Economia Circular i Verda al món local: Com passar a l’acció i eines pels ens locals

Recurs

Economia Circular i Verda al món local: Com passar a l’acció i eines pels ens locals

L'objectiu d'aquesta guia és divulgar el concepte d'economia circular i donar orientacions pràctiques al món local (polítics, responsables de l'administració pública i tècnics) per impulsar i promoure l'economia circular a diferents escales (tant des de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector privat i en tota la societat.

Agrupació
Economia circular
Promotor
Gerència de Serveis de Medi Ambient

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Acció climàtica Tècnic control ambiental local Educació i sensibilització mediambiental
Tècnic especialista Desenvolupament econòmic, turisme i comerç Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local
Tècnic especialista Infraestructures i espais naturals Tècnic gestió ús públic espais naturals Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local