Taller d'integració del servei d'informació de la XPN. Nivell 1

Acció formativa
Taller d'integració del servei d'informació de la XPN. Nivell 1
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Espais Naturals
Requisits:
Informadors/es de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 10,0 h | Presencial 10,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

. Les responsabilitats personals
. Intel·ligència emocional
. Empatia
. La comunicació no verbal
. Les 6 C de la comunicació oral
. Les actituds personals vers la comunicació
. El decàleg de l’informador/a de la XPN.

. Conèixer els protocols i estàndards de qualitat de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN).
. Les responsabilitats personals en la presa de decisions.
. Identificar el valor de les emocions en les relacions professionals.
. Reconèixer les emocions a partir de la comunicació no verbal.
. Definir les 6C de la comunicació que la fan més entenedora.
. Identificar els punts forts i febles de la pròpia comunicació.
. Conèixer el Decàleg del informador/a de la XPN.

. Breu explicació magistral i realització d’activitats pràctiques. . Reflexió del resultat de la pràctica. Anàlisi de la seva aplicació en l’àmbit professional.
Assistència
Assistència i participació.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Infraestructures i espais naturals Guaita/informador Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials