Introducció a l'atenció ciutadana

Acció formativa
Introducció a l'atenció ciutadana
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Personal d'oficis i personal subaltern.
Nombre de participants: Mínim 12 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Videoformació
Durada: 4,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 4,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

Introducció al Servei Públic: la funció del Servei Públic.
Deures dels empleats dels Serveis Públics (principis del Serveis Públics).
Els valors i l'ètica dels empleats públics.
Els drets de la ciutadania.
La imatge de l'Administració Local.
El concepte de qualitat del servei.
El contacte amb la ciutadania: les necessitats bàsiques de la ciutadania.
L'acollida personalitzada.
Criteris de porta oberta, d'espera i de contacte posterior.
Errors que cal evitar.
Tractar les queixes com una oportunitat de millora.
La interculturalitat.

Comprendre la funció i els valors de l'Administració Pública.
Analitzar els deures dels funcionaris públics.
Reconèixer els drets de la ciutadania.
Desenvolupar recursos que permetin projectar una imatge de qualitat: Identificar els factors actitudinals que intervenen en la projecció de la imatge corporativa.
Discutir el concepte de qualitat de servei i els elements que l'integren.
Utilitzar les estratègies que permetin encertar en el contacte personal.
Analitzar les situacions conflictives i identificar-les com a una oportunitat de millora.
Desenvolupar estratègies que permetin un tracte igualitari amb tota la ciutadania.
Emprar la comprensió interpersonal en persones amb necessitats específiques.
Identificar les habilitats i els factors actitudinals per una comunicació efectiva.

Exercicis de detecció de necessitats professionals, interessos i de coneixements previs. Exposicions teòriques combinades amb casos pràctics, exemples i simulacions d'atenció a la ciutadania.
Assistència
Assistència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Igualtat i sostenibilitat social Cuiner Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Infraestructures i espais naturals Guaita/informador Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Infraestructures i espais naturals Guarda forestal Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Conductor serveis logístics Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Fuster Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Jardiner Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Pintor Orientació de servei a la ciutadania
Oficis Recursos humans, hisenda i serveis interns Xofer Orientació de servei a la ciutadania
Subaltern Recursos humans, hisenda i serveis interns Telefonista/recepcionista Orientació de servei a la ciutadania