Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Adquirir els coneixements i tècniques bàsiques per abordar situacions de crisis agudes amb els usuaris amb TEA

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

•Definir el concepte d’intel·ligència emocional, ingredients necessaris per desenvolupar.la•Adquirir eines i recursos per desenvolupa la intel·ligència emocional per tal d’aconseguir gestionar positivament les emocions•Mantenir-se amb una actitud de serenitat per tal de relacionar-nos i comunicar amb empatia i assertivitat, davant de persones amb actitud agressiva o conflictiva•Elaborar i incorporar en la pràctica quotidiana recursos i tècniques de regulació emocional des de l’àmbit mental, emocional i físic.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements necessaris i les actituds més propícies per afavorir formes d'organització i de relació professionals d'una atenció més centrada en cadascuna de les persones usuàries dels Centres de RESPIR residencial.- Conèixer els coneixements previs i les actituds actuals dels participants en relació a l'ACP i al seu desenvolupament en els seus centres de treball i al seu propi acompliment professional.- Presentar les idees essencials relacionades amb el Model de l'ACP (orígens, evolució, implicacions, aplicació en diversos sectors, ..)- Generar un espai de reflexió crítica i aprenentatge que permeti la prendre consciènciasobre la pròpia pràctica professional i sistema organitzacional que permeti una major comprensió i motivació cap a la teoria i pràctica de l'ACP.- Compartir coneixements i experiències en relació a diverses estratègies metodològiques que permeten l'avanç cap a l'ACP en les organitzacions i en els professionals.

Presencial
Durada
3 h
Acció formativa

-Prendre consciència de la importància de les emocions en la vida i en l’atenció sociosanitària.-Conèixer les emocions bàsiques i altres emocions importants per a l’atenció sociosanitària.-Aprendre a navegar pel complex univers de les emocions i prendre consciència de com cal intel·ligència emocional per no perdre’s.

Presencial
Durada
2 h
Acció formativa

Promoure la reflexió i la intervenció de coneixements al voltant de les violències masclistes.Avançar en l'abordatge d'aquest fenòmen, aprofundint en temàtiques específiques, aportant experiències innovadores i proposant noves línies de treball

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènereSensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtatDonar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme

Videoformació
Durada
2 h
Acció formativa

- Promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.- Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques d'igualtat.- Donar a conèixer el llegat de les dones i el feminisme.

Presencial
Durada
5 h
Acció formativa

- Treballar recursos per ajudar als altres (usuaris i les seves famílies) a gestionar les seves emocions de forma sana.- Treballar casos professionals per practicar la gestió eficaç de situacions crítiques que poden generar en nosaltres un impacte emocional.- Reconèixer què és l’empatia i practicar la comunicació empàtica.Practicar l’assertivitat i potenciar el benestar personal i social

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Aprofundir en els dilemes ètics de la pràctica assistencialConèixer sistemes de presa de decisions que garanteixin que es respecten totes les veus implicades i que es pren la decisió més beneficiosa

Presencial
Durada
3 h