Efectivitat individual

37 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest material ofereix un espai pràctic de reflexió i acció amb el qual fer aquest trajecte d’autoobservació, presa de consciència i transformació vers aquells aspectes relacionats amb l’entorn laboral que volem redefinir o reenfocar. És una proposta per sentir-nos cocreadors dels diferents ecosistemes relacional de les nostres vides.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Automotivació
Recurs

La gestió del temps és clau per obtenir resultats eficients i eficaços en els objectius i tasques que ens plantegem. L'observació del nostre entorn, de les nostres rutines, de les nostres maneres de fer és clau per millorar. A partir d'aquí, aplicar diverses tècniques de controlens ajudarà a obtenir uns resultats més satisfactoris a nivell personal i organitzacional.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Gestió del temps
Recurs

Si al final de la nostra jornada laboral tenim sentiments de frustració, angoixa, estrès o penediment, voldrà dir que no hem fet allò que havíem de fer o volíem fer. Aquest material t'ajudarà a aprendre a gestionar millor el temps, prioritzant les tasques a fer per assolir el màxim possible de resultats en el temps disponible.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Gestió del temps
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostra una tècnica fàcil i útil per gestionar el temps de treball i aconseguir ser més eficients.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió del temps
Recurs

En aquest manual, eminentment pràctic, trobaràs eines i tècniques interessants, conceptes inspiradors, guies en format àudio i alguns recursos més que constitueixen una manera senzilla de posar en pràctica el Mindfulness en el dia a dia professional.
Com més ens autoconeguem, com més consciència posem en tot el que fem i com millor ens autoregulem emocionalment i conductualment, més benestar laboral (i personal) aconseguirem en el dia a dia.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Mindfullness
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostren els avantatges de l'ús de les llistes de control en la planificació, organització i gestió de les nostres jornades de treball, així com també els conceptes claus per a aplicar-les correctament.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Organització de la feina
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostren els avantatges de l'ús del mètode GUT per a la priorització de tasques.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Organització de la feina
Recurs

La gestió del nostre temps ha de tenir en compte el risc de la procrastinació consistent en deixar per més endavant algunes tasques. El recurs dóna eines per poder superar aquesta manera de fer.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Organització de la feina
Recurs

L'agenda és una bona eina per contribuir a millorar la gestió del nostre temps. En 2 minuts tindràs algunes idees de com utilitzar-la.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Organització de la feina
Recurs

Aquest material et mostrarà la millor manera d'utilitzar l'agenda, com organitzar la nostra feina i com treure el màxim profit del dia. Et mostrarà com indentificar oportunitats de millora i maximitzar l'ús del temps focalitzant l'atenció.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

Aquest material et facilitarà les pautes per a planificar la teva feina de manera que els resultats siguin visibles, mitjançant el coneixement i la identificació de l'objectiu i sentit d'allò que estàs fent.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

La planificació i l'organitació del treball són elements claus per a fer un ús eficient i eficaç del nostre temps. Existeixen diverses eines i tècniques que ens ajuden en aquestes qüestions. L'autora ens introduiex en aquest món i ens presenta més a fons dueseines que poden ser-nos d'utilitat: la matriu d'Eisenhower i l'agenda.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Acció formativa

- Conèixer qué és l'estrès i com afecta a les nostres vides.- Aprendre a aplicar mesures per regular l'estrès.- Identificar els factors que ens generan més estrès.

En línia
Durada
1 h
Acció formativa

- Aprendre a identificar les interrupcions externes. - Aprendre a gestionar les interrupcions internes (autointerrupcions).- Desenvolupar un pla d’acció d’introducció i modificació d’hàbits.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Identificar els problemes que té cadascú a l’hora de gestionar el seu temps.- Adquirir estratègies per poder aprofitar millor el temps.- Reduir l’estrès derivat a la sobrecàrrega de feina o una mala gestió del temps disponible.- Conèixer diferents mètodes de gestió del temps.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

Desenvolupar el propi sistema de millora del temps i de la productivitat.Aprendre a planificar, prioritzar i complir objectiusAprendre tècniques per a gestionar les tasques diàries i prendre les millors decisions

En línia
Durada
10 h
Acció formativa

Conèixer les metodologies àgils en l'administració públicaAnalitzar aplicacions de la metodologia àgil (Agile) en el lloc de treball

Videoformació amb aula virtual
Durada
10 h
Acció formativa

Objectius generals:•Proporcionar als treballadors coneixements bàsics d’actuació en cas d’emergència.Objectius específics:•Conèixer els drets i deures dels treballadors en l’àmbit de les emergències.•Conèixer el document d'autoprotecció de l’edifici o recinte.•Conèixer els procediments de comunicació i coordinació d’emergències.•Proporcionar instruccions d’emergència.•Conèixer els rols i funcions dels equips d’emergència.•Conèixer els recursos per eliminar, reduir o minimitzar els efectes d’una emergència sobre les persones.

Presencial
Durada
2 h
Acció formativa

- Aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics de la Diputació de Barcelona.
- Obtenir pautes per a l'aplicació del Protocol sobre la gestió interna de les sol·licituds per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública.
- Treballar la tramitació d’un expedient de sol·licitud d’accés a la informació pública.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

- Conèixer el concepte d’interoperabilitat a l’administració pública.
- Conèixer les instruccions i models corporatius en el marc de la interoperabilitat a la Diputació de Barcelona.
- Conèixer les dades i documents que estan disponibles electrònicament i que la ciutadania no hauria d’aportar a un procediment administratiu.
- Conèixer quins són els requeriments que s’han de complir per a poder sol·licitar l’accés a les dades.
- Saber com sol·licitar l’accés a aquestes dades i quin és el procediment definit.

Videoformació i en línia
Durada
5 h
Acció formativa

• Millorar la gestió ambiental des de l’activitat quotidiana.• Saber el que es fa a la Diputació de Barcelona en gestió ambiental.• Reduir els impactes de les nostres activitats sobre la salut de les persones i el medi ambient. • Estalviar recursos naturals mitjançant l’ús responsable del material d’oficina, equips d’ofimàtica i la compra de productes i contractació de serveis.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Introduir els conceptes bàsics de la qualitat i l'aplicació a la gestió públicaConèixer la metodologia de la gestió per processos en l'àmbit de la gestió públicaConèixer la importància de la millora continua en la gestió de l'organització.Introduir la importància de treballar amb nivells de qualitat a l'organització.Conèixer mecanismes de comunicació amb els clients/usuarisConèixer la importància d'un pla de millorar i saber definir-hoSaber diferenciar entre millora del procés i millora de modelConèixer la metodologia i la problemàtica de la definició d'un sistema de gestió de la qualitatConèixer el cicle de certificació en ISO 9001 i l'aplicació als processos de gestió propis.

Presencial
Durada
15 h
Acció formativa

Comprendre les bases de la gestió del temps personal de treball.Conèixer eines i tècniques per millorar l'ús del temps de treballReflexionar sobre la pròpia praxis professional: en què estic perdent el temps?Elaborar un pla de treball de millora.

En línia
Durada
8 h
Acció formativa

- Utilitzar Trello per organitzar-se millor, simplificar el treball, millorar la comunicació amb la resta de persones i potenciar l’intercanvi de coneixement.- Conèixer com Trello pot ajudar en el treball col·laboratiu i en la millora de la comunicació de l’equip.- Fer servir un taulell de Trello i conèixer totes les funcionalitats de l'aplicatiu- Generar, intercanviar i emmagatzemar informació treballant amb els equips de Trello.- Saber com fer el pas del correu electrònic a l’intercanvi de missatges ràpids i documents, mitjançant Trello.- Conèixer altres usos de Trello per facilitar el nostre dia a dia.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Fer servir els taulers de Trello i conèixer les seves funcionalitats.Generar, intercanviar i emmagatzemar informació treballant amb els equips de Trello.Utilitzar Trello per organitzar millor el treball de l'equip, simplificar el la feina i millorar la comunicació amb la resta de professionals.

Videoformació amb aula virtual
Durada
8 h
Acció formativa

- Identificar el criteri amb el qual es prioritza a la feina.- Revisar el criteri de priorització amb el què es treballa. - Distingir els conceptes d'urgència i importància.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços d'identificar els criteris de priorització de la feina per treballar de manera més eficient. Concretament:1. Comprendre els conceptes habituals de priorització de la feina.2. Revisar el criteri de priorització amb què es treballa.3. Distingir els conceptes urgència i importància.

Videoformació amb aula virtual
Durada
5 h
Acció formativa

- Entendre la utilitat i la importància de la planificació del treball i identificar les pròpies creences i pautes de comportament en aquesta qüestió.- Identificar les nostres creences i les pautes de comportament respecte a la planificació i organització del treball.- Establir un sistema per fixar fites i objectius.- Aplicar tècniques per optimitzar el temps de treball.- Analitzar els punts de millora dels processos i fluxos del treball personal.- Aplicar mètodes i eines per organitzar i per prioritzar tasques.- Incorporar alguna tècnica per augmentar l’eficàcia i l’eficiència pròpia.

Presencial amb suport virtual
Durada
20 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a oferir recomanacions de literatura juvenil, de vídeojocs i d'àudiovisuals.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a oferir recomanacions de literatura juvenil, de vídeojocs i d'àudiovisuals.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12 h
Acció formativa

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a oferir recomanacions de novel·la, així com itineraris de lectura als lectors.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

- Conèixer alguns consells per ser més productius.- Prendre consciència de la necessitat d’autogestionar-nos per millorar la nostra productivitat.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

Conèixer les diferents fases a tenir en compte a l'hora de plantejar una reunió, des de la planificació fins a la seva avaluació.

En línia
Durada
1 h
Acció formativa

Conèixer en què consisteix el teletreballConèixer el requisits i les eines per teletreballarConèixer els avantatges del teletreballOferir estratègies de coordinació durant el teletreballOferir pautes de seguretat durant el teletreball

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

- Identificar la informació objecte de transparència activa.- Donar pautes per a la publicació de conjunts de dades. - Fomentar la reutilització de les dades que es generen des de la Diputació. - Fer més comprensible la informació que publiquem.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

- Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat. - Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora i innovació dels serveis públics.- Facilitar metodologia i eines per incrementar la capacitat d’innovació i la creativitat, en disposar d’un mètode per a la traducció de les idees creatives en innovacions que millorin els serveis i la gestió de l’Administració pública.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat.
- Millorar l'autoconeixement creatiu per fomentar el canvi personal.
- Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora i innovació dels serveis.
- Facilitar metodologies i eines telemàtiques per incrementar la capacitat d’innovació i la creativitat en l’administració pública.

Videoformació i en línia
Durada
15 h