Ètica del cuidar

Acció formativa
Ètica del cuidar
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 50 | Òptim 75 | Màxim 100
Canal:
Presencial
Durada: 2,0 h | Presencial 2,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
conferència

Programa, avaluació i acreditació

1. Presentació de la Caring Ethics. Autors i obres.
2. Els principis ètics del cuidar.
3. La potenciació de l'autonomia de la persona.
4. Els actors implicats en la cura.
5. Dilemes ètics del cuidar.
6. Els òrgans de deliberació ètica. Els comitès d'Ètica Assistencial.

1. Aprofundir en els dilemes ètics de la pràctica del cuidar.
2. Presentar els principis ètics de la pràctica del cuidar.
3. Suscitar l'interès per la humanització de l'assistència.

Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar cuina Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Cuiner Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis cosidor Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis cuina Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis rober Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Operari serveis logístics Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar geriatria Programes d'intervenció social comunitària
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar infermeria Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar atenció a la dependència Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar educador Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar farmàcia Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar toxicomanies Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Educador Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Fisioterapeuta Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Infermer Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Metge medicina general Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic psiquiatria Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic toxicomanies Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic dietista Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic farmàcia Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic gestió atenció a usuari i imatge Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Terapeuta ocupacional Programes d'intervenció social comunitària