Projectes estratègics de desenvolupament econòmic local

16 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2343.jpg

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en la digitalització al món rural:
·Fomentar una cultura i una economia digital en un context de ruralitat com a oportunitat per generació d’ocupació
·Coworking, plataformes de comercialització online, infraestructures i tecnologies

Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2340.jpg

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en l’emprenedoria femenina a la ruralitat:
·L’emprenedoria femenina per generar ocupació de qualitat entre el col·lectiu de dones en un context rural
·Economia feminista i cooperativa

Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2341.jpg

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en la retenció de jovent i la atracció del talent:
Posar fre a l’èxode juvenil amb eines innovadores de retenció del jovent i del seu talent en benefici d’iniciatives empresarials que arrelin en entorns rurals:
·Economia creativa
·Economia circular
·Economia social i solidària

Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2342.jpg

El Vídeo recull informació sobre nous enfocaments i diferents estratègies econòmiques per fer front als reptes de la ruralitat des dels petits municipis, la generació de noves activitats econòmiques, de noves oportunitats de negoci que arrelin a la població local, centrant-se en:
·Mantenir els serveis clau per assegurar el benestar de les persones d’entorns rurals com una estratègia per generar activitat econòmica local
·Habitatge, comerç, escola, assistència sanitària, transport
·Economia social i solidària. Economia col·laborativa

Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2148.jpg

L'objectiu d'aquesta guia és divulgar el concepte d'economia circular i donar orientacions pràctiques al món local (polítics, responsables de l'administració pública i tècnics) per impulsar i promoure l'economia circular a diferents escales (tant des de la pròpia administració pública com facilitant la seva implementació en el sector privat i en tota la societat.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2734.jpg

El document recull disset consideracions sobre el paper que té i que pot tenir l’Economia Social i Solidària en la localització i consecució dels objectius marcats en l’Agenda 2030 aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides des de l’escala territorial local, així com dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que es deriven d’aquesta. Aquesta és una obra d’autor i, a la vegada, elaborada de forma col·laborativa de persones que des de les entitats locals treballen per donar suport a l’economia social i solidària, i representants d’entitats de l’ecosistema de l’economia social i solidària al territori.

Tipus de recurs
Recopilació
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2705.jpg

Aquesta publicació té per objectiu facilitar al món local una caixa d’eines completa de polítiques públiques d’economia social i solidària que serveixi per intervenir en una realitat social i territorial diversa. El treball extreu aprenentatges de la feina feta pels ajuntaments amb les comunitats locals en aquest període, i incorpora una mirada cap al futur. S’elabora una tipologia de polítiques públiques i es proposen uns criteris generals per posar-les en marxa.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2735.jpg

El document recull tretze consideracions sobre la dimensió territorial de l’economia social i solidària, la seva vinculació al territori, i com contribueix en el desenvolupament local d’aquest mateix territori, ja sigui urbà o rural. Aquesta és una obra d’autor i, a la vegada, elaborada de forma col·laborativa de persones que des de les entitats locals treballen per donar suport a l’economia social i solidària, i representants d’entitats de l’ecosistema de l’economia social i solidària al territori.

Tipus de recurs
Recopilació
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2346.jpg

El Vídeo recull informació sobre el sociograma com a eina per identificar i dinamitzar els agents clau per a la innovació verda, explicat per Xavier Sabaté, ambientòleg i soci fundador d’Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social i co-autor de la “Guia de branding territorial per als ens locals. Estratègies de marca territori” de la Diputació de Barcelona.
Posa l’accent en la participació i la creació d’un ecosistema col·laboratiu d’innovació, i en l’eina del sociograma per a la identificació dels agents clau per a la innovació i la dinamització del teixit econòmic i social.
(Col·lecció Càpsules formatives Innovació verda)

Innovació verda
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2347.jpg

El Vídeo recull informació sobre el concepte d’innovació i els laboratoris ciutadans per desplegar la innovació verda a la ciutat, explicat per Jordi Romero-Lengua, ambientòleg, tècnic d’innovació i soci fundador d’Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social i co-autor de la “Guia de branding territorial per als ens locals. Estratègies de marca territori” de la Diputació de Barcelona. Responsable del Living lab de Salut i Benestar vinculat al PECT d’Envelliment Actiu i Saludable i Dependència del Garraf
Posa l’accent en la innovació verda a través dels labs: estructura i funcionament.

Innovació verda
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2503.jpg

Aquesta guia té per objectiu identificar què és la innovació verda i com, des de la promoció econòmica local, és poden incentivar noves activitats econòmiques locals vinculades a l'energia local, l'economia circular, la mobilitat sostenible, la regeneració urbana, o als serveis ecosistèmics. Per fer-ho es proposen prototipar nous dispositius de promoció econòmica.

Innovació verda
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2344.jpg

El Vídeo recull informació sobre el panorama internacional de la innovació verda i consells per a endinsar-s’hi, explicat per Jordi Pietx, expert en innovació socioambiental i estratègies relacionals, treball en xarxa, finançament, impuls de projectes internacionals i formació.
Les prioritats fixades en el Pacte Verd Europeu, l’estratègia de creixement de la Unió, que situa la implicació social a l’epicentre de les polítiques econòmiques de la Unió Europea.

Innovació verda
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2163.jpg

La guia destaca la importància de fer una bona diagnosi territorial i aporta pautes per orientar la seva redacció en el marc de la planificació estratègica. Conté un apartat dedicat a la informació i el coneixement en la planificació pública, on es repassa l'evolució dels instruments de presa de decisions i l'aportació dels observatoris locals. En un altre apartat s'explica què és la diagnosi territorial, des de les dades a l'acció, donant resposta a preguntes com el què, el per què i el quan de les diagnosis. També es presenten oportunitats per a la millora de la planificació des de la diagnosi.
El document enumera i explica 10 criteris per redactar una diagnosi territorial, que duen des dels actors i els prejudicis existents a les eines avançades de comunicació.
En un sentit més tècnic la guia presenta fins a sis eines i mètodes d'aplicació a les entitats locals i dedica també un apartat als sistemes de suport a la planificació: sistemes d'informació, models de previsió i models d'avaluació.
En conjunt, destaca la necessària sistematització de la pràctica d’anàlisi i diagnosi territorial, per mitjà d’eines avançades i dispositius dinàmics com els observatoris de desenvolupament econòmic, per esdevenir un veritable suport al reconeixement entre actors, debat d'alternatives i presa de decisions.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2160.jpg

La guia és una eina de governança participativa pensada per cobrir el buit que hi ha a casa nostra entre el pensament estratègic i els marcs de comunicació. El nexe d'unió són els valors, i el brànding es converteix en un procés per dotar els territoris de significats.
La guia reflexiona primer sobre la marca com un art. Aborda tot seguit diferents tipus de marca territorial (de territori, turístiques, de ciutat, de producte, etc.) i presenta els objectius estratègics del brànding així com els seus beneficis i riscos. Els darrers capítols es dediquen a la participació, la comunicació i l’avaluació. A més, el document ofereix els aspectes clau per gestionar una marca de territori, un glossari i bibliografia de referència.
Un aspecte destacat de la guia és que inclou 13 estudis de cas, cadascun amb una fitxa descriptiva: Barcelona és molt més, Galicia Calidade, Medellín, Provence, Slow City...

Les noves economies a la ruralitat. Estratègies enfront el despoblament
Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2161.jpg

La guia tracta sobre les qüestions clau en matèria comunicativa que cal considerar durant la redacció i implementació d’un pla estratègic. Comunicar, en el processos de planificació estratègica, és un conjunt d’accions orientades a informar, regular la participació, generar adhesions i compromisos personals i institucionals, i activar el desenvolupament territorial, de forma ordenada, continuada i perdurable.
El document ofereix les pautes bàsiques per elaborar un pla de comunicació en el marc d’un pla estratègic.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2162.jpg

La guia ofereix una reflexió sobre les relacions entre la gestió pública i la planificació estratègica. Es referencia la planificació estratègica com una eina per pensar en un entorn incert. A partir d’aquí se situen els límits de la nova gestió pública i les promeses incomplertes de la planificació estratègica. Aleshores, la complexitat, la intel·ligència, les xarxes i la transversalitat apareixen com a elements clau que es desenvolupen des d’un punt de vista conceptual i aplicat a les administracions locals.
Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF