Ètica assistencial: casos pràctics

Acció formativa
Ètica assistencial: casos pràctics
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 20 | Òptim 40 | Màxim 50
Canal:
Presencial
Durada: 3,0 h | Presencial 3,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

- La presa de decisions en equips interdisciplinaris.
- El procés de deliberació.
- Les condicions per la deliberació.
- L'arbre de decisions.
- Els criteris en la presa de decisió.
- Cas pràctic d'aplicació.

- Aprofundir en els dilemes ètics de la pràctica assistencial.
- Conèixer sistemes de presa de decisions que garanteixin que es respecten totes les veus implicades i que es pren la decisió més beneficiosa.

Expositiva i participativa
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar cuina Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Cuiner Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis cosidor Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis cuina Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis rober Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Més d'una àrea Operari serveis neteja Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Operari serveis logístics Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar geriatria Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar infermeria Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar atenció a la dependència Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar educador Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar farmàcia Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Educador Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Fisioterapeuta Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Infermer Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Metge medicina general Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic psiquiatria Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic dietista Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic farmàcia Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic gestió atenció a usuari i imatge Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Terapeuta ocupacional Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials