Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2737.jpg

La reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat ha provocat canvis importants en l'exercici de la capacitat jurídica d’aquestes persones. Quin és l’objectiu de la reforma?
En parlem amb l’advocada Júlia Brils.

Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2742.jpg

La reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat té la intenció de promoure i fomentar les mesures voluntàries. És a dir, el respecte a la voluntat de la persona. Ara parlarem de quines són aquestes mesures, com es poden tramitar, i en posarem alguns exemples, amb l’advocada Anna Rovira Cairó.

Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2743.jpg

La reforma legislativa, civil i processal en matèria de discapacitat aboleix el concepte de tutela per a persones majors d’edat. Tot i això, en alguns casos, cal acudir al jutjat per demanar mesures de suport. En quins casos concretament? En parlem amb l'advocada Anna Rovira Cairó.

Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2744.jpg

Hi ha ocasions en que una persona treballadora social ha d’intervenir per sol.licitar mesures de suport per a la persona amb discapacitat. En aquests casos, cal que s’adrecin a la fiscalia. Expliquem com i per què amb l’advocada Jordina Garriga Brosa.

Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Prendre consciència de la importància de les emocions en la vida i en l’atenció sociosanitària.
- Conèixer les emocions bàsiques i altres emocions importants per a l’atenció sociosanitària.
- Aprendre a navegar pel complex univers de les emocions i prendre consciència de com cal intel·ligència emocional per no perdre’s.

Canal
Presencial
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements al voltant de les violències masclistes.Avançar en l'abordatge d'aquest fenòmen, aprofundint en temàtiques específiques, aportant experiències innovadores i proposant noves línies de treball

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.. Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.. Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènereSensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtatDonar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conscienciar sobre els drets de les persones grans i de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Conèixer en què consisteix el Suport a la Presa de Decisions (SPD) i el seu impacte en les persones ateses i en els professionals dels serveis de suport

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Treballar recursos per ajudar als altres (usuaris i les seves famílies) a gestionar les seves emocions de forma sana.
- Treballar casos professionals per practicar la gestió eficaç de situacions crítiques que poden generar en nosaltres un impacte emocional.
- Reconèixer què és l’empatia i practicar la comunicació empàtica.
- Practicar l’assertivitat i potenciar el benestar personal i social.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Aprofundir en els dilemes ètics de la pràctica assistencial.
- Conèixer sistemes de presa de decisions que garanteixin que es respecten totes les veus implicades i que es pren la decisió més beneficiosa.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h