Acció formativa del BAF
Habilitats directives per a les direccions de biblioteques: planificació estratègica
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
Curs destinat majoritàriament als directors/es que dirigeixen biblioteques des de fa poc temps i/o que han passat a gestionar equips humans més nombrosos.
Modalitat:
curs
Canal:
Presencial
Durada:
16.00 h
| Presencial   16.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
17
| Màxim  
20
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Temàtica:
Objectius

Ensenyar a utilitzar les tècniques i metodologia que permeti a les direccions, conjuntament amb els seus equips de treball, progressar en l'acompliment de les fites de l'organització mitjançant la instauració dels elements bàsics de la planificació, la definició d’objectius i el control de la gestió.

Continguts
• El cicle de la Direcció de la Biblioteca.
• La planificació estratègica: definició i nivells.
• El procés de decisió estratègica: Anàlisi DAFO.
• Desplegament de la gestió estratègica: Missió, Visió i Valors.
• Instruments i eines per a la seva implantació, gestió i progrés.
• Què és un objectiu, tipus d'objectius, elements a l'hora de definir objectius.
• Els indicadors com a mesura del grau d'assoliment dels objectius.
• Sistemes de control de la gestió: Quadre de comandament.
• Com elaborar el Pla d'Actuació. Eines i control de les accions.
• Determinar la importància de l'elaboració del Pla d'Actuació per part de la Biblioteca, bibliobús o xarxa urbana de biblioteques.
Metodologia d'impartició
La metodologia utilitzada està basada en el principi de Pedagogia Activa. L’aprenentatge a través de les experiències i de les reflexions tant en grup com individuals, combinades amb les explicacions conceptuals per part de la formadora.- Estratègies utilitzades: exposicions teòriques, casos pràctics i realització de rol-play.- Com aprendran els participants: fent reflexions individuals, treballant en grup, participant en exercicis i realització de rol-play.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Planificació, organització i avaluació de serveis públics