Els fonaments de la direcció de projectes

Acció formativa
Els fonaments de la direcció de projectes
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Tenir experiència, com a mínim 2 anys, en la gestió de projectes. Disposar de formació inicial en gestió de projectes. O ser comandament d'un àmbit organitzatiu que gestioni projectes o programes.
Nombre de participants: Mínim 9 | Òptim 10 | Màxim 12
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 23,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 8,0 h | Treball en línia 15,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Els projectes: elements bàsics. Concepte i característiques. La direcció de projectes. La gestió de la integració del projecte.
- La direcció de projectes a l’administració local. Els projectes en el conjunt de l’activitat de l’administració. Estructura organitzativa i direcció de projectes.
- La gestió de l’abast del projecte. Enfocaments predictiu i adaptatiu en la gestió de l’abast. Els processos de gestió de l’abast.
- La gestió dels riscos del projecte. Els projectes i el risc. La planificació de la gestió de riscos del projecte. La identificació dels riscos. L’anàlisi dels riscos. La planificació de les respostes als riscos. La implementació de les respostes i el monitoratge dels riscos.
- La gestió de la qualitat del projecte. La qualitat dels projectes. La planificació de la qualitat del projecte. El control de la qualitat del projecte.-La gestió de les parts interessades del projecte.
- El projecte i les parts interessades. Identificar les parts interessades del projecte. Planificar la implicació de les parts interessades del projecte. Gestionar la implicació de les parts interessades del projecte. Fer el seguiment de la implicació de les parts interessades del projecte.
- La gestió de l’equip de treball del projecte. Dirigir l’equip de treball. Planificar la gestió. Desenvolupar l’equip de treball del projecte. Dirigir l'equip de treball del projecte. Controlar l’equip de treball del projecte. La dissolució de l’equip de treball.

- Analitzar els aspectes clau d’un projecte per tal de poder definir un enfocament estratègic que condueixi a l’assoliment dels seus objectius, en el context de l’administració pública local.
- Dirigir adequadament els principals processos que es desenvolupen durant el cicle de vida del projecte: gestionar l’abast del projecte i respondre a les incidències que el poden afectar; gestionar els riscos que poden afectar el desenvolupament d’un projecte; relacionar-se amb les parts interessades del projecte tenint en compte les seves necessitats i expectatives per que contribueixin positivament a l’assoliment dels objectius; dirigir amb efectivitat l’equip de treball d’un projecte.
- Establir objectius de la qualitat per al projecte i definir els processos de gestió corresponents: definir objectius i processos de control de la qualitat dels projectes; avaluar els resultats i els aprenentatges del projecte.

L'acció formativa és realitzarà mitjançant un aula virtual combinant sessions de vídeoformació on es duran a terme activitats grupals i la realització d’activitats en línia basades en l'autoaprenentatge a partir de materials didàctics.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Avaluació continuada. Es posarà en valor la participació a les sessions, els aprenentatges mitjançant l’estudi línia i l' exercici final basat en l’aplicació d’alguna de les metodologies apreses a un projecte vinculat al propi lloc de treball.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Més d'una àrea Cap oficina Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament executiu Més d'una àrea Cap servei Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap secció Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap subsecció Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap unitat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Supervisor Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Més d'una àrea Cap gabinet Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Més d'una àrea Coordinador àrea Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Més d'una àrea Coordinador general Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Més d'una àrea Coordinador matèria Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Més d'una àrea Director gabinet Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Més d'una àrea Director serveis Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Més d'una àrea Gerent serveis Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Més d'una àrea Subdirector Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic especialista Més d'una àrea Director programa Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic especialista Més d'una àrea Responsable Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic assessor Planificació, organització i avaluació de serveis públics