Acció formativa del BAF
El cicle de la formació (AutoAcredita't)
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis de Formació
Requisits:
Aquesta activitat autoformativa i voluntària s’ha de realitzar fora de l’horari laboral.
Modalitat:
prova d'acreditació
Canal:
En línia
Durada:
2.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   2.00 h
Nombre de participants:
Mínim 150
| Òptim  
200
| Màxim  
250
Tipus d'acreditació:
Certificat d’aprofitament
Col·lecció: AutoAcredita't
Objectius

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a tenir una visió global del procés del cicle formatiu, des de l’anàlisi de necessitats fins als diferents tipus d’avaluació que ens podem plantejar, sense oblidar la importància de disposar d’un pla de formació que comprengui diferents estratègies d’intervenció per millorar les competències tècniques, organitzatives i transversals dels professionals.

Continguts
1. Anàlisi de necessitats de formació.
2. Pla de formació.
3. Disseny d’una acció formativa.
4. Característiques de la impartició.
5. Implantació d’una cultura d’avaluació.
Metodologia d'impartició
Per accedir als continguts el participant utilitzarà de forma autònoma un recurs formatiu digital que trobarà dins l'aula virtual del campus Formadiba. El participant visualitzarà el material segons el seu propi ritme d'autoaprenentatge.
Metodologia d'avaluació
L'avaluació es farà responent a un qüestionari breu, dins l'aula virtual del campus Formadiba.
Destinataris
Col·lectiu professional Àrea funcional Perfil formatiu Competència
Comandament executiu Més d'una àrea Cap oficina Desenvolupament de persones i equips
Comandament executiu Més d'una àrea Cap servei Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Cultura Director bibliobús Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Cultura Director biblioteca Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Cultura Subdirector bibliotecari Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Educació Director CRTTT Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Infraestructures i Territori Encarregat Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap secció Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap subsecció Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Més d'una àrea Cap unitat Desenvolupament de persones i equips
Comandament operatiu Més d'una àrea Supervisor Desenvolupament de persones i equips
Directiu Més d'una àrea Cap gabinet Desenvolupament de persones i equips
Directiu Més d'una àrea Coordinador àrea Desenvolupament de persones i equips
Directiu Més d'una àrea Coordinador general Desenvolupament de persones i equips
Directiu Més d'una àrea Coordinador matèria Desenvolupament de persones i equips
Directiu Més d'una àrea Director gabinet Desenvolupament de persones i equips
Directiu Més d'una àrea Director serveis Desenvolupament de persones i equips
Directiu Més d'una àrea Gerent serveis Desenvolupament de persones i equips
Directiu Més d'una àrea Subdirector Desenvolupament de persones i equips
Habilitació nacional Presidència Secretari Desenvolupament de persones i equips
Habilitació nacional Serveis Generals i Transició Digital Interventor Desenvolupament de persones i equips
Habilitació nacional Serveis Generals i Transició Digital Tresorer Desenvolupament de persones i equips
Oficis Acció Climàtica i Transició Energètica Manteniment instal·lacions mediambientals/presa mostres Aprenentatge permanent
Oficis Espais Naturals i Infraestructura Verda Explotacions agroforestals Aprenentatge permanent
Oficis Espais Naturals i Infraestructura Verda Guaita/informador Aprenentatge permanent
Oficis Espais Naturals i Infraestructura Verda Guarda forestal Aprenentatge permanent
Oficis Espais Naturals i Infraestructura Verda Manteniment forestal Aprenentatge permanent
Oficis Infraestructures i Territori Agent permisos Aprenentatge permanent
Oficis Infraestructures i Territori Laboratori obres públiques Aprenentatge permanent
Oficis Infraestructures i Territori Mobilitat i seguretat viària Aprenentatge permanent
Oficis Infraestructures i Territori Obres públiques Aprenentatge permanent
Oficis Infraestructures i Territori Presa de dades Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Ajudant serveis Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Conductor serveis logístics Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Fuster Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Instal·lador Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Jardiner Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Magatzemer Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Manteniment vehicles Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Mecànic/construccions metàl·liques Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Oficial serveis Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Operari serveis logístics Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Paleta Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Pintor Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Reproducció gràfica Aprenentatge permanent
Oficis Serveis Generals i Transició Digital Xofer Aprenentatge permanent
Oficis Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Auxiliar cuina Aprenentatge permanent
Oficis Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Cuiner Aprenentatge permanent
Oficis Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Operari serveis cosidor Aprenentatge permanent
Oficis Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Operari serveis cuina Aprenentatge permanent
Oficis Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Operari serveis neteja Aprenentatge permanent
Oficis Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Operari serveis rober Aprenentatge permanent
Referent corporatiu Més d'una àrea Interlocutor formació DIBA Planificació de la formació
Referent corporatiu Més d'una àrea Promotor formació Planificació de la formació
Subaltern Espais Naturals i Infraestructura Verda Subaltern parcs naturals Aprenentatge permanent
Subaltern Serveis Generals i Transició Digital Assistent aules Aprenentatge permanent
Subaltern Serveis Generals i Transició Digital Auxiliar suport Aprenentatge permanent
Subaltern Serveis Generals i Transició Digital Telefonista/recepcionista Aprenentatge permanent
Suport administratiu Més d'una àrea Administratiu Aprenentatge permanent
Suport administratiu Més d'una àrea Auxiliar administratiu Aprenentatge permanent
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari alt càrrec Aprenentatge permanent
Suport administratiu Més d'una àrea Secretari directiu Aprenentatge permanent
Suport administratiu Presidència Auxiliar protocol Aprenentatge permanent
Suport administratiu Presidència Secretari presidència Aprenentatge permanent
Suport operatiu Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Auxiliar geriatria Aprenentatge permanent
Suport operatiu Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Auxiliar infermeria Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic auxiliar control ambiental local Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic auxiliar laboratori medi ambient Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial Tècnic auxiliar padró Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic auxiliar gestió consum/salut pública Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar biblioteconomia/conductor bibliobus Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Cultura Tècnic auxiliar restauració Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Espais Naturals i Infraestructura Verda Operador comunicacions Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic auxiliar paisatgista Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic auxiliar plans emergència incendis forestals Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Infraestructures i Territori Delineant Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Infraestructures i Territori Tècnic auxiliar operador fotogramètric Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Infraestructures i Territori Tècnic auxiliar vies locals Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Més d'una àrea Tècnic auxiliar relacions externes Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Controlador accessos Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Referent seguretat Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar disseny gràfic Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar gestió arxius gràfics Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar multimèdia Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar producció editorial Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar publicacions Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar seguretat Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Agent tributari Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar audiovisuals Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar informàtica Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar informàtica gràfica Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar manteniment Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar prevenció riscos laborals Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Serveis Generals i Transició Digital Tècnic auxiliar sala control/oficina tècnica Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar atenció a la dependència Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar educador Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar farmàcia Aprenentatge permanent
Tècnic auxiliar Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic auxiliar toxicomanies Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic control ambiental local Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic gestió educació i difusió ambiental Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Acció Climàtica i Transició Energètica Tècnic laboratori químic/microbiològic Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial Tècnic gestió participació ciutadana Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic comerç Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic consum Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Comerç, Consum i Salut Pública Tècnic salut pública Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari serveis Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Bibliotecari xarxa Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Tècnic documentació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió cultura Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Cultura Tècnic gestió museus - lletres Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Desenvolupament Econòmic i Turisme Tècnic gestió programes promoció econòmica i ocupació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Desenvolupament Econòmic i Turisme Tècnic gestió turística Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Educació Professor ensenyament infantil i primària Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Educació Professor ensenyament universitari i secundari Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Educació Tècnic educació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer agrícola Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer forestal Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Enginyer territori Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic gestió medi natural Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Espais Naturals i Infraestructura Verda Tècnic gestió ús públic espais naturals Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Esports i Activitat Física Tècnic esports Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Enginyer camins/canals/ports Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Enginyer obres públiques Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic arqueologia Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic geografia Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic història Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Infraestructures i Territori Tècnic sistemes informació territorial Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Director programa Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Enginyer industrial Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Professor ensenyament no formal Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Responsable Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic anàlisi organitzacional Planificació de la formació
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic arquitectura Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic assessor Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret funció publica/relacions laborals Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret local Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic especialista en dret urbanístic i del medi Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió polítiques socials Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic gestió recursos humans Planificació de la formació
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic organització/processos Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Més d'una àrea Tècnic selecció/desenvolupament Planificació de la formació
Tècnic especialista Presidència Lletrat assessor Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Lletrat coordinador Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Redactor Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Secretari delegat Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic arxivística Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic cooperació local Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic correcció lingüística Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió comunicació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió polítiques publiques Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió programes europeus i solidaritat Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió publicacions Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic gestió sistemes i fons documentals Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic multimèdia Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic producció editorial Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Presidència Tècnic relacions públiques Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Delegat protecció de dades Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Gestor tributari Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Interventor delegat Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic especialista en dret fiscal Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic gestió contractació Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic gestió patrimoni Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic informàtica Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic prevenció riscos laborals Planificació de la formació
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic serveis econòmics Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis Generals i Transició Digital Tècnic tributari Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Educador Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Fisioterapeuta Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Infermer Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Metge medicina general Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Psicòleg clínic psiquiatria Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Psicòleg clínic toxicomanies Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic dietista Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic farmàcia Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic gestió atenció a usuari i imatge Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Tècnic joventut Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Terapeuta ocupacional Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat Treballador social Aprenentatge permanent