Comunicació estratègica

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

•Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.•Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Videoformació
Durada
16 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar les tècniques de comunicació més adients per comunicar amb els usuaris de forma àgil i eficaç, aconseguint una experiència satisfactòria a la biblioteca.

Presencial
Durada
12 h