Relació i treball amb les famílies a l'escola bressol

Recurs
Relació i treball amb les famílies a l'escola bressol

Aquest Destil·lat estableix la importància del paper de les famílies i la relació col·laboradora amb elles en l’etapa infantil de 0 a 3 anys per tal que l’acompanyament a l’infant sigui el més adequat possible. Assenyala, per una banda, el desenvolupament de les emocions i les famílies i els estils educatius parentals. Per l’altre, descriu la relació famílies-escola fent propostes sobre com comunicar-se i fomentar la participació.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 5 d’aquesta col·lecció.

Tipus de recurs:
Manual
Format:
PDF
Agrupació:
Eines i recursos per a l'escola bressol
Promotor:
Gerència de Serveis d'Educació
Descriptors:
Col·lecció:
Destil·lats d’Educació

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Educació, esports i joventut Professor ensenyament infantil i primària Habilitats docents a l'aula