Jornada 8 M. Dia Internacional de les Dones

Acció formativa
Jornada 8 M. Dia Internacional de les Dones
Àrea promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Requisits:
Persones que treballen als ens locals, Diputació de Barcelona i públic en general.
Nombre de participants: Mínim 100 | Òptim 100 | Màxim 135
Canal:
Presencial
Durada: 5,0 h | Presencial 5,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
jornada

Programa, avaluació i acreditació

. Variaran en funció de les temàtiques que s'identifiquin com a prioritaries.

. Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.. Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.. Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

-Conferències i debats.
Assistència
Producte de treball
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Igualtat i sostenibilitat social Tècnic auxiliar educador Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Tècnic joventut Programes per al desenvolupament personal i professional dels joves
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Educador Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Tècnic gestió polítiques socials Programes d'igualtat de gènere
Tècnic especialista Igualtat i sostenibilitat social Treballador social Programes d'intervenció social comunitària