La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

Acció formativa
La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 17 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 10,0 h | Presencial 10,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Els vehicles de la imatge corporativa. Què entenem per imatge corporativa: imatge global i els elements que la componen. Avaluació dels suports: de què disposem, quin ús en fem i com ho podem millorar.. El concepte de qualitat de servei: criteris bàsics. Eines de suport per quantificar els criteris de qualitat. Avaluació de les percepcions i les expectatives de la ciutadania.. Els avantatges d’assolir una bona imatge: som el que transmetem. La qualitat personal aplicada a l’atenció a la ciutadania. Com construir una percepció institucional positiva en la ciutadania en els moments clau del procés d’atenció. Pautes de comunicació oral i llenguatge no verbal en els diferents moments d’atenció.. L’ètica en l’Administració pública: principis bàsics. El servei objectiu adreçat a l’interès general. La importància de ser transparents.

. Avaluar i aplicar amb coherència els suports i canals d’imatge corporativa.. Millorar les habilitats de comunicació oral i no verbal en adreçar-se a la ciutadania. Projectar una imatge institucional facilitadora, resolutiva i positiva.. Identificar els elements i les necessitats de comunicació satisfactoris per a la ciutadania. Ser capaç d’expressar transparència i excel·lència en la qualitat de servei.

El docent presentarà els temes mitjançant una exposició teòrica, un exercici pràctic o algun tipus d’enregistrament d’àudio o de vídeo. Per assolir els continguts, es prioritzaran les activitats en grup en què els/les participants puguin analitzar situacions pròpies del seu dia a dia laboral.
Proves d’aprenentatge
S'avaluara el nivell dels coneixements previs (Qüestionari previ) i el domini i aplicació dels conceptes treballats (Qüestionari d’avaluacióPresentació d’un pla de treball individual de millora de la imatge).
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Subaltern Infraestructures i espais naturals Subaltern parcs naturals Orientació de servei a la ciutadania
Subaltern Més d'una àrea Auxiliar suport Orientació de servei a la ciutadania
Subaltern Recursos humans, hisenda i serveis interns Assistent aules Orientació de servei a la ciutadania
Subaltern Recursos humans, hisenda i serveis interns Telefonista/recepcionista Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Més d'una àrea Administratiu Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Més d'una àrea Auxiliar administratiu Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari alt càrrec Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari directiu Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Presidència Auxiliar protocol Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Presidència Secretari presidència Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar geriatria Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar infermeria Orientació de servei a la ciutadania