Taller d'assertivitat en l'àmbit de l'atenció sociosanitària

Acció formativa
Taller d'assertivitat en l'àmbit de l'atenció sociosanitària
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 12 | Màxim 15
Canal:
Presencial
Durada: 8,0 h | Presencial 8,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Estils comunicatius: Agressiu, Passiu, Assertiu.
- Estil assertiu: Actitud, Posicionament, Intenció.
- Tècniques assertives: Disc trencat. Ajornament assertiu.
- Processar el canvi. Acord assertiu. Pregunta assertiva. Negació assertiva.
- Apliació a l'àmbit sociosanitari.
- Escolta assertiva.
- Escolta externa.
- Escolta interna.

- Reconèixer el nostre estil comunicatiu quan gestionem interaccions personals
- Conèixer l'estil assertiu
- Conèixer tècniques assertives aplicades a l'atenció sociosanitària
- Gestionar converses quan no es donen des de l'assertivitat

Inicialment sempre hi haurà una explicació teòrica amb exposició oral o mitjançat visionat de vídeos. Dels conceptes que es donin hi haurà una reflexió-debat, una dinàmica posterior (estil roll-playing per exemple) i un debriefing (metodologia que permet parlar del que ha succeït, fer anàlisis autocrític mitjançant un facilitador i extreure l'aprenentatge dels participants
Assistència
S'avaluarà la participació en les activitats proposades pel docent
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar cuina Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Cuiner Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis cosidor Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis cuina Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Operari serveis rober Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Més d'una àrea Operari serveis neteja Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Oficial serveis Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Operari serveis logístics Orientació de servei a la ciutadania
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar geriatria Comprensió interpersonal
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar infermeria Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar atenció a la dependència Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar educador Comprensió interpersonal
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar farmàcia Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Educador Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Fisioterapeuta Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Infermer Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Metge medicina general Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic psiquiatria Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic farmàcia Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Terapeuta ocupacional Comprensió interpersonal
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Treballador social Comprensió interpersonal