Interpretació del Patrimoni Natural i Cultural. Nivell 2

Acció formativa
Interpretació del Patrimoni Natural i Cultural. Nivell 2
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Requisits:
. Personal dels parcs de la XPN i tècnics especialistes de la GSEN que hagin fet el nivell 1.
. Altres tècnics especialistes de l'Àrea de Infraestructures i Espais Naturals, que hi treballin en relació a la senyalització i interpretació en l'àmbit dels Espais Naturals i hagin fet el nivell 1.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Objectius específics de comunicació en IP.
- Aplicar els tres pilars bàsics de la IP: coneixement del recurs, coneixement de la audiència, coneixement de les tècniques en IP.
- El context de la IP: el públic visitant en el seu temps lliure. Entorns d'aplicació.
- Tècniques en IP.
- Comunicació accessible.
- Anàlisi de publicacions des de la perspectiva interpretativa i accessible.
- Anàlisi de casos per conèixer l'aplicació pràctica de la disciplina de la Interpretació del Patrimoni i de la Comunicació Accessible.
- Classificació de mitjans interpretatius. Disseny de panells.

- Aprofundir en els fonaments teòrics, treballats en el nivell 1 i a la pràctica professional, relacionats amb el patrimoni natural i cultural per a la gestió dels llocs amb interès patrimonial gestionats per la Diputació de Barcelona.
- Desenvolupar habilitats per una comunicació patrimonial accessible.
- Aprendre a dissenyar textos i materials interpretats.

Es combinarà la teoria i les sessions pràctiques per tal de posar en pràctica els conceptes apresos.
Assistència
Assistència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Infraestructures i espais naturals Guaita/informador Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer forestal Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió medi natural Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió ús públic espais naturals Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials