Comprensió interpersonal

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Millorar l'auto-comunicació i la comunicació amb els altres.
- Descobrir la comunicació constructiva i empàtica, i la seva pràctica en el desenvolupament del lloc de feina que s’ocupa.
- Potenciar l'assertivitat i l’empatia. Reconèixer quins són els sentiments dels altres i les seves necessitats. Reconèixer i explorar quins són els nostres judicis.
- Prevenir conflictes i/o situacions violentes.
- Desenvolupar l'escolta activa per interpretar els senyals de comunicació no verbal, dominant la mirada.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

-Reconèixer el nostre estil comunicatiu quan gestionem interaccions personals
-Conèixer l'estil assertiu
-Conèixer tècniques assertives
-Gestionar converses quan no es donen des de l'assertivitat

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

-Reconèixer el nostre estil comunicatiu quan gestionem interaccions personals
-Conèixer l'estil assertiu
-Conèixer tècniques assertives aplicades a l'atenció sociosanitària
-Gestionar converses quan no es donen des de l'assertivitat

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

- Prendre consciència dels elements que intervenen en la comunicació.
- Conèixer i practicar tècniques d’escolta activa.
- Aprendre eines d’empatia i autoempatia basades en l’escolta activa.

Presencial
Durada
10 h