Prevenció d'incendis forestals

Definició

Definir, desenvolupar i avaluar el conjunt d'activitats que han de permetre a l'ajuntament disposar d'un Pla de prevenció municipal d'incendis forestals (PPI) que, desenvolupat en diferents plans d'actuació, adaptats a les exigències singulars del seu terme municipal, minimitzin el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitin l'extinció.

La competencia implica ...
Planificació i gestió forestal.
Projectes específics: Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI), Pla de prevenció en urbanitzacions (PPU), etc.
Xarxa d'infraestructures (camins, punts d'aigua, etc.).
Elements de vulnerabilitat (combustible, equipaments, infraestructures, elements del territori, etc.).
Actuacions per fer operatives les xarxes viàries i els punt d'aigua.
Càlcul de costos.
Elements clau en la planificació.

13 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc de Guaita.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc de Guaita.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc de Guaita.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
3,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'informador.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'informador.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'informador.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
4,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'operador de sector.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
23,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'operador de sector.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'operador de sector.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
11,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'operador de suport a la coordinació.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
25,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'operador de suport a la coordinació

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
23,5h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements necessaris sobre la prevenció i vigilància d'incendis per al desenvolupament del lloc d'operador de suport a la coordinació.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
16,0h
Bundle name
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Assolir els coneixements pràctics necessaris pel desenvolupament del lloc que l'alumne ocuparà en el PVI.

Canal
Presencial
Durada
5,0h