Sessió de reflexió sobre la responsabilitat global de la Diputació de Barcelona: la coherència de polítiques per al desenvolupament

Acció formativa
Sessió de reflexió sobre la responsabilitat global de la Diputació de Barcelona: la coherència de polítiques per al desenvolupament
Àrea promotor de formació:
Direcció de Relacions Internacionals
Requisits:
Es prioritzarà aquell personal de les àrees i departaments de la Diputació de caràcter sectorial i que desenvolupin polítiques locals i regionals que tinguin un major impacte en el desenvolupament global.
Nombre de participants: Mínim 12 | Òptim 20 | Màxim 15
Canal:
Videoformació
Durada: 4,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 4,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

• Definició i justificació de la importància i pertinència de l’enfocament de CPD. Objectius prioritaris de desenvolupament. De quina manera poden afectar les polítiques d’un govern local i de la Diputació de Barcelona a aquests objectius de desenvolupament.

• Principals referències del principi de CPD en el marc jurídic i polític rellevant per als ens locals de la demarcació de Barcelona.

• El procés d’incorporació de la CPD en les actuacions de les administracios locals.

• L’encaix de la CPD en les polítiques públiques locals de la demarcació de Barcelona. Aterratge de l’enfocament de la CPD a l’àmbit local (incloent referència a iniciatives internacionals exitoses i casos reals).

• La CPD en el marc de la nova Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

Oferir una primera aproximació al principi de coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD).
Amb aquesta formació, els assistents podran:

. Comprendre les vinculacions i impacte de les polítiques locals en el desenvolupament sostenible global

. Promoure la implantació de l'enfocament de CPD en l'àmbit de les seves funcions

. Garantir una execució de polítiques públiques coherent amb els objectius de la política de cooperació per al desenvolupament local.

La primera part serà teòrica i inclourà casos sobre la implantació de la CPD a les administracions. A la segona part s’exposaran exemples reals, amb l’objectiu de debatre els reptes, dificultats i oportunitats en l’aplicació de la CPD a nivell local.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Acció climàtica Tècnic control ambiental local Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Acció climàtica Tècnic gestió educació i difusió ambiental Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Acció climàtica Tècnic laboratori químic/microbiològic Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Cultura Tècnic documentació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió cultura Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió museus - lletres Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic comerç Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió turística Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic educació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic esports Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic joventut Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Educador Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic consum Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic gestió polítiques socials Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic salut pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Treballador social Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer agrícola Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer camins/canals/ports Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer forestal Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer obres públiques Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer territori Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arqueologia Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic arquitectura Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic geografia Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió medi natural Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió ús públic espais naturals Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic història Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic sistemes informació territorial Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Més d'una àrea Director programa Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Més d'una àrea Responsable Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic assessor Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió polítiques publiques Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Presidència Tècnic cooperació local Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió participació ciutadana Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió programes europeus i solidaritat Orientació de servei a la ciutadania