Legislació bàsica en l'àmbit dels espais naturals

Acció formativa
Legislació bàsica en l'àmbit dels espais naturals
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Requisits:
Personal de Guarderia i Tècnics de la XPN, de la GS Espais Naturals.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Normativa que afecta a la conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural: espècies de fauna i flora, hàbitats, patrimoni geològic, etc.
. Normativa reguladora dels camins rurals i vies pecuàries
. La figura de la custodia del territori. Normativa reguladora de l’ús públic en els espais naturals. Normativa ambiental que afecta a les aigües terrestres
. Normativa ambiental que afecta a la gestió forestal

. Millorar el coneixement de la normativa aplicable als espais naturals i les darreres actualitzacions.
. Desenvolupar la capacitat analítica a l’hora d’interpretar i relacionar normes que afecten la gestió dels espais naturals per facilitar a altres persones el seu acompliment.
. Aplicació i acompliment en la pràctica professional.

Sessions teoricopràctiques, amb exposició tècnica de continguts i treball/s en grup i/o individual de casos i aplicacions pràctiques.
Assistència
Assistència i parricipació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Més d'una àrea Encarregat Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Oficis Infraestructures i espais naturals Guaita/informador Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Oficis Infraestructures i espais naturals Guarda forestal Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Oficis Infraestructures i espais naturals Manteniment forestal Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer forestal Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Enginyer territori Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió medi natural Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió ús públic espais naturals Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials