Planificació de la formació

Definició

Elaborar plans de formació, entesos com un conjunt d’accions formatives que responen a un diagnòstic de necessitats de formació realitzat en una organització, en funció de les línies estratègiques marcades per la direcció, de la situació de l'entorn, de les oportunitats que puguin sorgir i dels nivells competencials dels diferents col·lectius destinataris.

La competencia implica ...
Factors que emmarquen i condicionen el pla de formació d’una organització.
Política de recursos humans respecte de la formació.
Perfils de competències professionals.
Procés i instruments de recollida de necessitats formatives de manera ordinària.
Estratègies i modalitats formatives en funció de la tipologia de continguts i dels perfils competencials dels diferents col·lectius.
Normativa i funcionament de la formació bonificada.
Coneixement de l’oferta dels proveïdors de formació de referència.

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF1946.jpg

Aquest recurs facilita les bases conceptuals i les eines per dissenyar accions formatives. Pot ser d'utilitat als tècnics que es dediquen a dissenyar formació continuada i també als formadors interns dels ens locals.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2106.jpg

Una acció formativa troba el seu sentit en el marc d’un pla de formació elaborat per una organització atenent una sèrie de necessitats que sorgeixen en un moment determinat. En aquest sentit és imprescindible que hi hagi una coherència entre el nivell de decisió macro (el pla de formació) i el nivell de decisió micro (propi d’una acció formativa concreta).

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF14296.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs què es un programa de mentoria i com impulsar-lo a la teva organització.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
1,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12560.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs a tenir una visió global del procés del cicle formatiu, des de l’anàlisi de necessitats fins als diferents tipus d’avaluació que ens podem plantejar, sense oblidar la importància de disposar d’un pla de formació que comprengui diferents estratègies d’intervenció per millorar les competències tècniques, organitzatives i transversals dels professionals.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF14297.jpg

Aprèn i autoacredita't amb aquest recurs formatiu digital i responent un qüestionari d'avaluació.
Amb aquest recurs aprendràs quins són els factors clau que cal tenir en compte en els processos d'aprenentatge al llarg de la vida, per millorar així la nostra capacitat d'aprenentatge i creixement professional.

AutoAcredita't
Canal
En línia
Durada
2,5h