Programes d'intervenció social comunitària

6 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Conèixer els canvis fisiològics de la sexualitat en persones grans.
- Adquirir pautes d'actuació per a saber que fer davant les alteracions de les conductes sexuals amb persones amb demència.

Canal
Videoformació
Durada
7,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Conèixer els drets humans relacionats amb el final de vida de les persones: els que tenim aquí i els que tenen a d’altres països.
- Donar a conèixer la moció de suport a la mort digna aprovada per la Diputació de Barcelona (27/4/2018) i reflexionar sobre les seves implicacions a la feina de les persones que hi treballen.
- Potenciar les competències per poder parlar de la mort digna.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements al voltant de les violències masclistes.Avançar en l'abordatge d'aquest fenòmen, aprofundint en temàtiques específiques, aportant experiències innovadores i proposant noves línies de treball

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.. Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.. Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènereSensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtatDonar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

1. Aprofundir en els dilemes ètics de la pràctica del cuidar.
2. Presentar els principis ètics de la pràctica del cuidar.
3. Suscitar l'interès per la humanització de l'assistència.

Canal
Presencial
Durada
2,0 h