Situacions difícils en l'atenció a la ciutadania

Acció formativa
Situacions difícils en l'atenció a la ciutadania
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 8,0 h | Treball en línia 4,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Què entenem per situació difícil i quins tipus de situacions difícils ens podem trobar.
- La comunicació en l’atenció a la ciutadania.
- Prevenir el conflicte. Tècniques i estratègies de control emocional.
- Com tractar les situacions difícils.
- Passos per a abordar el conflicte.
- Tipus de conflictes més habituals en l’atenció a la ciutadania: Com respondre a les objeccions i a les crítiques. L'atenció de reclamacions. Situacions especials.

- Identificar els factors que intervenen en que una situació sigui “difícil” i aclarir en quin podem intervenir.
- Cercar solucions i alternatives a diferents situacions difícils aportades pels participants.
- Saber relativitzar les situacions percebudes com a difícils.
- Reforçar el coneixement envers la intel·ligència emocional.
- Aprofundir en l’autoconeixement de les pròpies creences, emocions i comportaments.
- Esbrinar de quina manera poden influir els propis pensaments, creences i emocions en la forma com afrontem les situacions difícils.

L’acció formativa ha de començar amb una dinàmica de detecció de necessitats i expectatives dels participants, a fi de que el formador pugui ajustar temari i activitats al grup. Aquesta dinàmica es realitzarà en línia a través de l’aula virtual, durant una setmana, just abans de la primera sessió presencial. Les quatre sessions presencials es desenvolupen al voltant de la reflexió, la discussió i l'anàlisi i de l’entrenament i la pràctica. Al llarg de la impartició els participants hauran de realitzar un treball orientat a la millora personal i aplicat al lloc de treball. El treball ha de ser rellevant i útil per al participant. Aquest treball serà tutoritzat pel docent i lliurat mitjançant l’aula virtual.
Assistència
Producte de treball
Els participants hauran de plantejar un problema real i un pla d'acció per aplicar al lloc de treball. El temps estimat per fer l'activitat és de 4 hores de dedicació dels participants.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar geriatria Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar infermeria Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia/conductor bibliobus Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar atenció a la dependència Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar educador Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar farmàcia Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar gestió consum/salut pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar toxicomanies Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament infantil i primària Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament universitari i secundari Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic joventut Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Educador Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Fisioterapeuta Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Infermer Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Metge medicina general Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic psiquiatria Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic toxicomanies Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic consum Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic dietista Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic farmàcia Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic gestió atenció a usuari i imatge Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic gestió polítiques socials Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic salut pública Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Terapeuta ocupacional Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Treballador social Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Més d'una àrea Professor ensenyament no formal Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió recursos humans Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic selecció/desenvolupament Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió participació ciutadana Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Recursos humans, hisenda i serveis interns Tècnic prevenció riscos laborals Orientació de servei a la ciutadania