Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials

12 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Guia adreçada a mestres de primària i secundària i a naturalistes vocacionals i tot el públic interessat a descobrir l'impacte que suposo la colonització dels nostres cursos d'aigua per flora i fauna que no són pròpies del nostre clima i geografia. A més d'ajudar-vos a identificar algunes de les espècies més esteses, també hi trobareu consells i propostes per col·laborar en la preservació dels espais naturals aquàtics.

La guia inclou tres activitats, a partir de 5, 8 i 12 anys respectivament.

Agrupació
Ecologia aquàtica
Recurs

Aquest document té com a objectiu exposar als ens locals possibles tecnologies, eines i experiències locals per promoure un ús eficient de l'aigua en els espais públics enjardinats i presentar un ampli ventall de possibilitats per tal que els municipis elaborin el seu propi pla d'acció municipal d'ús eficient de l'aigua en l'espai públic.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Sostenibilitat
Acció formativa

-Coneixement del nou protocol per a la identificació de rapinyaires.-Criteris d'ús.

Videoformació
Durada
9 h
Acció formativa

- Conèixer algunes tècniques bàsiques d'Interpretació del Patrimoni (IP) relacionades amb la comunicació web i les xarxes socials.- Aplicar pautes relacionades amb la comunicació accessible en la comunicació escrita, per facilitar la transmissió del missatge a una diversitat de públic.- Analitzar els mitjans no personals de comunicació (publicacions, panels, web i xarxes socials) i de difusió dels ENP per determinar les fortaleses i amenaces, identificant accions concretes de millora i de bones pràctiques.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12 h
Acció formativa

- Conèixer els fonaments teòrics i els aspectes aplicats a la pràctica professional relacionada amb el patrimoni natural i cultural per a la gestió dels llocs amb interès patrimonial gestionats per la Diputació de Barcelona.- Desenvolupar habilitats per una comunicació patrimonial accessible en aquest context. - Aprendre a dissenyar, de forma bàsica, textos i materials interpretats i conèixer algunes tècniques bàsiques relacionades amb la comunicació web i les xarxes socials.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Conèixer i debatre sobre temes d'actualitat en l'àmbit dels Espais Naturals.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Millorar el coneixement de la normativa aplicable als espais naturals i les darreres actualitzacions.- Desenvolupar la capacitat analítica a l’hora d’interpretar i relacionar normes que afecten la gestió dels espais naturals per facilitar a altres persones el seu acompliment.-Aplicació i acompliment en la pràctica professional.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

* Dotar els participants dels coneixements teòrics i habilitats necessàries davant d'una necessitat d'atenció sanitària immediata en un espai natural, especialment en situacions de Suport Vital Bàsic, hemorràgies i ferides, traumatismes i/o cremades.* Aprendre a prevenir els accidents. Aplicar procediments i tècniques adequades per l’autoprotecció i el suport als primers auxilis.* Identificar i resoldre situacions d’urgència.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer i manifestar els criteris establerts per la Diputació de Barcelona en l'atenció al públic al Servei d'Informació de la XPN.

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

- Conèixer els protocols i estàndards de qualitat de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN).
- Les responsabilitats personals en la presa de decisions.
- Identificar el valor de les emocions en les relacions professionals.
- Reconèixer les emocions a partir de la comunicació no verbal.
- Definir les 6C de la comunicació que la fan més entenedora.
- Identificar els punts forts i febles de la pròpia comunicació.
- Conèixer el Decàleg del informador/a de la XPN.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer l’abast de les xarxes socials de la XPN i aprofundir en l’estratègia de marca per construir identitat.- Adquirir les habilitats necessàries per a tenir una estratègia de publicació en xarxes socials de la XPN.- Utilitzar eines de millora en l'estratègia (stories)- Adquirir coneixements avançats en l'ús d'aquestes eines.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Conèixer l’abast de les xarxes socials de la XPN i aprofundir en l’estratègia de marca per construir identitat.
- Adquirir les habilitats necessàries per a tenir una estratègia de publicació en xarxes socials de la XPN.
- Utilitzar eines de millora en l'estratègia (stories).
- Adquirir coneixements avançats en l'ús d'aquestes eines.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10 h