Vigilància i seguretat

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectius generals:
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per desenvolupar les funcions assignades en el document d’autoprotecció.

Objectius específics:
Conèixer els drets i deures dels treballadors en l’àmbit de les emergències.
Conèixer el document d'autoprotecció de l’edifici o recinte.
Conèixer les funcions específiques dins dels documents d’autoprotecció.
Conèixer els procediments de comunicació interna i externa.
Conèixer els mitjans materials de detecció d’emergències.
Conèixer els rols i funcions dels equips d’emergència.

Canal
Presencial
Durada
2,0 h