Aparadors culturals per a biblioteques

Acció formativa

Aparadors culturals per a biblioteques

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
TB/TAB que necessiti assolir els coneixements bàsics i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors culturals en la biblioteca.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
8,0 h
Presencial
8,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

• Per què fer un aparador a la biblioteca?
• El públic objectiu. Sabem quin és el nostre públic?
• Principis bàsics de l'aparadorisme. Comprar o reciclar?
• El color i la llum. Com, quan i quins colors fem servir?
• Elements que intervenen en l'animació d'un aparador.
• Passos a seguir per al muntatge d'un aparador.

• Assolir coneixements bàsics d’elements generals que intervenen en el sector de l’aparadorisme.
• Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors en els equipaments culturals, per difondre els fons de les biblioteques.

Taller pràctic a una biblioteca on l'espai, i els recursos disponibles, es faran servir per incorporar els elements d’aparadorisme que serveixen per a la creació d’aparadors, i altres elements, per difondre els fons de les biblioteques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Desenvolupament de fons i col·leccions
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Desenvolupament de fons i col·leccions