tot el personal de la Diputació de Barcelona.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2213.jpg

Els diferents models conductuals en els que ens movem cada dia poden tenir diverses causes i poden manifestar-se de formes molt diferents D’entre les diferents possibilitats, la conducta assertiva es manifesta com l’expressió adequada de les emocions en les relacions socials, sense que hi hagi ansietat o agressivitat. Per això, l’assertivitat esdevé una eina clau en totes les dimensions de les relacions humanes i, òbviament, també en les professionals.
El recurs ens dóna coneixement sobre aquest tema, i ens aporta eines per a la reflexió i per a la pràctica d'algunes tècniques que ens ajudaran en la pràctica de l'assertivitat.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2284.jpg

En aquest recurs treballareu els elements clau sobre la producció i el tractament de continguts de la Llei de propietat intel·lectual i veureu com localitzar elements multimèdia amb diferents tipus de llicències.

Col·lecció
Microcursos
Tipus de recurs
Material d'autoaprenentatge
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2140.jpg

L'atenció a la ciutadania requereix del personal d'atenció un alt nivell d'habilitats socials (comunicació verbal i no verbal, empatia, escolta activa, etc). Tots i totes podem millorar les nostres habilitats socials per desenvolupar estratègies que ens permetin fer front a situacions difícils en aquest àmbit.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2475.jpg

L’administració publica té la responsabilitat de reconèixer la diversitat existent,
brindar una adequada atenció al públic que accedeix als seus serveis i prevenir les diferents formes de discriminació que es produeixen. En aquest document trobarem les bases per reflexionar sobre la diversitat en les nostres societats, reconèixer la manera en què ens relacionem amb desigualtats estructurals i algunes eines que permetin aplicar estratègies antidiscriminatòries en l’atenció al públic.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2285.jpg

Un conflicte pot sorgir en el moment i pel motiu més inesperat, tant en la nostra vida professional com personal.
Conèixer els tipus de conflictes, els elements que hi intervenen i com cal afrontar-los ens ajudarà a resoldre'ls ràpidament i amb resultats profitosos per a les dues parts.
Saps què és una mediació? I un caucus? I les diferències que hi ha entre un conflicte i un problema? Què és la resiliència?
Deixa’ns ser els teus entrenadors (coaches) a través d’aquest microcurs

Col·lecció
Microcursos
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Material en línia
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8003.jpg

- Ampliar el vocabulari amb lèxic i expressions pròpies de l'anglès.
- Conèixer diferents frases fetes i com fer-les servir.
- Reconèixer alguns false friends i substituir-los per la forma correcte.
- Conèixer algunes característiques dels temps verbals.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF10300.jpg

- Conèixer la figura del Manipulador de Major Risc.
- Identificar riscos i precaucions a prendre en els aliments.
- Conèixer la metodologia d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític.
- Aplicar l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Mapejar i estructurar l'experiència de l'usuari des de i en l'administració pública
2. Seleccionar els recursos que permetin elaborar un mapa d'experiència de l'usuari (UX) segons cada necessitat
3. Identificar i optimitzar els "moments de la veritat" en "l'experiència de l'usuari"
4. Avesar-se a una perspectiva orientada a l'usuari o client
5. Trencar amb els "buits" interdepartamentals
6. Entendre les circumstàncies que han produït les irregularitats actuals (aprendre a avaluar-ho amb dades)
7. Aprendre a valorar el retorn de futures inversions o projectes en clau de l'experiència de l'usuari

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Posar de manifest la necessitat de garantir els drets humans de proximitat a nivell local, sense perdre de vista que vivim en un món global.
- Assentar les bases per una major implicació i apropiació dels drets humans com a eina de treball, de manera que els tractats internacionals en aquesta matèria esdevinguin efectius
- Adquirir una visió dels drets humans en la situació actual i dels drets de proximitat i emergents.
- Conèixer els sistemes de protecció dels drets humans.
- Promoure l’aplicació de l’enfocament en drets humans com a eina de treball a nivell local.

Canal
Presencial
Durada
12,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Introducció a l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, per tal de sensibilitzar sobre els principis i valors d’aquest acord global i sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la seva rellevància i el paper clau dels governs locals en el seu assoliment.

2. Apropament de l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les persones que treballen a la Diputació de Barcelona

Canal
Videoformació
Durada
4,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Utilitzar tècniques de comunicació verbal i d'informació per adaptar el missatge i l'estil de la comunicació a les característiques de l'interlocutor.
- Conèixer i aplicar la comunicació empàtica, la preparació i l'elaboració del discurs i les característiques de la comunicació telefònica.
- Conèixer i aplicar els elements important s que ens ajuden a ser eficaços en la comunicació.
- Desenvolupar una atenció telefònica de qualitat.
- Descriure en el seu dia a dia les noves capacitats adquirides i plantejar-les a les responsables.
- Aplicar la nova experiència en aquest àmbit aprofitant els aprenentatges i implementar-ho com objectius valorables per les seves caps.

Canal
Presencial
Durada
16,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12686.jpg

- Aprendre les preposicions i els connectors més habituals.
- Conèixer expressions clau per a iniciar una conversa d'ascensor.
- Ajudar-te a gestionar una reunió d'equip... en anglès.
- Despertar la teva curiositat per termes de l’anglès que trobes en el teu dia a dia

Microcursos
Canal
En línia
Durada
3,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8024.jpg

- Identificar el significat d’alguns dels phrasal verbs més habituals als negocis.
- Saber diferenciar els diferents phrasal verbs.
- Aplicar correctament els phrasal verbs en diferents contextos.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8025.jpg

- Identificar el significat d’alguns dels phrasal verbs més habituals als negocis.
- Saber diferenciar els diferents phrasal verbs.
- Aplicar correctament els phrasal verbs en diferents contextos.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer que significa introduir la perspectiva de gènere: diagnosi, planificació, implentació i avaluacio.. Desenvolupar estrategies d'introducció de la perspectiva de gènere: Indicadors de gènere, pressupostos de gènere.

Canal
Presencial
Durada
5,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8026.jpg

- Realitzar presentacions més efectives.
- Aprendre a crear presentacions visualment atractives.
- Identificar les expectatives de la teva audiència.
- Obtenir eines per transmetre a la teva audiència allò que vols comunicar.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els elements del text i les estratègies de composició que cal aplicar a la redacció de textos per tal que siguin precisos, correctes i eficaços. També s'hi treballa l'estil, la puntuació, els connectors, els errors més freqüents i els recursos que ens ajuden a resoldre dubtes lingüístics.

Canal
Presencial
Durada
20,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Utilitzar tècniques de comunicació verbal i d'informació per adaptar el missatge i l'estil de la comunicació a les característiques de l'interlocutor.
- Conèixer i aplicar els elements importants que ens ajuden a ser eficaços en la comunicació.
- Desenvolupar una atenció telefònica de qualitat.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12567.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs les claus per a la comunicació empàtica, desenvolupant les eines necessàries per establir relacions basades en l'aprenentatge i entrenament del llenguatge assertiu i la gestió emocional pròpia i aliena, factors clau per aconseguir unes òptimes habilitats comunicatives.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8027.jpg

- Millorar les relacions interpersonals amb persones de cultures deferents a la pròpia.
- Veure les dificultats que existeixen i aprendre a superar-les.
- Reflexionar davant d’algunes situacions que es presenten.
- Aprendre’s a relacionar amb gent de diferent procedència cultural de manera senzilla.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
1,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12565.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs les bases del procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Avaluar i definir l’abast de l'actuació professional en la transmissió d’una imatge positiva del servei i Administració al que pertany: Concretar els valors en que es fonamenta la pràctica professional i com encaixa en els valors de la institució. Avaluar els suports i canals de transmissió d’imatge professional. Reflexionar, a partir de la pròpia experiència i realitzar un pla de millora individual.
2. Aprofundir en les habilitats de comunicació oral i no verbal per projectar una imatge professional tenint en compte els interessos de la ciutadania i els de l’Administració local: Concretar els moments clau en la relació comunicativa, i les necessitats de la ciutadania mitjançant una escolta activa. Escollir l’estil comunicatiu adequat per cada moment. Definir els missatges orals i no verbals per cada moment.
3. Connectar les necessitats professionals i les necessitats de la ciutadania expressant transparència i qualitat de servei: Discriminar les situacions habituals de les situacions especials. Identificar les dimensions de la qualitat. Expressar missatges compromesos amb les necessitats de la ciutadania.

Canal
Videoformació
Durada
10,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Avaluar i definir l’abast de l'actuació professional en la transmissió d’una imatge positiva del servei i de l’Administració a què es pertany.
- Aprofundir en les habilitats de comunicació oral i no verbal per projectar una imatge professional tenint en compte els interessos de la ciutadania i els de l’Administració local.
- Connectar les necessitats professionals i les necessitats de la ciutadania expressant transparència i qualitat de servei.

Canal
Presencial
Durada
10,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Familiaritzar-se amb els principis bàsics de la resolució de conflictes entre professionals, amb els equips i els usuaris.
• Adoptar eines de comunicació negociadora orientada a la solució.
• Adquirir estratègies de facilitació, recursos i estratègies de prevenció i solució positiva de conflictes.

Canal
Presencial
Durada
12,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF10301.jpg

- Distingir els diferents tipus de discapacitats.
- Adequar el tracte a les persones amb diferents diversitats funcionals.
- Diferenciar entre inclusió i integració.
- Diferenciar entre exclusió i segregació.
- Conèixer els avantatges de la inclusió de persones amb diversitat funcional a les empreses.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir eines i recursos per a la implementació de l’Agenda 2030 a l’àmbit local i assolir els ODS
• Identificar les oportunitats que ofereix l'Agenda 2030 per innovar i transformar les polítiques públiques locals

• Promoure l'apropiació de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els professionals del món local, així com donar suport per a l'elaboració de planificacions estratègiques

• Donar suport a les persones participants per implementar l‘Agenda 2030 en l’àmbit municipal a través de les diferents fases del procés de localització (sensibilització i incidència política, alineament, implementació, monitoreig)

Canal
Presencial
Durada
10,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir eines i recursos per a la implementació de l’Agenda 2030 i l’assoliment els ODS a l’àmbit local

• Identificar les oportunitats que ofereix l'Agenda 2030 per innovar i transformar les polítiques públiques locals

• Promoure l'apropiació de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els professionals del món local, així com donar suport per a l'elaboració de planificacions estratègiques

• Donar suport a les persones participants per implementar l‘Agenda 2030 en l’àmbit municipal a través de les diferents fases del procés de localització (sensibilització i incidència política, alineament, implementació, monitoreig)

Canal
Videoformació
Durada
9,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer els drets relacionats amb el final de vida de les persones: sobretot els que hem aconseguit
darrerament: eutanàsia i formalització del document de voluntats anticipades.
. Conèixer la moció de suport a la mort digna aprovada per la Diputació de Barcelona
(27/4/2018) i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina de les persones que hi treballen. . Conèixer el web i els recursos de la Diputació de Barcelona en relació a la mort
digna.
. Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna. Conèixer els recursos existents.

Canal
Presencial
Durada
3,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d’altres països.
- Donar a conèixer la moció de suport a la mort digna aprovada per la Diputació de Barcelona (27/4/2018) reflexionar sobre les seves implicacions a la feina de les persones que hi treballen.
- Potenciar les competències per poder parflar de la mort digna.

Canal
Videoformació
Durada
3,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12568.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs pautes bàsiques per elaborar memòries de gestió de serveis, programes o àmbits funcionals de l’Administració pública local que siguin realment efectives com a instrument per proporcionar informació significativa a les parts interessades, fent també especial èmfasi a enfocar les memòries de gestió com a instrument de rendició de comptes i de millora de la gestió.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

L'aplicació correcta de la substitució d'elements sintàctics d'oracions subordinades pels pronoms relatius corresponents. El taller proporciona el marc teòric i pràctic perquè l'alumne pugui aplicar els coneixements a la feina.

Canal
Presencial
Durada
8,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar als participants dels elements per a poder presentar propostes als programes europeus de fons de gestió directa amb majors possibilitat de ser aprovats i en concret:

1) Identificar programes i convocatòries que encaixin amb el nostre projecte.
2) Saber interpretar els plans de treball i les convocatòries.
3) Coneixer els elements per formular correctament la proposta.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
6,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Gestionar l'agenda pública d'electes i personal directiu professional amb l'aplicatiu de la Diputació de Barcelona.
• Conèixer la informació que cal publicar al Portal de Transparència relativa a les agendes i grups d'interès.
• Conèixer el Registre de Grups d'interès de Catalunya.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
4,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Definir el concepte d’intel·ligència emocional, ingredients necessaris per desenvolupar-la.
- Adquirir eines i recursos per desenvolupa la intel·ligència emocional per tal d’aconseguir gestionar positivament les emocions.
- Mantenir-se amb una actitud de serenitat per tal de relacionar-nos i comunicar amb empatia i assertivitat, davant de persones amb actitud agressiva o conflictiva.
- Elaborar i incorporar en la pràctica quotidiana recursos i tècniques de regulació emocional des de l’àmbit mental, emocional i físic.

Canal
Presencial
Durada
12,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8032.jpg

- Conèixer el que necessites saber per comunicar-te de manera més eficient.
- Adquirir nous components verbals i paralingüístics.
- Millorar l’escolta activa.
- Conèixer els diferents tipus de reaccions que podem trobar.
- Aprendre a evitar els factors que ens impedeixen ser assertius.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar els elements que afavoreixen la comunicació interpersonal (escolta activa, feedback, etc).
- Valorar el punt de sortida de coneixements casuístiques i dificultat.
- Autodiagnosticar les pròpies habilitats comunicatives.
- Adquirir estratègies que permetin la comunicació efectiva amb els usuaris pacients i l’equip de treball.
- Adquirir les tècniques sincronia gestual i reforç comunicatiu en la exposició oral.
- Identificar les habilitats socials.
- Incorporar les respostes i estratègies comunicatives assertives i afirmatives per controlar les reaccions agressives.
- Utilitzar tècniques de comunicació assertiva per a tractar situacions conflictives.
- Com implementar critiques constructives i factuals.
- Practicar i incorporar l’estratègia D.E.S.C en les destreses de cada participant.

Canal
Presencial
Durada
16,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar els elements que afavoreixen la comunicació interpersonal oral.
- Autodiagnosticar les habilitats comunicatives.
- Desenvolupar el control de les emocions i articular la comunicació adequada davant de situacions conflictives o de queixes dels ciutadans.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
14,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar els elements que afavoreixen la comunicació interpersonal oral.
- Autodiagnosticar les habilitats comunicatives.
- Desenvolupar el control de les emocions i articular la comunicació adequada davant de situacions conflictives o de queixes dels ciutadans.

Canal
Presencial + en línia
Durada
14,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer què és el programa Horizon Europe i la nova arquitectura del
programa.
- Aprendre a cercar les convocatòries i llegir els plans de treball del programa
Horizon Europe.
- Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta
de projectes (tant com a soci o com a líder) i què cal tenir en compte mitjançant
exemples
i recomanacions pràctiques.
- Entendre els aspectes bàsics d'una proposta de projecte Horizon Europe i el
formulari de presentació.
- Conèixer altres experiències d'èxit de l'anterior programa

Canal
Videoformació
Durada
6,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Introduir els aspectes bàsics de l’Educació per a la Ciutadania Global (ECG) i promoure l'interès en desplegar aquest àmbit de treball des de diferents àrees i polítiques.

- Identificar oportunitats a la Diputació de Barcelona per desplegar aquest àmbit de treball de forma transversal i implicant diferents polítiques.

Canal
Presencial
Durada
8,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8033.jpg

- Saber com conduir les emocions pel camí més adequat per tal d’equilibrar-les.
- Conèixer els diferents tipus d’emocions.
- Saber com afrontar una situació en les seves diverses formes.
- Exercitar l’empatia.
- Preparar-se per ser capaços d’entendre el que l’interlocutor transmet.
- Practicar l’atenció personalitzada.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
1,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Foment de la transversalitat per impulsar la implementació de l’Agenda 2030 i els ODS en plans i projectes de la Diputació

Canal
Presencial
Durada
3,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Comprendre la funció i els valors de l'Administració púbica.
- Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat.
- Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.
- Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
8,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Comprendre la funció i els valors de l'Administració púbica.
•Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat.
•Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.
•Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.

Canal
Presencial + en línia
Durada
8,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Comprendre la funció i els valors de l'Administració Pública.
- Analitzar els deures dels funcionaris públics.
- Reconèixer els drets de la ciutadania.
- Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat: Identificar els factors actitudinals que intervenen en la projecció de la imatge corporativa.
- Discutir el concepte de qualitat de servei i els elements que l'integren.
- Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.
- Analitzar les situacions conflictives i identificar-les com a una oportunitat de millora.
- Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.
- Emprar la comprensió interpersonal en persones amb necessitats específiques.
Identificar les habilitats i els factors actitudinals per una comunicació efectiva.

Canal
Videoformació
Durada
4,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Comprendre la funció i els valors de l'Administració Pública.
•Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat.
•Utilitzar estratègies que permetin encertar en el contacte personal.
•Identificar les habilitats i els factors actitudinals per a una comunicació efectiva.

Canal
Presencial
Durada
6,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Comprendre les eines de la Comunicació No Violenta (CNV).
- Aplicar les eines de CNV en la nostra manera de comunicar-nos.
- Detectar els judicis que poden interferir en la nostra comunicació.
- Trobar estratègies per satisfer les nostres necessitats i les de les altres persones.
- Prevenir conflictes i/o situacions violentes,

Canal
Presencial + en línia
Durada
14,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Reconèixer quins són els principals obstacles que interfereixen en una bona comunicació amb un mateix i cap als altres.
- Millorar la seva comunicació potenciant l’assertivitat i l’empatia i atenent als sentiments i necessitatsde cadascú.
- Utilitzar el procés de la Comunicació NoViolenta en la seva vida quotidiana

Canal
Videoformació + en línia
Durada
14,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Proporcionar les eines teòriques indispensables per pensar l’ètica pública.
• Explorar les ètiques que regeixen diferents àmbits de la nostra vida, tot posant especial atenció en l’ètica organitzativa i l’ètica cívica.
• Analitzar els conflictes d’interessos, assumint-ne la seva inevitabilitat, i fer èmfasis en la responsabilitat en la detecció i la gestió.
• Mostrar les eines d’integritat i bon govern presents a l’organització i raonar els motius que les justifiquen, a què donen resposta i quines limitacions tenen.
• Passar d’una cultura punitiva a una capaç de generar confiança en la ciutadania i en els equips. Es posarà atenció, per tant, en les bones pràctiques i els aprenentatges col·lectius.

Canal
Videoformació
Durada
4,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Introducció a l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, per tal de sensibilitzar sobre els principis i valors d’aquest acord global i sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la seva rellevància i el paper clau dels governs locals en el seu assoliment.

2. Apropament de l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les persones que treballen a la Diputació de Barcelona

Canal
Presencial
Durada
5,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Facilitar la comprensió de les normes, els estàndars de drets humans i els canals d'accés als mecanismes de protecció per potenciar-ne l'accessibilitat, l'ús i l'aplicació
- Generar eines i continguts que permetin respondre als reptes actuals del nord i sud globals amb polítiques públiques , serveis per a la ciutadania i accions basades en els drets humans, incorporant les mirades feminista, interseccionals i decolonial.
- Desenvolupar i implementar metodologies d'aprenentatge innovadores i que incorporin una visió pràctica de l'aplicació dels drets humans.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Facilitar la comprensió de les normes, els estàndars de drets humans i els canals d'accés als mecanismes de protecció per potenciar-ne l'accessibilitat, l'ús i l'aplicació
- Generar eines i continguts formatius que permetin respopndre als reptes actuals del nord i sud globals amb polítiques públiques , serveis per a la ciutadania i accions basades en els drets humans, incorporant les mirades feminista, interseccionals i decolonial.
- Desenvolupar i implementar metodologies d'aprenentatge innovadores i que incorporin una visió pràctica de l'aplicació dels drets humans.

Canal
Presencial + en línia
Durada
10,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Introducció a l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, per tal de sensibilitzar sobre els principis i valors d’aquest acord global i sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la seva rellevància i el paper clau dels governs locals en el seu assoliment.

• Apropament de l’Agenda 2030 i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a les persones que treballen a la Diputació de Barcelona

Canal
En línia
Durada
10,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13029.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs els coneixements necessaris sobre la imatge corporativa, ja que aquesta té una relació directa amb la qualitat en l'atenció i del servei. Un servei de qualitat és sinònim d'imatge positiva.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
3,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i aplicar les fases d'un procés de planificació (anàlisi, diagnosi, prognosi, disseny, execució, seguiment i redisseny) per la millora contínua. Identificar els elements bàsics d'un pla i els seus requeriments . Advertir de l'oportunitat i els riscos de la planificació. Estendre la cultura de la planificació als serveis públics, com a eina de millora, i de la transparència i el rendiment de comptes

Canal
Presencial
Durada
20,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i aplicar les fases d'un procés de planificació (anàlisi, diagnosi, prognosi, disseny, execució, seguiment i redisseny) per la millora contínua. Identificar els elements bàsics d'un pla i els seus requeriments. Advertir de l'oportunitat i els riscos de la planificació. Estendre la cultura de la planificació als serveis públics, com a eina de millora, i de la transparència i el rendiment de comptes

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Saber aplicar els criteris d’ús dels signes de puntuació en els documents que redacta la corporació

Canal
Presencial
Durada
4,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

Canal
Presencial
Durada
12,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF10302.jpg

- Conèixer les característiques del manipulador d'aliments.
- Identificar els diferents tipus d'infecció alimentària.
- Prevenir els diferents tipus d'infecció alimentària.
- Identificar els diferents tipus d'intoxicació alimentària.
- Prevenir els diferents tipus d'intoxicació alimentària.
- Detectar els indicadors de què un aliment està deteriorat.
- Identificar els contaminants biòtics i abiòtics.
- Conèixer els diferents mètodes de conservació d'aliments.
- Conèixer les pautes d'higiene i de pràctica segura de manipulació d'aliments.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
1,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Generals:
- Millorar les competències emocionals per gestionar les pròpies emocions i comunicar-se positivament i amb empatia amb el ciutadà.
- Aconseguir un entorn laboral més harmoniós que permeti escenaris de comunicació efectiva i positiva.

Específics:
- Reflexionar sobre com abordar les nostres accions comunicatives en la nova realitat.
- Entendre el funcionament del cervell per saber interpretar les reaccions que tenim davant de les diferents situacions que es donen a la feina.
- Conèixer les bases de la comunicació i les especificitats de la comunicació oral i escrita.
- Identificar les causes de l’estrès negatiu.
- Treballar la Intel·ligència emocional per a aconseguir gestionar positivament les emocions pròpies i les alienes.
- Conèixer i entendre les principals eines per a gestionar de forma eficaç un conflicte.

Canal
Videoformació
Durada
7,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8036.jpg

- Adquirir pautes per aconseguir una negociació eficaç.
- Conèixer les diferents fases de la negociació.
- Aprendre a aplicar l’estratègia pertinent per garantir beneficiar ambdues parts en una situació de negociació específica.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
1,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12561.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs els conceptes legals, organitzatius i de planificació necessaris per poder portar a terme amb correcció actes públics oficials a les administracions locals.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13028.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs la metodologia idònia per gestionar les expressions i tècniques comunicatives més útils per persuadir, influenciar i convèncer els nostres interlocutors.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
3,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer els beneficis que té per la Diputació de Barcelona el posicionament i la incidència en diferents espais a escala europea i internacional.
Conèixer els diferents mecanismes de participació formal i informal.
Conèixer les agendes globals que afecten al món local.

Canal
Presencial
Durada
8,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Implementar la tècnica àgil de presentació d’informacions, projectes, etc. PechaKucha.

- Conèixer els components (de contingut i continent) propis de la tècnica PechaKucha.

- Experimentar amb una tecnologia d'edició de presentacions al núvol.

Canal
Videoformació
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13027.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs les bases per parlar en públic, presentar-se, presentar projectes, argumentar opinions, etc. Tenir un estil comunicatiu eficaç és un objectiu que no es garanteix només amb una bona preparació tècnica: també cal un bon nivell d’autoconeixement i de reflexió sobre la pròpia pràctica i la comunicació eficaç.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
3,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8037.jpg

- Conèixer els conceptes que tracta el Reial Decret en relació a la Propietat intelel·lectual.
- Identificar els diferents usos d’una obra.
- Diferenciar entre tipus de llicències.
- Reconèixer els drets de l’autor segons el tipus d’obra.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF7490.jpg

- Ser conscient del context tecnològic que estem vivim i del seu impacte en la privacitat i en la necessitat de tenir un marc legal que reguli l’ús i el tractament de les dades personals.
- Conèixer les normes de seguretat bàsiques en matèria de protecció de dades i la importància de complir-les.
- Ser conscient que la protecció de dades és una responsabilitat compartida de tots els empleats públics i que cal tenir un paper actiu.
- Dominar els conceptes bàsics sobre protecció de dades i clarificar les confusions més habituals.
- Comprendre les obligacions que té la Diputació com a responsable del tractament de dades i, en alguns casos, com encarregada del tractament de dades d’altres ens locals.
- Conèixer com s’ha de procedir en el lloc de treball si tractem dades personals.
- Saber quines son les funcions de la figura de Delegat de Protecció de Dades que han de tenir totes les administracions públiques.
- Conèixer els aspectes més rellevants del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que és d’obligat compliment per tots els membres de la Unió Europea.
- Saber quins són els drets més importants, els deures que les organitzacions han de complir i com els ciutadans els podem exercir.

Canal
En línia
Durada
10,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Saber que és l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, l’assetjament per identitat de gènere i l’assetjament per orientació sexual, per prevenir-lo i en cas de produir-se actuar.
Facilitar coneixements per identificar i detectar possibles situacions d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per identitat de gènere i assetjament per orientació sexual.
Donar a conèixer el procediment i el circuit d’intervenció de la Diputació de Barcelona.
Conèixer el grau de responsabilitat com a comandament.
Conèixer com influeixen els estils de conducta i de lideratge en la detecció de situacions d’assetjament i com poden ser susceptibles de generar possibles situacions d’assetjament.

Canal
Videoformació
Durada
4,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i entendre els canvis aportats per la ISO 45001:2018 al sistema de prevenció i salut en el treball en la Subdirecció de Logística.

Canal
Videoformació
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir una primera aproximació al principi de coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD).
Amb aquesta formació, els assistents podran:

. Comprendre les vinculacions i impacte de les polítiques locals en el desenvolupament sostenible global

. Promoure la implantació de l'enfocament de CPD en l'àmbit de les seves funcions

. Garantir una execució de polítiques públiques coherent amb els objectius de la política de cooperació per al desenvolupament local.

Canal
Videoformació
Durada
4,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar els factors que intervenen en que una situació sigui “difícil” i aclarir en quin podem intervenir.
- Cercar solucions i alternatives a diferents situacions difícils aportades pels participants.
- Saber relativitzar les situacions percebudes com a difícils.
- Reforçar el coneixement envers la intel·ligència emocional.
- Aprofundir en l’autoconeixement de les pròpies creences, emocions i comportaments.
- Esbrinar de quina manera poden influir els propis pensaments, creences i emocions en la forma com afrontem les situacions difícils.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Reconèixer el nostre estil comunicatiu quan gestionem interaccions personals
- Conèixer l'estil assertiu
- Conèixer tècniques assertives aplicades a l'atenció sociosanitària
- Gestionar converses quan no es donen des de l'assertivitat

Canal
Presencial
Durada
8,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Utilitzar recursos i estratègies pròpies per gestionar les pròpies emocions davant situacions d’agressivitat i angoixa dels interlocutors.
- Utilitzar recursos i estratègies pròpies per poder gestionar situacions de distorsió emocional dels interlocutors.

Canal
Presencial
Durada
8,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer els diferents connectors que tenim a l'abast i saber utilitzar-los en els contextos adequats, a fi d'aconseguir crear textos coherents i ben cohesionats.

Canal
Presencial
Durada
4,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12701.jpg

Conèixer les convencions sobre l’ús de les majúscules i minúscules

Microcursos
Canal
En línia
Durada
1,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Identificar els factors que fan que una situació sigui “difícil” i aclarir en quin podem intervenir.
- Cercar solucions i alternatives a diferents situacions difícils aportades pels participants.
- Saber relativitzar les situacions percebudes com a difícils.
- Reforçar el coneixement sobre la intel·ligència emocional.
- Esbrinar com poden influir els propis pensaments, creences i emocions en la manera com afrontem les situacions difícils.

Canal
Presencial + en línia
Durada
12,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF13021.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs estratègies que et permetin fer front a situacions difícils en l'atenció a la ciutadania (comunicació verbal i no verbal, empatia, escolta activa, etc).

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Reflexionar sobre la diversitat existent en les nostres societats i reconèixer la manera en què operen els estereotips, els prejudicis i els privilegis en la producció de discriminació.
- Comprendre vivencialment l'impacte que les desigualtats estructurals generen en la vida de la persones en base a les seves diferències de gènere, origen, orientació sexual, edat, etc.
- Conèixer la interseccionalitat com a perspectiva per a realitzar intervencions integrals des de l’administració pública.
- Adquirir eines que permetin aplicar estratègies antidiscriminatòries en l'atenció a el públic.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Reflexionar sobre la diversitat existent en les nostres societats i reconèixer la manera en què operen els estereotips, els prejudicis i els privilegis en relació amb la discriminació.
• Comprendre vivencialment l'impacte que les desigualtats estructurals generen en la vida de la persones en base a les seves diferències de gènere, origen, orientació sexual, edat, etc.
• Conèixer la interseccionalitat com a perspectiva per a realitzar intervencions integrals des de l’administració pública.
• Adquirir eines que permetin aplicar estratègies antidiscriminatòries en l'atenció a la ciutadania.

Canal
Presencial
Durada
9,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF8039.jpg

- Conèixer els tipus de conflictes els elements que intervenen.
- Aprendre a com afrontar els diferents tipus de conflictes.
- Saber com resoldre ràpidament els conflictes i amb resultats profitosos per les dues parts.
- Conèixer conceptes bàsics com són: coaching, mediació, conflicte, problema i resiliència.

Microcursos
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12564.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a conèixer els principis bàsics i el procés contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Aprofundir en els dilemes ètics de la pràctica assistencial.
- Conèixer sistemes de presa de decisions que garanteixin que es respecten totes les veus implicades i que es pren la decisió més beneficiosa.

Canal
Presencial
Durada
3,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Aprofundir en els dilemes ètics de la pràctica del cuidar.
2. Presentar els principis ètics de la pràctica del cuidar.
3. Suscitar l'interès per la humanització de l'assistència.

Canal
Presencial
Durada
2,0h