Horizon Europe: oportunitats per a la Diputació de Barcelona

Acció formativa
Horizon Europe: oportunitats per a la Diputació de Barcelona
Àrea promotor de formació:
Direcció de Relacions Internacionals
Requisits:
Personal tècnic i comandaments de la Diputació de Barcelona que treballin en
el desenvolupament de projectes estratègics, en la formulació de projectes
europeus, i personal tècnic especialista d'àmbits susceptibles de presentar una
proposta al programa Horizon Europe.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 30 | Màxim 30
Canal:
Videoformació
Durada: 6,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Horizon Europe en les prioritats UE i el Marc financer pluriennal (2021-2017)
- Aspectes clau i llenguatge específic del programa Horizon
- Identificació d'elements clau a les convocatòries i plans de treball d'Horizon
Europe
- Principals diferències respecte altres fons europeus competitius
- Cicle de vida dels projectes Horizon Europe
- Anàlisi de capacitats internes, necessitats externes.
- Rol de l'entitat en el projecte
- Definició i planificació de projecte
- Descobrir altres experiències d'èxit

- Conèixer què és el programa Horizon Europe i la nova arquitectura del
programa.
- Aprendre a cercar les convocatòries i llegir els plans de treball del programa
Horizon Europe.
- Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta
de projectes (tant com a soci o com a líder) i què cal tenir en compte mitjançant
exemples
i recomanacions pràctiques.
- Entendre els aspectes bàsics d'una proposta de projecte Horizon Europe i el
formulari de presentació.
- Conèixer altres experiències d'èxit de l'anterior programa

- Exposició teòrica i dinàmiques participatives així com exposar casos pràctics
Assistència
Assistència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Més d'una àrea Cap oficina Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Més d'una àrea Cap servei Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap secció Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap unitat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió cultura Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic comerç Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió turística Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic educació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic esports Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic joventut Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic consum Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic gestió polítiques socials Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic salut pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Treballador social Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió polítiques publiques Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Presidència Tècnic cooperació local Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió participació ciutadana Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió programes europeus i solidaritat Orientació de servei a la ciutadania