Automotivació per a la millora professional

Acció formativa

Automotivació per a la millora professional

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
16,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
8,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

1. Connectar amb el "per a què" que ens mou1.1. La importància de tenir un propòsit motivador1.2. Lideratge d'un mateix1.3. Sortir del victimisme i responsabilitzar-nos per aconseguir allòque volem.2. Gestió de les emocions2.1. Entrenar un canal de relació intrapersonal apreciatiu que ens permeti avançar.2.2. Redefinir creences limitants sobre nosaltres i sobre el nostre entorn3. Recursos personals3.1.Les competències personals: Punt de partida i de millora. Descobrir el nostre vertaderpotencial per afrontar els nostres objectius.3.2. El treball en xarxa: teixir complicitats.3.3. Potenciant el millor context ens ajudarà a aconseguir el que volem.4. Pla d'acció4.1. Pla de treball personal

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:1. Connectar amb el sentit de la motivació.1.1. Conèixer la importància de la motivació, de tenir un propòsit motivador.1.2. Redefinir des d'on adquirim els compromisos per encarar-nos amb convicció cap a ells.2. Potenciar el nostre lideratge2.1. Responsabilitzar-nos per aconseguir allò que volem.2.2. Recuperar el lideratge d'un mateix.2.3. Redefinir què vol dir "compromís" des de la responsabilitat.2.4. Identificar i redefinir les creences3. Identificar els recursos i marges de millora3.1. Identificar les competències personals: punt de partida i millora3.2. Potenciar el treball en xarxa3.3. Potenciar el millor context ens ajudarà a aconseguir el que volem.4. Elaborar un Pla d'acció

La metodologia combina les sessions de videoformació amb el treball individual a l'aula virtual.Les sessions de videoformació tindran un alt nivell de pràctica individual i en grup.A l'aula virtual, el participant dispondrà de diversos materials sobre els quals farà diferents activitats: exercicis, reflexions i comentaris al fòrum de debat, amb una dedicació setmanal de treball personal de 2 hores.Finalment, el participant haurà d'elaborar un Pla d'acció individual per tal de millorar les seves habilitats relacionades amb l'automotivació.
Producte de treball
L'avaluació tindrà en compte l'entrega setmanal de pràctiques que es demanen entre sessions de videoformació, la participació als fòrums de debat, i l'elaboració del Pla d'acció personal.
Certificat d’aprofitament

Destinataris