Tècniques de creativitat i innovació

Acció formativa

Tècniques de creativitat i innovació

Àrea promotor de formació
Gabinet d'Innovació Digital
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Introducció: la creativitat i la innovació, dos conceptes diferents.- Diferents formes de generar idees: l’observació, el benchmarking, l’aprenentatge reflexiu i les tècniques de creativitat. - El pensament creatiu. Tècniques individuals i grupals: tempesta d’idees, mètodes analògics, sintètics i projectius, i la identificació de problemes. La resolució de problemes de manera creativa. Metodologia de design thinking.- Comprendre les dinàmiques d’innovació a les organitzacions públiques: estudiar les tendències més novedoses en innovació de management. El model de Laloux.- Principis bàsics de la innovació en el sector públic: àmbits d’innovació. Metodologia per traduir o interpretar les idees i plasmar-les en projectes d’innovació.

- Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat. - Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora i innovació dels serveis públics.- Facilitar metodologia i eines per incrementar la capacitat d’innovació i la creativitat, en disposar d’un mètode per a la traducció de les idees creatives en innovacions que millorin els serveis i la gestió de l’Administració pública.

L'acció formativa planteja que els participants participin activament treballant en equip, en petits debats, activitats individuals o grupals (mitjançant reflexions individuals, resolent casos pràctics o jocs, practicant tècniques de creativitat)
Assistència
L'assistència i la participació en les sessions presencials son obligatòries per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris