Taller sobre connectors

Acció formativa

Taller sobre connectors

Àrea promotor de formació
Òrgan de Política Lingüística de la Diputació de Barcelona
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
4,0 h
Presencial
4,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

Tipus i usos dels connectors

Donar a conèixer els diferents connectors que tenim a l'abast i saber utilitzar-los en els contextos adequats, a fi d'aconseguir crear textos coherents i ben cohesionats.

Es combina la part teòrica amb la pràctica a partir de casos extrets dels àmbits professionals dels alumnes.
Certificat d’assistència

Destinataris