Treballant des de la diversitat en l’atenció al públic

Acció formativa
Treballant des de la diversitat en l’atenció al públic
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 9,5 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 7,5 h | Treball en línia 2,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

1. Què és la diversitat? El tractament de la diversitat en el territori al llarg de la història. Diversitat i privilegis.
2. Els rumors, estereotips i prejudicis i la seva relació amb la reproducció de desigualtats estructurals. El seu impacte a nivell social i en la vida de persones i col·lectius concrets.
3. Introducció a la perspectiva interseccional i anàlisi de situacions concretes que poden ocórrer en l’atenció al públic.
4. Eines per a intervencions professionals antidiscriminatòries en l’atenció al públic.

- Reflexionar sobre la diversitat existent en les nostres societats i reconèixer la manera en què operen els estereotips, els prejudicis i els privilegis en la producció de discriminació.
- Comprendre vivencialment l'impacte que les desigualtats estructurals generen en la vida de la persones en base a les seves diferències de gènere, origen, orientació sexual, edat, etc.
- Conèixer la interseccionalitat com a perspectiva per a realitzar intervencions integrals des de l’administració pública.
- Adquirir eines que permetin aplicar estratègies antidiscriminatòries en l'atenció a el públic.

Les sessions de videoformació introduiran alguns conceptes teòrics fonamentals per poder entendre les conseqüències pràctiques que se'n deriven. S'alternarà la teoria i la pràctica buscant la implicació de l'usuari en la participació que aterri el discurs.
Assistència
Les 2 hores de treball autònom a l'aula virtual estan orientades a aprofundir el treballat en les sessions online i a aplicar allò après a situacions concretes.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Subaltern Recursos humans, hisenda i serveis interns Telefonista/recepcionista Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Més d'una àrea Auxiliar administratiu Orientació de servei a la ciutadania