Millora de les capacitats emocionals en l'atenció a la ciutadania

Acció formativa
Millora de les capacitats emocionals en l'atenció a la ciutadania
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Videoformació
Durada: 7,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 7,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Neurocomunicació. Com funciona el cervell en relació a l’atenció de les persones.
- Diferències i especificitats de la comunicació per telèfon i presencial.
- Les bases de la comunicació interpersonal.
- Les barreres en la comunicació. La percepció.
- Com adaptar el missatge a l’interlocutor.
- Especificitats del canal oral i escrit. Com utilitzar-los?
- L’estrès. Com activar la calma.
- La intel·ligència emocional. El que mai podran fer el robots.
- L’origen dels conflictes. Per què existeixen?
- El conflicte com una oportunitat.
- Les habilitats clau: L’assertivitat, l’empatia, la compassió.

Generals:
- Millorar les competències emocionals per gestionar les pròpies emocions i comunicar-se positivament i amb empatia amb el ciutadà.
- Aconseguir un entorn laboral més harmoniós que permeti escenaris de comunicació efectiva i positiva.

Específics
- Reflexionar sobre com abordar les nostres accions comunicatives en la nova realitat.
- Entendre el funcionament del cervell per saber interpretar les reaccions que tenim davant de les diferents situacions que es donen a la feina.
- Conèixer les bases de la comunicació i les especificitats de la comunicació oral i escrita.
- Identificar les causes de l’estrès negatiu.
- Treballar la Intel·ligència emocional per a aconseguir gestionar positivament les emocions pròpies i les alienes.
•Conèixer i entendre les principals eines per a gestionar de forma eficaç un conflicte.

Curs amb metodologia activa, on a partir de les explicacions dels conceptes teòrics bàsics, s'establirà un diàleg amb les persones participants sobre els punts clau del contingut i resoluciódels dubtes que puguin sorgir. Es demanarà la realització d'exercicis pràctics per consolidar els aprenentatges, a partir de reflexions personals a partir de diferents experiències personals o des de materials audiovisuals i del disseny d'un pla de millora personal.
Assistència
Producte de treball
S'avaluació tant l'assistència activa a les sessions de videoformació, com la realització de les diferents activitats proposades i el disseny del pla de millora individual.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar atenció a la dependència Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament infantil i primària Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament universitari i secundari Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic joventut Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic consum Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic gestió atenció a usuari i imatge Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Més d'una àrea Professor ensenyament no formal Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Presidència Tècnic cooperació local Orientació de servei a la ciutadania