Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF001_basica.jpg

Guia adreçada a mestres de primària i secundària i a naturalistes vocacionals i tot el públic interessat a descobrir l'impacte que suposo la colonització dels nostres cursos d'aigua per flora i fauna que no són pròpies del nostre clima i geografia. A més d'ajudar-vos a identificar algunes de les espècies més esteses, també hi trobareu consells i propostes per col·laborar en la preservació dels espais naturals aquàtics.

La guia inclou tres activitats, a partir de 5, 8 i 12 anys respectivament.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2158.jpg

Els canvis en la morfologia urbana, derivats en gran part d'una planificació de la mobilitat centrada en el vehicle privat i en un concepte de zonificació de la ciutat, i d'altra banda els canvis climàtics a nivell global i local, han reduit la capacitat dels nuclis urbans, la seva resiliència, per poder garantir bones condicions de vida i salut als seus habitants i per contribuir a la millora ambiental del planeta. Davant d'aquesta situació, el document ens plateja com les infraestructures verdes ecosistèmiques, i en general el verd urbà, són una oportunitat, una eina estructural, per millorar l'habitabilitat de la ciutat i les conurbacions urbanes i reduir-ne la seva petjada ambiental.
L'objectiu de la publicació, estructurada en els blocs de Teoria, Estratègies, Accions i Epíleg, és donar suport als agents públics que intervenen en la planificació i gestió urbanes per aplicar estratègies de renaturalització i actuacions de verd urbà en les seves ciutats.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Conèixer algunes tècniques bàsiques d'Interpretació del Patrimoni (IP) relacionades amb la comunicació web i les xarxes socials.
. Aplicar pautes relacionades amb la comunicació accessible en la comunicació escrita, per facilitar la transmissió del missatge a una diversitat de públic.
. Analitzar els mitjans no personals de comunicació (publicacions, panels, web i xarxes socials) i de difusió dels ENP per determinar les fortaleses i amenaces, identificant accions concretes de millora i de bones pràctiques.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Aprofundir en els fonaments teòrics, treballats en el nivell 1 i a la pràctica professional, relacionats amb el patrimoni natural i cultural per a la gestió dels llocs amb interès patrimonial gestionats per la Diputació de Barcelona.
- Desenvolupar habilitats per una comunicació patrimonial accessible.
- Aprendre a dissenyar textos i materials interpretats.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Conèixer i debatre sobre temes d'actualitat en l'àmbit dels Espais Naturals.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Millorar el coneixement de la normativa aplicable als espais naturals i les darreres actualitzacions.
. Desenvolupar la capacitat analítica a l’hora d’interpretar i relacionar normes que afecten la gestió dels espais naturals per facilitar a altres persones el seu acompliment.
. Aplicació i acompliment en la pràctica professional.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Establir les responsabilitats de les diferents organitzacions implicades: ajuntaments, empreses i Diputació de Barcelona
. Definir el rol dels diferents professionals implicats: coordinadors/es i tècnics/ques d’ús públic (TUP)
. Aplicar el pla d’acollida
. Planificar la formació del personal del servei d’informació
. Aplicar el sistema d’avaluació previst per a aquest personal
. Emprar estratègies de comandaments vers els seus equips de treball.

Canal
Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Conèixer els protocols i estàndards de qualitat de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN).
. Les responsabilitats personals en la presa de decisions.
. Identificar el valor de les emocions en les relacions professionals.
. Reconèixer les emocions a partir de la comunicació no verbal.
. Definir les 6C de la comunicació que la fan més entenedora.
. Identificar els punts forts i febles de la pròpia comunicació.
. Conèixer el Decàleg del informador/a de la XPN.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Conèixer l’abast de les xarxes socials de la XPN i aprofundir en l’estratègia de marca per construir identitat.
. Adquirir les habilitats necessàries per a tenir una estratègia de publicació en xarxes socials de la XPN.
. Utilitzar eines de millora en l'estratègia (stories)
. Adquirir coneixements avançats en l'ús d'aquestes eines.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h