Comprensió interpersonal

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Millorar l'auto-comunicació i la comunicació amb els altres. - Descobrir la comunicació constructiva i empàtica, i la seva pràctica en el desenvolupament del lloc de feina que s’ocupa. - Potenciar l'assertivitat i l’empatia. Reconèixer quins són els sentiments dels altres i les seves necessitats. Reconèixer i explorar quins són els nostres judicis.- Prevenir conflictes i/o situacions violentes.- Desenvolupar l'escolta activa per interpretar els senyals de comunicació no verbal, dominant la mirada.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

-Reconèixer el nostre estil comunicatiu quan gestionem interaccions personals-Conèixer l'estil assertiu-Conèixer tècniques assertives-Gestionar converses quan no es donen des de l'assertivitat

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

-Reconèixer el nostre estil comunicatiu quan gestionem interaccions personals-Conèixer l'estil assertiu-Conèixer tècniques assertives aplicades a l'atenció sociosanitària-Gestionar converses quan no es donen des de l'assertivitat

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

- Prendre consciència dels elements que intervenen en la comunicació.- Conèixer i practicar tècniques d’escolta activa. - Aprendre eines d’empatia i autoempatia basades en l’escolta activa.

Presencial
Durada
10 h