Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Adquirir els coneixements i tècniques bàsiques per abordar situacions de crisis agudes amb els usuaris amb TEA.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Aprofundir en les característiques del pacient geriàtric
- Conèixer les principals patologies respitòries (EPOC,..) i neurodegeneratives.
- Conèixer els principals tractaments, ajudes tècniques i dispositius terapèutics.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Definir el concepte d’intel·ligència emocional, ingredients necessaris per desenvolupar-la.
- Adquirir eines i recursos per desenvolupa la intel·ligència emocional per tal d’aconseguir gestionar positivament les emocions.
- Mantenir-se amb una actitud de serenitat per tal de relacionar-nos i comunicar amb empatia i assertivitat, davant de persones amb actitud agressiva o conflictiva.
- Elaborar i incorporar en la pràctica quotidiana recursos i tècniques de regulació emocional des de l’àmbit mental, emocional i físic.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Adquirir els coneixements necessaris i les actituds més propícies per afavorir formes d'organització i de relació professionals d'una atenció més centrada en cadascuna de les persones usuàries dels Centres de RESPIR residencial.
- Conèixer els coneixements previs i les actituds actuals dels participants en relació a l'ACP i al seu desenvolupament en els seus centres de treball i al seu propi acompliment professional.
- Presentar les idees essencials relacionades amb el Model de l'ACP (orígens, evolució, implicacions, aplicació en diversos sectors, ..)
- Generar un espai de reflexió crítica i aprenentatge que permeti la prendre consciènciasobre la pròpia pràctica professional i sistema organitzacional que permeti una major comprensió i motivació cap a la teoria i pràctica de l'ACP.
- Compartir coneixements i experiències en relació a diverses estratègies metodològiques que permeten l'avanç cap a l'ACP en les organitzacions i en els professionals.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Prendre consciència de la importància de les emocions en la vida i en l’atenció sociosanitària.
- Conèixer les emocions bàsiques i altres emocions importants per a l’atenció sociosanitària.
- Aprendre a navegar pel complex univers de les emocions i prendre consciència de com cal intel·ligència emocional per no perdre’s.

Canal
Presencial
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements al voltant de les violències masclistes.Avançar en l'abordatge d'aquest fenòmen, aprofundint en temàtiques específiques, aportant experiències innovadores i proposant noves línies de treball

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

. Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.. Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.. Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènereSensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtatDonar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

Conscienciar sobre els drets de les persones grans i de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Conèixer en què consisteix el Suport a la Presa de Decisions (SPD) i el seu impacte en les persones ateses i en els professionals dels serveis de suport

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Treballar recursos per ajudar als altres (usuaris i les seves famílies) a gestionar les seves emocions de forma sana.
- Treballar casos professionals per practicar la gestió eficaç de situacions crítiques que poden generar en nosaltres un impacte emocional.
- Reconèixer què és l’empatia i practicar la comunicació empàtica.
- Practicar l’assertivitat i potenciar el benestar personal i social.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF001_BAF2023.jpg

- Aprofundir en els dilemes ètics de la pràctica assistencial.
- Conèixer sistemes de presa de decisions que garanteixin que es respecten totes les veus implicades i que es pren la decisió més beneficiosa.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h