Comprensió interpersonal

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Millorar l'auto-comunicació i la comunicació amb els altres.
- Descobrir la comunicació constructiva i empàtica, i la seva pràctica en el desenvolupament del lloc de feina que s’ocupa.
- Potenciar l'assertivitat i l’empatia. Reconèixer quins són els sentiments dels altres i les seves necessitats. Reconèixer i explorar quins són els nostres judicis.
- Prevenir conflictes i/o situacions violentes.
- Desenvolupar l'escolta activa per interpretar els senyals de comunicació no verbal, dominant la mirada.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Reconèixer el nostre estil comunicatiu quan gestionem interaccions personals
- Conèixer l'estil assertiu i conèixer tècniques assertives
- Gestionar converses quan no es donen des de l'assertivitat

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Reconèixer el nostre estil comunicatiu quan gestionem interaccions personals
- Conèixer l'estil assertiu
- Conèixer tècniques assertives aplicades a l'atenció sociosanitària
- Gestionar converses quan no es donen des de l'assertivitat

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Prendre consciència dels elements que intervenen en la comunicació.
- Conèixer i practicar tècniques d’escolta activa.
- Aprendre eines d’empatia i autoempatia basades en l’escolta activa.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h