Factors d’èxit en la presentació de projectes europeus

Acció formativa

Factors d’èxit en la presentació de projectes europeus

Àrea promotor de formació
Direcció de Relacions Internacionals
Requisits
Es prioritzarà aquells ens locals que tinguin projectes per presentar mitjanament definits
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació
Durada:
4,5 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
4,5 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Marc financer pluriennal (2021-2017) i Prioritats de la Unió Europea Tipus de fons europeus (Programes comunitaris, fons estructurals, etc.) Identificació d’elements clau a les convocatòries i plans de treball de programes europeus.Cicle de vida dels projectes UE.Anàlisi de capacitats.Rol de l’entitat en el projecte: líder o sociFitxa de la proposta i cerca de partenariat.Definició i planificació de projecte (Paquets de treball, objectius, resultats i pressupost).Experiència real d’un municipi de la província de Barcelona

• Conèixer els fons europeus disponibles per a ens locals, en especial dels programes UE de gestió directa (Life, Horizon Europe, Erasmus +, Europa creativa etc.) i de Cooperació Territorial Europea (Interreg Europe, Urbact etc.)• Conèixer el cicle de vida dels projectes UE i aprofundir en la fase de preparació i presentació de la proposta.• Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta de projectes i què cal tenir en compte mitjançant exemples i recomanacions pràctiques.• Aprendre a cercar les convocatòries i plans de treball de programes europeus i identificar-ne els elements clau. • Entendre els aspectes bàsics d’una proposta de projecte: objectius, resultats, estructuració en paquets de treball i el pressupost.

Exposició combinada amb la presentació de casos reals
Certificat d’assistència

Destinataris