Comunicació estratègica des de la biblioteca pública

Acció formativa

Comunicació estratègica des de la biblioteca pública

Àrea promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
Direccions de Biblioteques i Caps de Zona
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
17
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
16 h
Presencial
16 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Bases de la comunicació estratègica
Pla de comunicació
Àmbits fonamentals de la comunicació institucional
Mitjans i xarxes de comunicació

Proporcionar conceptes i instruments necesaris per disenyar i elaborar el pla de comunicació de la biblioteca.
Comprendre la importància i el paper que el pla de comunicació representa com a part de l'estratègia global de l'organització.

Seminari productiu en què els i les participants hauran d'elaborar el pla de comunicació estratègica. S'introduiran criteris, mètodes i eines relatius al tema i aplicació en casos a partir del treball en grup.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Comunicació estratègica
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Comunicació estratègica