La planificació estratègica com a eina de millora contínua

Acció formativa

La planificació estratègica com a eina de millora contínua

Àrea promotor de formació
Servei de Planificació i Avaluació
Requisits
Ocupar una posició vinculada al disseny, a l'impuls i/o al seguiment d'un pla
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Marc conceptual del procés de planificació- Metodologies associades al desplegament de les diferents fases de la planificació- Elements bàsics d'un pla per facilitar la seva viabilitat- Beneficis i riscos de planificar- Elaborar un pla d'un servei públic, seguint totes les fases i utilitzant eines facilitades al marc teòric del curs- La planificació estratègica aplicada a la Diputació de Barcelona

- Conèixer i aplicar les fases d'un procés de planificació (anàlisi, diagnosi, prognosi, disseny, execució, seguiment i redisseny) per la millora contínua- Identificar els elements bàsics d'un pla i els seus requeriments - Advertir de l'oportunitat i els riscos de la planificació- Estendre la cultura de la planificació als serveis públics, com a eina de millora, i de la transparència i el rendiment de comptes

Sessions presencials i treball individual o grupal on line en aula virtual
Assistència
Proves d’aprenentatge
Certificat d’aprofitament

Destinataris