Acció formativa del BAF
Aparadors culturals per a biblioteques
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
•Adreçat a TB/TAB que necessitin assolir els coneixements bàsics i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors culturals en la biblioteca.

•Per fer la preinscripció a aquest curs, cal prèviament la validació de la direcció de la biblioteca o del bibliobús.
Modalitat:
taller
Canal:
Presencial
Durada:
8.00 h
| Presencial   8.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 15
| Òptim  
20
| Màxim  
25
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Temàtica:
Objectius

• Assolir coneixements bàsics d’elements generals que intervenen en el sector de l’aparadorisme.
• Adquirir els coneixements i les tècniques necessàries per a dissenyar i elaborar aparadors en els equipaments culturals, per difondre els fons de les biblioteques.

Continguts
• Per què fer un aparador a la biblioteca?
• El públic objectiu. Sabem quin és el nostre públic?
• Principis bàsics de l'aparadorisme. Comprar o reciclar?
• El color i la llum. Com, quan i quins colors fem servir?
• Elements que intervenen en l'animació d'un aparador.
• Passos a seguir per al muntatge d'un aparador.
Metodologia d'impartició
Taller pràctic a una biblioteca on l'espai, i els recursos disponibles, es faran servir per incorporar els elements d’aparadorisme que serveixen per a la creació d’aparadors, i altres elements, per difondre els fons de les biblioteques.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Desenvolupament de fons i col·leccions
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Desenvolupament de fons i col·leccions