Tipus de formació

Àmbit promotor de formació

Temàtica formativa

S'han trobat 21 resultats

Listado

Cuadricula Listado
 • Acció formativa del BAF

  • Assolir coneixements bàsics d’elements generals que intervenen en el sector de l’aparadorisme.
  • Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors…

  Canal:

  Presencial

  Durada:

  8.00h

 • Acció formativa del BAF

  • Oferir recursos sobre literatura infantil als professionals de les àrees infantils de les biblioteques.
  • Donar suport a la dinamització de la lectura adreçada a infants i famílies.

  Canal:

  Presencial

  Durada:

  12.00h

 • Acció formativa del BAF

  • Oferir recursos sobre literatura infantil als professionals de les àrees infantils de les biblioteques.
  • Donar suport a la dinamització de la lectura adreçada a infants i famílies.

  Canal:

  Videoformació + en línia

  Durada:

  12.00h

 • Acció formativa del BAF

  ▪Entendre el funcionament, la lògica i les concrecions dels camps MARC21 de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
  ▪Assimilar les principals diferències del nou estàndard de catalogació (RDA)…

  Canal:

  Presencial

  Durada:

  20.00h

 • Acció formativa del BAF

  Oferir suport a les direccions de biblioteques perquè elaborin el document de política de la col·lecció de la biblioteca.

  Canal:

  Presencial

  Durada:

  12.00h

 • Acció formativa del BAF

  Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a crear i dinamitzar espais joves a les biblioteques.

  Canal:

  Videoformació + en línia

  Durada:

  10.00h

 • Acció formativa del BAF

  • Han aparegut clubs de lectura virtual arrel la situació actual: oferir eines perquè les biblioteques puguin mantenir-los i fidelitzar aquests nous públics.
  • Explicar tècniques de…

  Canal:

  Videoformació + en línia

  Durada:

  12.00h

 • Acció formativa del BAF

  •Proporcionar al personal de la XBM habilitats i competències per a la dinamització d’activitats d’alfabetització i capacitació digital a partir de reptes sorgits de la comunitat per minimitzar l’…

  Canal:

  Videoformació + en línia

  Durada:

  12.00h

 • Acció formativa del BAF

  Adquirir habilitats i recursos narratius per explicar contes.

  Canal:

  Presencial

  Durada:

  8.00h

 • Acció formativa del BAF

  • Identificar la tipologia d'activitats a les biblioteques i anàlisi de la seva virtualització.
  • Conèixer les principals eines existents al mercat que permeten l'emissió d'…

  Canal:

  Videoformació + en línia

  Durada:

  12.00h

 • Acció formativa del BAF

  Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a crear i dinamitzar un club de lectura a la biblioteca pública per als joves.

  Canal:

  Videoformació + en línia

  Durada:

  8.00h

 • Acció formativa del BAF

  Ensenyar a utilitzar les tècniques i metodologia que permeti a les direccions, conjuntament amb els seus equips de treball, progressar en l'acompliment de les fites de l'organització…

  Canal:

  Presencial

  Durada:

  16.00h

 • Acció formativa del BAF

  Ensenyar a utilitzar les tècniques i metodologia que permeti a les direccions, conjuntament amb els seus equips de treball, progressar en l'acompliment de les fites de l'organització…

  Canal:

  Videoformació + en línia

  Durada:

  16.00h

 • Acció formativa del BAF

  Acció formativa pràctica i metodològica que vol donar eines per aprendre a guiar converses literàries en el context dels clubs de lectura. Es tractarà com treballar els textos prèviament a la…

  Canal:

  Presencial

  Durada:

  9.00h

 • Acció formativa del BAF

  • Oferir recursos sobre literatura infantil als professionals de les àrees infantils de les biblioteques.
  • Donar suport a la dinamització de la lectura adreçada a infants i famílies.

  Canal:

  Presencial

  Durada:

  12.00h

 • Acció formativa del BAF

  Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

  Canal:

  Presencial

  Durada:

  12.00h

 • Acció formativa del BAF

  Aprofundir en la temàtica de la literatura infantil i juvenil.

  Canal:

  Presencial

  Durada:

  12.00h

 • Acció formativa del BAF

  ▪Que els assistents siguin autònoms per fer servir les llistes amb el fi d'explotar les dades que ofereix Sierra pel que fa a exemplars, usuaris i transaccions de préstecs, i aplicar-les a…

  Canal:

  Videoformació

  Durada:

  4.50h

 • Acció formativa del BAF

  Proporcionar al personal de la XBM eines, metodologies i recursos per poder liderar i dinamitzar processos de participació per a impulsar serveis i projectes BiblioLab amb impacte social.

  Canal:

  Presencial + videoformació + en línia

  Durada:

  12.00h

 • Acció formativa del BAF

  Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a oferir recomanacions de literatura juvenil, de vídeojocs i d'àudiovisuals.

  Canal:

  Videoformació + en línia

  Durada:

  12.00h