Abordatge de situacions de crisis agudes en pacients amb TEA

Acció formativa

Abordatge de situacions de crisis agudes en pacients amb TEA

Àrea promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Professionals sanitaris i personal educatiu del Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir
Nombre de participants:
Mínim
8
Òptim
12
Màxim
15
Canal
Presencial
Durada:
4,0 h
Presencial
4,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

- Presentació UnimTEA - TEA i comorbilitats psiquiàtriques i mèdiques- Epilèpsia - Dolor - Trastorns psiquiàtrics - Autolesions - Problemes de conducta / Conductes repte- Abordatge multidisciplinar: avaluació i disseny d’intervenció psicofarmacològica Presentació de casos pràctics - Conclusions

Adquirir els coneixements i tècniques bàsiques per abordar situacions de crisis agudes amb els usuaris amb TEA

Exposició teòrica i treball de casos pràctics
Certificat d’assistència

Destinataris