Habilitats docents a l'aula

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2149.jpg

Guia adreçada a mestres de primària i secundària i a naturalistes vocacionals i tot el públic interessat a descobrir l'impacte que suposo la colonització dels nostres cursos d'aigua per flora i fauna que no són pròpies del nostre clima i geografia. A més d'ajudar-vos a identificar algunes de les espècies més esteses, també hi trobareu consells i propostes per col·laborar en la preservació dels espais naturals aquàtics. La guia inclou tres activitats, a partir de 5, 8 i 12 anys respectivament.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2358.jpg

Aquest Destil·lat estableix la importància del paper de les famílies i la relació col·laboradora amb elles en l’etapa infantil de 0 a 3 anys per tal que l’acompanyament a l’infant sigui el més adequat possible. Assenyala, per una banda, el desenvolupament de les emocions i les famílies i els estils educatius parentals. Per l’altre, descriu la relació famílies-escola fent propostes sobre com comunicar-se i fomentar la participació.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 5 d’aquesta col·lecció.

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF