Planificació, organització i avaluació de serveis públics

52 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de l'avaluació de projectes

Exercicis
Format
Material en línia
Agrupació
Avaluació de projectes
Recurs

El recurs et permetrà conèixer la metodologia d'avaluació per tal que sigui significativa (disseny, posta en marxa i ravaluació)i treure aprenentatges pràctics per a la seva implantació i millora.

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Avaluació de projectes
Recurs

El recurs exposa el procés que s'ha dut a terme (des de la planificació fins l'avaluació) en el projecte de Modernització Administrativa. S'hi insereixen diferents apunts per a la reflexió i aprenentatge.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Avaluació de projectes
Recurs

El cas descriu el projecte de l'Escola de Música Municipal. Et permetrà saber interpretar les necessitats d'avaluació i dissenyar el sistema d'avaluació més adient.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Avaluació de projectes
Recurs

En aquests mòduls trobaràs el continguts bàsics per endinsar-te en la direcció de projectes en totes les seves fases: 1. Els projectes. Elements bàsics; 2. La direcció de projectes a l’Administració local; 3. La gestió de l’abast del projecte; 4. La gestió dels riscos del projecte; 5. La gestió de la qualitat del projecte; 6. La gestió de les parts interessades del projecte; 7. La gestió de l’equip de treball del projecte i el glossari dels conceptes més rellevants.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de Projectes
Recurs

S'estudia l'entorn de la direcció d'equips de treball per a projectes: com establir l'estructura organitzativa del projecte, com es construeix un equip de treball, com es treballa la motivació dels membres de l'equip, entre d'altres aspectes.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de Projectes
Recurs

El material t'ajudarà a saber de quina manera ha d'actuar la direcció del projecte per prendre determinades decisions i com comprovar que els resultats s'assoleixen d'acord amb allò que s'ha previst.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de Projectes
Recurs

En aquest material veuràs en què consisteix direcció de projectes: funcions bàsiques, competències, àrees d'experiència professional, l'autoritat i lideratge entre altres aspectes.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de Projectes
Recurs

Es tractarà alguns aspectes relacionats amb la comunicació en el decurs dels projectes: peculiaritats de les comunicacions orals i escrites, comunicació formar i informal, models de xarxes, entre d'altres aspectes.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de Projectes
Recurs

Es treballarà la manera d'assegurar els nivells adequats de qualitat a partir de l'estudi dels fonaments de la gestió de la qualitat en els projectes, els processos i els costos de la qualitat del projecte.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de Projectes
Recurs

Et proporcionara els coneixements i les habilitats associades a la direcció de projectes, sense perdre de vista les especificitats del sector públic.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de Projectes
Recurs

Aquest és un manual per als comandaments que han accedit recentment al seu lloc de treball, on hi trobaran una visió panoràmica de les principals funcions de comandament per tal de facilitar la identificació de les necessitats formatives i orientar-los per a la definició del seu itinerari formatiu.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Funcions i rols de la funció dels llocs de comandament
Recurs

Conferència a càrrec de María Dapena, cap de recursos humans i formació de l'Ajuntament de Vigo des de 2006, experta en assetjament laboral, formadora de formadors i especialista en lideratge i innovació. Analitza el singular context actual, des d'una perspectiva sociològica i històrica, incidint en la consideració de sector públic com a pal de paller de la societat en situacions crítiques.
Col·lecció "Converses Directives" de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió del canvi
Recurs

La comunicació és un element clau en el procés de socialització de les persones, alhora que un procés complicat i ple de dificultats de diversa índole. És habitual, doncs, que sorgeixin conflictes i malentesos en les nostres relacions.
Amb les eines que ens ofereix la Comunicació No Violenta es preten aprendre a comunicar-nos de manera efectiva i afectiva i tractar de resoldre tot tipus de conflicte sense violència ni coacció.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Gestió emocional
Acció formativa

- Conèixer i practicar el procés de cura de continguts per afegir valor als continguts presents a la xarxa.- Experimentar i aplicar casos reals de cura de continguts a través de diversos programaris i aplicacions, coneixent-ne avantatges i inconvenients. - Reflexionar sobre el valor professional de filtrar continguts en una època d'infoxicació, fake news i desinformació en línia, de la teoria a la pràctica. -Saber quins perfils i amb quines eines tenir presència per poder trobar informació de qualitat i difondre contingut amb valor per a un conjunt d'usuaris.

Presencial amb suport virtual
Durada
8 h
Acció formativa

1. Donar a conèixer els cercadors d'informació pública del CIDO.2. Descobrir el CIDO més enllà dels cercadors: - Com crear els teus propis sistemes d'informació per a la presa de decisions i vigilància de l'entorn a partir de la informació i eines del CIDO. - Com crear serveis a mida per als teus usuaris que creïn valor i els ajudin a assolir els seus objectius a partir de la informació i eines del CIDO.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Saber analitzar els aspectes clau d'un projecte per tal de poder definir un enfocament estratègic que condueix a l'assoliment dels seus objectius en el context de l'administració pública local.Saber dirigir adequadament els principals processos que es desenvolupen durant el cicle de vida del projecte.Saber establir objectius de la qualitat del projecte i definir els processos de gestió corresponents

Semipresencial
Durada
25 h
Acció formativa

Distingir els diferents tipus de discapacitatsAdequar el tracte a les persones amb diferents diversitats funcionalsDiferenciar entre inclusió i integracióDiferenciar entre exclusió i segregacióConèixer els avantatges de la inclusió de persones amb diversitat funcional a les empreses

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

L’educació per al desenvolupament és un procés d’aprenentatge orientat a la construcció d’una ciutadana crítica, activa i compromesa amb la promoció del desenvolupament sostenible i la transformació de les causes que generen desigualtats, conflictes i vulneració de drets humans al món. Vincula l'acció local amb la seva dimensió global i questiona coneixements, valors i actituds per produir transformacions. Objectius:- Conèixer el concepte, l’evolució i els continguts bàsics de l’educació per la desenvolupament i la ciutadania global (EpDCG) com a eina de canvi i transformació.- Identificar el valor afegit de l'àmbit local i supralocal per treballar l'EpDCG així com els instruments, actors i metodologies pròpies.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

L'objectiu del curs és oferir eines i recursos per a la localització dels ODS per a l'assoliment de l'Agenda 2030. - Identificar les oportunitats d'innovació i transformació de les polítiques públiques que ofereix l'Agenda 2030.- Promoure l'apropiació de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els i les treballadors/es.- Donar suport per a l'elaboració de planificacions estratègiques alineades amb els ODS.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

L'objectiu del curs és oferir eines i recursos per a la localització dels ODS als tècnics de la Diputació tant per desplegar l’Agenda 2030 internament com en les seves actuacions cap al territori. • Identificar les oportunitats d'innovació i transformació de les polítiques públiques locals que ofereix l'Agenda 2030.• Promoure l'apropiació de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els i les treballadors/es de la Diputació.• Donar suport per alinear els ODS en les actuacions adreçades al territori • Acompanyar els i les participants en com localitzar els ODS a través de les diferents fases del procés (sensibilització i incidència política, alineament, implementació, monitoreig).

Videoformació
Durada
9 h
Acció formativa

Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d’altres països.Donar a conèixer la moció de suport a la mort digna aprovada per la Diputació de Barcelona (27/4/2018) reflexionar sobre les seves implicacions a la feina de les persones que hi treballen.Potenciar les competències per poder parflar de la mort digna

Videoformació
Durada
3 h
Acció formativa

Donar a conèixer els Fons de recuperació i resiliència en el marc del pressupost de la UE i relació amb el Marc financer pluriennalConèixer els eixos prioritaris i resta d'informacó d'interès

Videoformació
Durada
1 h
Acció formativa

- Analitzar els aspectes clau d’un projecte per tal de poder definir un enfocament estratègic que condueixi a l’assoliment dels seus objectius, en el context de l’administració pública local.- Dirigir adequadament els principals processos que es desenvolupen durant el cicle de vida del projecte: gestionar l’abast del projecte i respondre a les incidències que el poden afectar; gestionar els riscos que poden afectar el desenvolupament d’un projecte; relacionar-se amb les parts interessades del projecte tenint en compte les seves necessitats i expectatives per que contribueixin positivament a l’assoliment dels objectius; dirigir amb efectivitat l’equip de treball d’un projecte.-Establir objectius de la qualitat per al projecte i definir els processos de gestió corresponents: definir objectius i processos de control de la qualitat dels projectes; avaluar els resultats i els aprenentatges del projecte.

Videoformació i en línia
Durada
23 h
Acció formativa

Donar instruments per traslladar l'estratègia a la gestióFacilitar eines per a la gestió del canvi

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

• Conèixer els fons europeus disponibles per a ens locals, en especial dels programes UE de gestió directa (Life, Horizon Europe, Erasmus +, Europa creativa etc.) i de Cooperació Territorial Europea (Interreg Europe, Urbact etc.)• Conèixer el cicle de vida dels projectes UE i aprofundir en la fase de preparació i presentació de la proposta.• Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta de projectes i què cal tenir en compte mitjançant exemples i recomanacions pràctiques.• Aprendre a cercar les convocatòries i plans de treball de programes europeus i identificar-ne els elements clau. • Entendre els aspectes bàsics d’una proposta de projecte: objectius, resultats, estructuració en paquets de treball i el pressupost.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

Aprofundir en les fases de gestió d'un projecte europeu, centrant-se en la implementació, el seguiment, l'avaluació i el tancament del mateix a partir de l'exemplificació amb projectes ja tancats i amb casos pràctics

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

L'objectiu del curs és aprofundir en les fases de gestió d'un projecte europeu, centrant-se en la implementació, el seguiment, l'avaluació i el tancament del mateix a partir de l'exemplificació amb projectes ja tancats i amb casos pràctics.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer el que necessites saber per comunicar-te de manera més eficient.- Adquirir nous components verbals i paralingüístics.- Millorar l’escolta activa.- Conèixer els diferents tipus de reaccions que podem trobar.- Aprendre a evitar els factors que ens impedeixen ser assertius.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

Ensenyar a utilitzar les tècniques i metodologia que permeti a les direccions, conjuntament amb els seus equips de treball, progressar en l'acompliment de les fites de l'organització mitjançant la instauració dels elements bàsics de la planificació, la definició d’objectius i el control de la gestió.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Ensenyar a utilitzar les tècniques i metodologia que permeti a les direccions, conjuntament amb els seus equips de treball, progressar en l'acompliment de les fites de l'organització mitjançant la instauració dels elements bàsics de la planificació, la definició d’objectius i el control de la gestió.

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h
Acció formativa

- Saber com conduir les emocions pel camí més adequat per tal d’equilibrar-les.- Conèixer els diferents tipus d’emocions.- Saber com afrontar una situació en les seves diverses formes.- Exercitar l’empatia.- Preparar-se per ser capaços d’entendre el que l’interlocutor transmet.- Practicar l’atenció personalitzada.

En línia
Durada
1 h
Acció formativa

- Oferir un marc pràctic per a l'exercici d'avaluació en el context de programes i intervencions a les biblioteques.- Identificar àmbits i polítiques on poder avaluar.- Posar en comú experiències, interessos i un marc conceptual comú al col·lectiu de tècnics especialistes i directors de biblioteca.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Reconèixer quins són els principals obstacles que interfereixen en una bona comunicació amb un mateix i cap als altres.Millorar la seva comunicació potenciant l’assertivitat i l’empatia i atenent als sentiments i necessitatsde cadascú.Utilitzar el procés de la Comunicació NoViolenta en la seva vida quotidiana

Videoformació amb aula virtual
Durada
14 h
Acció formativa

L’objectiu és introduir als participants en aspectes bàsics sobre el sistema de cooperació internacional i en concret de la cooperació descentralitzada, per tal de promoure el seu interès en aquest àmbit de treball i que s'impliquin de manera estratègica en accions de cooperació al desenvolupament impulsades des de la Diputació de Barcelona. • Conèixer els aspectes bàsics del sistema de cooperació internacional descentralitzada• Reflexionar sobre les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i sobre el potencial que tenen els governs locals en aquest camp • Conèixer quins són els actors, modalitats i àmbits de treball propis • Debatre sobre les potencialitats i oportunitats que es presentn en aquest àmbit de treball.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

- Donar a conèixer els valors i principis bàsics que regulen l’ètica pública i el bon govern. - Implicar als empleats de la corporació en l’impuls dels valors ètics en la seva conducta i els principis de bon govern en tots els àmbits d’actuació de la Diputació.- Donar a conèixer els elements bàsics del Codi de bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona (CBGQI) de la Diputació a tot el personal de la corporació.- Donar a conèixer el Codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional i les seves implicacions.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

L’objectiu del taller és apropar les Agendes Globals a la Diputació, posant atenció a l’Agenda 2030. En concret, es persegueix: - Sensibilitzar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la sevarellevància, i sobre el paper que juguen els governs locals en la seva implementació.Informar sobre els àmbits d’actuació en aquest marc.- Adquirir una visió global dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda2030 i del rol rellevant que els governs locals, i la DB en particular, tenen en la seva implementació- Orientar al personal de la DB perquè pugi implementar els ODS als seus àmbits d’actuació. - Conèixer els projectes Diba alineats amb els ODS

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

Aprofundir en el coneixement i la sensibilització envers la responsabilitat social (RS) per tal que els participants incorporin el concepte, els valors, la metodologia i l'estil de l’RS en les seves funcions.

En línia
Durada
10 h
Acció formativa

- Oferir eines per a repensar el disseny de serveis públics- Provar eines per comprendre què necessiten, esperen i volen els ciutadans o usuaris d'un servei.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

- Conèixer i aplicar les fases d'un procés de planificació (anàlisi, diagnosi, prognosi, disseny, execució, seguiment i redisseny) per la millora contínua- Identificar els elements bàsics d'un pla i els seus requeriments - Advertir de l'oportunitat i els riscos de la planificació- Estendre la cultura de la planificació als serveis públics, com a eina de millora, i de la transparència i el rendiment de comptes

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer i aplicar les fases d'un procés de planificació (anàlisi, diagnosi, prognosi, disseny, execució, seguiment i redisseny) per la millora contínua- Identificar els elements bàsics d'un pla i els seus requeriments- Advertir de l'oportunitat i els riscos de la planificació- Estendre la cultura de la planificació als serveis públics, com a eina de millora, i de la transparència i el rendiment de comptes

Videoformació amb aula virtual
Durada
20 h
Acció formativa

Oferir una primera aproximació al prinipi de coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD). Amb aquesta formació, els assistents podran:Comprendre les vinculacions i impacte de les polítiques locals en el desenvolupament sostenible global, promoure la implantació de l’enfocament de CPD en l’àmbit de les seves funcions Garantir una execució de polítiques públiques coherent amb els objectius de la política de cooperació per al desenvolupament de la corporació.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Aprofundir en el coneixement i la sensibilització envers la responsabilitat social (RS) per tal que els participants incorporin el concepte, els valors, la metodologia i l'estil de l’RS en les seves funcions.

En línia
Durada
10 h
Acció formativa

Conèixer les característiques del manipulador d'alimentsIdentificar els diferents tipus d'infecció alimentàriaPrevenir els diferents tipus d'infecció alimentàriaIdentificar els diferents tipus d'intoxicació alimentàriaPrevenir els diferents tipus d'intoxicació alimentàriaDetectar els indicadors de què un aliment està deterioratIdentificar els contaminants biòtics i abiòticsConèixer els diferents mètodes de conservació d'alimentsConèixer les pautes d'higiene i de pràctica segura de manipulació d'aliments

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

- Adquirir pautes per aconseguir una negociació eficaç.- Conèixer les diferents fases de la negociació.- Aprendre a aplicar l’estratègia pertinent per garantir beneficiar ambdues parts en una situació de negociació específica.

En línia
Durada
1 h
Acció formativa

Donar a conèixer els beneficis que té èr la Diputació de Barcelona tenir un posicionamnet en els diferents espais a nivell europeu i internacional

Videoformació
Durada
3 h
Acció formativa

L’objectiu del curs és:- Conèixer quins tipus de fons europeus hi ha disponibles per als ens locals i quines particularitats tenen.- Conèixer com es preparen propostes de projectes europeus exitosos mitjançant exemples de projectes ja finançats i recomanacions pràctiques.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer els conceptes que tracta el Reial Decret en relació a la Propietat intelel•lectual.- Identificar els diferents usos d’una obra.- Diferenciar entre tipus de llicències.- Reconèixer els drets de l’autor segons el tipus d’obra.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

•Ser conscient del context tecnològic que estem vivim i del seu impacte en la privacitat i en la necessitat de tenir un marc legal que reguli l’ús i el tractament de les dades personals.•Conèixer les normes de seguretat bàsiques en matèria de protecció de dades i la importància de complir-les. •Ser conscient que la protecció de dades és una responsabilitat compartida de tots els empleats públics i que cal tenir un paper actiu. •Dominar els conceptes bàsics sobre protecció de dades i clarificar les confusions més habituals. •Comprendre les obligacions que té la Diputació com a responsable del tractament de dades i en alguns casos com encarregada del tractament de dades d’altres ens locals. •Conèixer com s’ha de procedir en el lloc de treball si tractem dades personals.•Saber quines són les funcions de la figura de Delegat de Protecció de Dades que han de tenir totes les administracions públiques. •Conèixer els aspectes més rellevants del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que és d’obligat compliment per tots els membres de la Unió Europea. •Saber quins són els drets més importants, el deures que les organitzacions han de complir i com els ciutadans els podem exercir.

En línia
Durada
10 h
Acció formativa

Saber que és l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, l’assetjament per identitat de gènere i l’assetjament per orientació sexual, per prevenir-lo i en cas de produir-se actuarFacilitar coneixements per identificar i detectar possibles situacions d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per identitat de gènere i assetjament per orientació sexualDonar a conèixer el procediment i el circuit d’intervenció de la Diputació de BarcelonaConèixer el grau de responsabilitat com a comandamentConèixer com influeixen els estils de conducta i de lideratge en la detecció de situacions d’assetjament i com poden ser susceptibles de generar possibles situacions d’assetjament

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

Conèixer l'abast de la responsabilitat de l'exercici de la professió que desenvolupen i de les eines corporatives en aquest àmbit.

Presencial
Durada
3 h
Acció formativa

- Conèixer els tipus de conflictes els elements que intervenen.- Aprendre a com afrontar els diferents tipus de conflictes.- Saber com resoldre ràpidament els conflictes i amb resultats profitosos per les dues parts.- Conèixer conceptes bàsics com són: coaching, mediació, conflicte, problema i resiliència.

En línia
Durada
2 h