Recurs formatiu
Gestió del temps

Identificar els lladres del temps, les interrupcions, ordenar la teva feina diària a través de llistes de control, etc. Hi ha moltes formes de gestionar bé el teu temps. Entrenar i practicar per fer-ho bé és el que aprendràs en aquesta classe en línia de poc més d'una hora de durada.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2021.

Tipus de recurs:
Guia d'habilitats
Format:
Vídeo
Promotor:
Direcció de Serveis de Formació
Col·lecció: 1 hora 1 habilitat
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Efectivitat individual
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Cultura Director bibliobús Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Educació Director CRTTT Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Infraestructures i Territori Encarregat Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap secció Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap subsecció Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap unitat Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Més d'una àrea Supervisor Gestió eficient dels recursos públics
Suport administratiu Més d'una àrea Auxiliar administratiu Efectivitat individual
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari alt càrrec Efectivitat individual
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari directiu Efectivitat individual
Suport administratiu Més d'una àrea Administratiu Efectivitat individual
Suport administratiu Presidència Auxiliar protocol Efectivitat individual
Suport administratiu Presidència Secretari presidència Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic auxiliar control ambiental local Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic auxiliar laboratori medi ambient Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial Tècnic auxiliar padró Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic auxiliar gestió consum/salut pública Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia/conductor bibliobus Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar restauració Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Espais Naturals i Infraestructura Verda Operador comunicacions Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic auxiliar paisatgista Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic auxiliar plans emergència incendis forestals Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Infraestructures i Territori Tècnic auxiliar vies locals Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Infraestructures i Territori Delineant Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Infraestructures i Territori Tècnic auxiliar operador fotogramètric Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Més d'una àrea Tècnic auxiliar relacions externes Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar disseny gràfic Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar gestió arxius gràfics Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar multimèdia Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar producció editorial Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar publicacions Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Presidència Controlador accessos Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar seguretat Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Presidència Referent seguretat Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar audiovisuals Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar manteniment Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar informàtica Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar prevenció riscos laborals Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar informàtica gràfica Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar sala control/oficina tècnica Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar toxicomanies Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar atenció a la dependència Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar educador Efectivitat individual
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar farmàcia Efectivitat individual
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic control ambiental local Efectivitat individual
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic gestió educació i difusió ambiental Efectivitat individual
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic laboratori químic/microbiològic Efectivitat individual
Tècnic especialista Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial Tècnic gestió participació ciutadana Efectivitat individual
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic salut pública Efectivitat individual
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic comerç Efectivitat individual
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic consum Efectivitat individual
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Efectivitat individual
Tècnic especialista Cultura Tècnic documentació Efectivitat individual
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió cultura Efectivitat individual
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió museus - lletres Efectivitat individual
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Efectivitat individual
Tècnic especialista Desenvolupament Econòmic i Turisme Tècnic gestió turística Efectivitat individual
Tècnic especialista Desenvolupament Econòmic i Turisme Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Efectivitat individual
Tècnic especialista Educació Professor ensenyament infantil i primària Efectivitat individual
Tècnic especialista Educació Professor ensenyament universitari i secundari Efectivitat individual
Tècnic especialista Educació Tècnic educació Efectivitat individual
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer agrícola Efectivitat individual
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic gestió medi natural Efectivitat individual
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer forestal Efectivitat individual
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic gestió ús públic espais naturals Efectivitat individual
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer territori Efectivitat individual
Tècnic especialista Esports i Activitat Física Tècnic esports Efectivitat individual
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Enginyer camins/canals/ports Efectivitat individual
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic geografia Efectivitat individual
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Enginyer obres públiques Efectivitat individual
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic història Efectivitat individual
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic sistemes informació territorial Efectivitat individual
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic arqueologia Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió recursos humans Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic arquitectura Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic organització/processos Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Professor ensenyament no formal Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic selecció/desenvolupament Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic anàlisi organitzacional Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Director programa Gestió eficient dels recursos públics
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret funció publica/relacions laborals Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió polítiques socials Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Responsable Gestió eficient dels recursos públics
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret local Efectivitat individual
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic assessor Gestió eficient dels recursos públics
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic multimèdia Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic correcció lingüística Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Lletrat assessor Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic producció editorial Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió comunicació Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Lletrat coordinador Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic relacions públiques Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Redactor Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió programes europeus i solidaritat Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Secretari delegat Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió publicacions Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic arxivística Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió polítiques publiques Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió sistemes i fons documentals Efectivitat individual
Tècnic especialista Presidència Tècnic cooperació local Efectivitat individual
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic gestió contractació Efectivitat individual
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic informàtica Efectivitat individual
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic gestió patrimoni Efectivitat individual
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic prevenció riscos laborals Efectivitat individual
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic serveis econòmics Efectivitat individual
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Delegat protecció de dades Efectivitat individual
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Interventor delegat Efectivitat individual
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic especialista en dret fiscal Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Treballador social Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic dietista Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Fisioterapeuta Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic farmàcia Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Infermer Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic gestió atenció a usuari i imatge Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Metge medicina general Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Psicòleg clínic psiquiatria Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Psicòleg clínic toxicomanies Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic joventut Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Terapeuta ocupacional Efectivitat individual
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Educador Efectivitat individual

Recursos relacionats

 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  Vídeo de 2 minuts on es mostren trucs, consells i pautes bàsiques per utilitzar de forma eficient el correu electrònic.
  Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de…

  Col·lecció:
  Videopindoles d'aprenentatge
  Tipus de recurs:
  Guia d'habilitats
  Format:
  Vídeo
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  Vídeo de 2 minuts on es mostren trucs, consells i pautes bàsiques per utilitzar de forma eficient el correu electrònic.
  Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de…

  Col·lecció:
  Videopindoles d'aprenentatge
  Tipus de recurs:
  Guia d'habilitats
  Format:
  Vídeo
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  L'Outlook és més que un programa per enviar i rebre correus electrònics. En aquest recurs d'una hora aprendràs trucs i dreceres que mai havies imaginat.
  Col·lecció 1 hora, 1…

  Col·lecció:
  1 hora 1 habilitat
  Tipus de recurs:
  Guia d'habilitats
  Format:
  Vídeo
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  L'Outlook és més que un programa per enviar i rebre correus electrònics. En aquest recurs d'una hora aprendràs trucs i dreceres que mai havies imaginat.
  Col·lecció 1 hora, 1…

  Col·lecció:
  1 hora 1 habilitat
  Tipus de recurs:
  Guia d'habilitats
  Format:
  Vídeo
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  Trello és un gestor de projectes en línia que t'ajudarà a organitzar cites, lliuraments i recordatoris per compartir amb el teu equip. Amb aquesta classe virtual podràs descobrir els…

  Col·lecció:
  1 hora 1 habilitat
  Tipus de recurs:
  Guia d'habilitats
  Format:
  Vídeo
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  Trello és un gestor de projectes en línia que t'ajudarà a organitzar cites, lliuraments i recordatoris per compartir amb el teu equip. Amb aquesta classe virtual podràs descobrir els…

  Col·lecció:
  1 hora 1 habilitat
  Tipus de recurs:
  Guia d'habilitats
  Format:
  Vídeo
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  Una de les habilitats clau per liderar amb efectivitat, i per a una bona gestió del temps, és assignar les tasques de manera eficient i efectiva.
  El recurs aporta continguts per aconseguir-…

  Col·lecció:
  Tipus de recurs:
  Manual
  Format:
  Material en línia
 • Recurs formatiu
  Imatge del recurs

  El recurs presenta, en 5 mòduls, diversos aspectes que han de contribuir a unes millors delegacions. Cadascun dels mòduls, que tenen una llargada entre 1,30 i 3 hores, alterna la teoria amb la…

  Col·lecció:
  Tipus de recurs:
  Manual
  Format:
  Material en línia