Qüestions rellevants de la ISO 45001:2018

Acció formativa
Qüestions rellevants de la ISO 45001:2018
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Ser treballador/a de la Subdirecció de Logística
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Videoformació
Durada: 2,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 2,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- La HLS (High Level Structure / Estructura d'Alt Nivell) un denominador comú per a la nova generació de normes ISO.
- Resum sobre els requisits de la nova ISO 45001.
- Què s’ha de tenir en compte per complir amb la nova ISO 45001.

Conèixer i entendre els canvis aportats per la ISO 45001:2018 al sistema de prevenció i salut en el treball en la Subdirecció de Logística.

Taller online amb explicacions i exemples pràctics
Interactuació dels assistents
Assistència
assistència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Més d'una àrea Cap servei Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Ajudant serveis Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Conductor serveis logístics Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Manteniment vehicles Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Operari serveis logístics Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Xofer Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Més d'una àrea Administratiu Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Més d'una àrea Auxiliar administratiu Orientació de servei a la ciutadania