Interpretació del Patrimoni Natural i Cultural. Nivell 1

Acció formativa
Interpretació del Patrimoni Natural i Cultural. Nivell 1
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Requisits:
Personal dels parcs de la XPN i Tècnics especialistes de la GS d'Espais Naturals. Altres tècnics especialistes de l'Àrea de Infraestructures i Espais Naturals que hi treballin en relació a la senyalització i interpretació en l'àmbit dels Espais Naturals.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 12,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 12,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Introducció a la disciplina d'Interpretació de Patrimoni (IP): definició , principis, característiques bàsiques.
. La IP com a eina de gestió.
. Els tres pilars de la IP.
. Objectius específics de comunicació en IP. Model TORA.
. Comunicació seqüencial i no seqüencial.
Tècniques (I).
Tangibles, Intangibles i Universals.
Recepta de la IP.
Tècniques (II).
. Comunicació Accessible.
. Disseny de panels en IP.
Classificació de mitjans interpretatius.
Avantatges i inconvenients.
Mitjans autoguiats.
. Anàlisi de casos pràctics de panels IP.
. Recomanacions d'aplicació de comunicació per web i xarxes socials.

. Conèixer algunes tècniques bàsiques d'Interpretació del Patrimoni (IP) relacionades amb la comunicació web i les xarxes socials.
. Aplicar pautes relacionades amb la comunicació accessible en la comunicació escrita, per facilitar la transmissió del missatge a una diversitat de públic.
. Analitzar els mitjans no personals de comunicació (publicacions, panels, web i xarxes socials) i de difusió dels ENP per determinar les fortaleses i amenaces, identificant accions concretes de millora i de bones pràctiques.

. La metodologia de cada sessió serà una breu presentació dels continguts, desenvolupament i una dinàmica final d'avaluació grupal de comprensió dels continguts i resolució de dubtes. .També es treballarà grupalment amb materials que aportin els participants prèviament i petits treballs pràctics individuals.
Assistència
Assitència i participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Infraestructures i espais naturals Guaita/informador Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer forestal Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió medi natural Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió ús públic espais naturals Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials