Introducció a l'atenció a la ciutadania en l'àmbit administratiu

Acció formativa

Introducció a l'atenció a la ciutadania en l'àmbit administratiu

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Personal administratiu que tingui tracte directe amb la ciutadania.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Videoformació + en línia
Durada:
6,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
4,0 h
Treball en línia
2,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Introducció al Servei públic: La funció del Servei públic.
Deures dels empleats Serveispúblics (principis del Serveis públics).
Els valors i l'ètica dels empleats públics. Els dretsde la ciutadania.
La imatge de l'Administració local.
El concepte de qualitat del servei.
El contacte amb la ciutadania: Les necessitats bàsiques de la ciutadania. L'acollidapersonalitzada.
Criteris de porta oberta, d'espera i de contacte posterior.
Errors que calevitar.
Tractar les queixes com una oportunitat de millora.
La interculturalitat.
Pla d'aplicabilitat.

Comprendre la funció i els valors de l'Administració púbica.
Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat.
Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.
Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.

Exercicis de detecció de necessitats professionals, interessos i de coneixements previs.Exposicions teòriques combinades amb casos pràctics, exemples i simulacions d'atenció a laciutadania.
Assistència
Producte de treball
Els assistents elaboraran un Pla d'aplicabilitat que permeti posar en marxa una acció de millora iidentificar les necessitats de continuïtat de la formació.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Més d'una àrea Administratiu Orientació de servei a la ciutadania
Suport administratiu Més d'una àrea Auxiliar administratiu Orientació de servei a la ciutadania