Capacitació dels Responsables dels Centres de Control en l'àmbit de les Emergències

Acció formativa
Capacitació dels Responsables dels Centres de Control en l'àmbit de les Emergències
Àrea promotor de formació:
Subdirecció d'Edificació
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 8 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 2,0 h | Presencial 2,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

•Conceptes clau.
•Estructura d’autoprotecció de la corporació.
•Drets i deures dels treballadors.
•Descripció de l’equipament.
•Tipus d’emergència i mitjans i mesures d’autoprotecció.
•Funcions específiques en cas d’emergència.
•Funcions específiques de cada grup d’actuació.
•Sistemes de comunicació.
•Seqüències d’actuació.
•Casos pràctics.

Objectius generals:
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per desenvolupar les funcions assignades en el document d’autoprotecció.

Objectius específics:
Conèixer els drets i deures dels treballadors en l’àmbit de les emergències.
Conèixer el document d'autoprotecció de l’edifici o recinte.
Conèixer les funcions específiques dins dels documents d’autoprotecció.
Conèixer els procediments de comunicació interna i externa.
Conèixer els mitjans materials de detecció d’emergències.
Conèixer els rols i funcions dels equips d’emergència.

El curs s’impartirà de manera interactiva, fent sessions dinàmiques que faciliten l’adquisició dels coneixements i facilitant la participació de tothom.La metodologia s’adaptarà al nivell i necessitats dels assistents, i les particularitats de l’edifici o recinte.Durant la sessió de formació es plantejaran casos pràctics, dins de l’àmbit de les emergències i l’autoprotecció, per anant-los resolent, si s’escau, visitant l’equipament
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Presidència Controlador accessos Vigilància i seguretat
Tècnic auxiliar Presidència Referent seguretat Vigilància i seguretat
Tècnic auxiliar Presidència Tècnic auxiliar seguretat Vigilància i seguretat