Estratègies per incorporar la planificació a la gestió

Acció formativa
Estratègies per incorporar la planificació a la gestió
Àrea promotor de formació:
Servei de Planificació i Avaluació
Requisits:
- Haver realitzat el curs intern "La planificació estratègica com a eina de millora contínua"
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 18 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Principis per traslladar l'estratègia a la gestió: lideratge, coordinació i treball en equip.Elements per desplegar l'estratègia:. (Re) definició de la cartera de productes i serveis. Mapa de processos. Pressupost. Gestió de les persones. Altres (mapa tecnològic, innovació, etc.)

Donar instruments per traslladar l'estratègia a la gestióFacilitar eines per a la gestió del canvi

Classes amb transferència de coneixement, cas pràctic i bones pràctiques aplicades al si de l'Administració Pública.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Certificat d’aprofitament

Destinataris