Acció formativa del BAF
Arrels de la literatura infantil i juvenil
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Adreçat a TB/TAB que dinamitzin la lectura d'infants i famílies.
•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Modalitat:
curs
Canal:
Presencial
Durada:
12.00 h
| Presencial   12.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 15
| Òptim  
20
| Màxim  
25
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Temàtica:
Objectius

• Oferir recursos sobre literatura infantil als professionals de les àrees infantils de les biblioteques.
• Donar suport a la dinamització de la lectura adreçada a infants i famílies.

Continguts
• El llarg viatge des de l'oralitat neolítica a les pantalles multimèdia.
• Dels clàssics fundacionals als premis literaris.
• Literatura per aprendre a llegir o llegir per aprendre qualsevol temàtica.
• Professionals, gèneres i destinataris del Llibre Infantil i Juvenil a Catalunya.
• Recursos per als professionals d'àrees infantils.
Metodologia d'impartició
Debats entre petits equips de participants, a partir de les projeccions de la docent. Possibles lectures de breus textos d’una setmana per altra
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent