Afectivitat i Sexualitat en persones grans

Acció formativa
Afectivitat i Sexualitat en persones grans
Àrea promotor de formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Personal assistencial de les residències de gent gran
Nombre de participants: Mínim 12 | Òptim 15 | Màxim 18
Canal:
Videoformació
Durada: 7,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 7,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Afectivitat al llarg del cicle vital. La sexualitat. Característiques de l’afectivitat i la sexualitat en les diferents etapes de la vida. Les diferències interculturals en les relacions efectives. La sexualitat evolutiva

- Models de sexualitat. La sexualitat en la gent gran. Canvis fisiològics en la resposta sexual en el procés de l’envelliment. Els canvis en l’home i en la dona. L’activitat sexual en les persones grans. Mites i prejudicis entorn a la sexualitat en les persones grans.

- L’afectivitat i la sexualitat en la persona gran institucionalitzada. Introducció. La sexualitat i les institucions residencials. Repertori de bones pràctiques. Les alteracions de conducta sexual en les persones institucionalitzades: definició i abordatge.

- Conèixer els canvis fisiològics de la sexualitat en persones grans.
- Adquirir pautes d'actuació per a saber que fer davant les alteracions de les conductes sexuals amb persones amb demència.

Exposiciuó teòrica i exercicis pràctics
Assistència
Assistència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar geriatria Programes d'intervenció social comunitària
Suport operatiu Igualtat i sostenibilitat social Auxiliar infermeria Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar atenció a la dependència Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Fisioterapeuta Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Infermer Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Metge medicina general Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Psicòleg clínic psiquiatria Programes d'intervenció social comunitària
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Treballador social Programes d'intervenció social comunitària